Alert button
Picture for Jingxin Liu

Jingxin Liu

Alert button

On the Federated Learning Framework for Cooperative Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2024
Zhenrong Zhang, Jianan Liu, Xi Zhou, Tao Huang, Qing-Long Han, Jingxin Liu, Hongbin Liu

Viaarxiv icon

A Dataset and Model for Realistic License Plate Deblurring

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2024
Haoyan Gong, Yuzheng Feng, Zhenrong Zhang, Xianxu Hou, Jingxin Liu, Siqi Huang, Hongbin Liu

Viaarxiv icon

DuAT: Dual-Aggregation Transformer Network for Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2022
Feilong Tang, Qiming Huang, Jinfeng Wang, Xianxu Hou, Jionglong Su, Jingxin Liu

Figure 1 for DuAT: Dual-Aggregation Transformer Network for Medical Image Segmentation
Figure 2 for DuAT: Dual-Aggregation Transformer Network for Medical Image Segmentation
Figure 3 for DuAT: Dual-Aggregation Transformer Network for Medical Image Segmentation
Figure 4 for DuAT: Dual-Aggregation Transformer Network for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Geometry-aware Single-image Full-body Human Relighting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 12, 2022
Chaonan Ji, Tao Yu, Kaiwen Guo, Jingxin Liu, Yebin Liu

Figure 1 for Geometry-aware Single-image Full-body Human Relighting
Figure 2 for Geometry-aware Single-image Full-body Human Relighting
Figure 3 for Geometry-aware Single-image Full-body Human Relighting
Figure 4 for Geometry-aware Single-image Full-body Human Relighting
Viaarxiv icon

Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2022
Marc Aubreville, Nikolas Stathonikos, Christof A. Bertram, Robert Klopleisch, Natalie ter Hoeve, Francesco Ciompi, Frauke Wilm, Christian Marzahl, Taryn A. Donovan, Andreas Maier, Jack Breen, Nishant Ravikumar, Youjin Chung, Jinah Park, Ramin Nateghi, Fattaneh Pourakpour, Rutger H. J. Fick, Saima Ben Hadj, Mostafa Jahanifar, Nasir Rajpoot, Jakob Dexl, Thomas Wittenberg, Satoshi Kondo, Maxime W. Lafarge, Viktor H. Koelzer, Jingtang Liang, Yubo Wang, Xi Long, Jingxin Liu, Salar Razavi, April Khademi, Sen Yang, Xiyue Wang, Mitko Veta, Katharina Breininger

Figure 1 for Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge
Figure 2 for Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge
Figure 3 for Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge
Figure 4 for Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge
Viaarxiv icon

Domain Adaptive Cascade R-CNN for MItosis DOmain Generalization (MIDOG) Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2021
Xi Long, Ying Cheng, Xiao Mu, Lian Liu, Jingxin Liu

Figure 1 for Domain Adaptive Cascade R-CNN for MItosis DOmain Generalization (MIDOG) Challenge
Viaarxiv icon

Class-Aware Domain Adaptation for Improving Adversarial Robustness

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2020
Xianxu Hou, Jingxin Liu, Bolei Xu, Xiaolong Wang, Bozhi Liu, Guoping Qiu

Figure 1 for Class-Aware Domain Adaptation for Improving Adversarial Robustness
Figure 2 for Class-Aware Domain Adaptation for Improving Adversarial Robustness
Figure 3 for Class-Aware Domain Adaptation for Improving Adversarial Robustness
Figure 4 for Class-Aware Domain Adaptation for Improving Adversarial Robustness
Viaarxiv icon

K-Core based Temporal Graph Convolutional Network for Dynamic Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2020
Jingxin Liu, Chang Xu, Chang Yin, Weiqiang Wu, You Song

Figure 1 for K-Core based Temporal Graph Convolutional Network for Dynamic Graphs
Figure 2 for K-Core based Temporal Graph Convolutional Network for Dynamic Graphs
Figure 3 for K-Core based Temporal Graph Convolutional Network for Dynamic Graphs
Figure 4 for K-Core based Temporal Graph Convolutional Network for Dynamic Graphs
Viaarxiv icon

Dual Adaptive Pyramid Network for Cross-Stain Histopathology Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 25, 2019
Xianxu Hou, Jingxin Liu, Bolei Xu, Bozhi Liu, Xin Chen, Mohammad Ilyas, Ian Ellis, Jon Garibaldi, Guoping Qiu

Figure 1 for Dual Adaptive Pyramid Network for Cross-Stain Histopathology Image Segmentation
Figure 2 for Dual Adaptive Pyramid Network for Cross-Stain Histopathology Image Segmentation
Figure 3 for Dual Adaptive Pyramid Network for Cross-Stain Histopathology Image Segmentation
Figure 4 for Dual Adaptive Pyramid Network for Cross-Stain Histopathology Image Segmentation
Viaarxiv icon

An alarm prediction framework for financial IT system using hybrid machine learning methods

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2019
Jingwen Wang, Jingxin Liu, Juntao Pu, Qinghong Yang, Zhongchen Miao, Jian Gao, You Song

Figure 1 for An alarm prediction framework for financial IT system using hybrid machine learning methods
Figure 2 for An alarm prediction framework for financial IT system using hybrid machine learning methods
Figure 3 for An alarm prediction framework for financial IT system using hybrid machine learning methods
Figure 4 for An alarm prediction framework for financial IT system using hybrid machine learning methods
Viaarxiv icon