Alert button
Picture for Xianxu Hou

Xianxu Hou

Alert button

Dynamic data sampler for cross-language transfer learning in large language models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2024
Yudong Li, Yuhao Feng, Wen Zhou, Zhe Zhao, Linlin Shen, Cheng Hou, Xianxu Hou

Viaarxiv icon

A Dataset and Model for Realistic License Plate Deblurring

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2024
Haoyan Gong, Yuzheng Feng, Zhenrong Zhang, Xianxu Hou, Jingxin Liu, Siqi Huang, Hongbin Liu

Viaarxiv icon

DuAT: Dual-Aggregation Transformer Network for Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2022
Feilong Tang, Qiming Huang, Jinfeng Wang, Xianxu Hou, Jionglong Su, Jingxin Liu

Figure 1 for DuAT: Dual-Aggregation Transformer Network for Medical Image Segmentation
Figure 2 for DuAT: Dual-Aggregation Transformer Network for Medical Image Segmentation
Figure 3 for DuAT: Dual-Aggregation Transformer Network for Medical Image Segmentation
Figure 4 for DuAT: Dual-Aggregation Transformer Network for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Cross Language Image Matching for Weakly Supervised Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2022
Jinheng Xie, Xianxu Hou, Kai Ye, Linlin Shen

Figure 1 for Cross Language Image Matching for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 2 for Cross Language Image Matching for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 3 for Cross Language Image Matching for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 4 for Cross Language Image Matching for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Contrastive learning of Class-agnostic Activation Map for Weakly Supervised Object Localization and Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2022
Jinheng Xie, Jianfeng Xiang, Junliang Chen, Xianxu Hou, Xiaodong Zhao, Linlin Shen

Figure 1 for Contrastive learning of Class-agnostic Activation Map for Weakly Supervised Object Localization and Semantic Segmentation
Figure 2 for Contrastive learning of Class-agnostic Activation Map for Weakly Supervised Object Localization and Semantic Segmentation
Figure 3 for Contrastive learning of Class-agnostic Activation Map for Weakly Supervised Object Localization and Semantic Segmentation
Figure 4 for Contrastive learning of Class-agnostic Activation Map for Weakly Supervised Object Localization and Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

FEAT: Face Editing with Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2022
Xianxu Hou, Linlin Shen, Or Patashnik, Daniel Cohen-Or, Hui Huang

Figure 1 for FEAT: Face Editing with Attention
Figure 2 for FEAT: Face Editing with Attention
Figure 3 for FEAT: Face Editing with Attention
Figure 4 for FEAT: Face Editing with Attention
Viaarxiv icon

Manifold-preserved GANs

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2021
Haozhe Liu, Hanbang Liang, Xianxu Hou, Haoqian Wu, Feng Liu, Linlin Shen

Figure 1 for Manifold-preserved GANs
Figure 2 for Manifold-preserved GANs
Figure 3 for Manifold-preserved GANs
Figure 4 for Manifold-preserved GANs
Viaarxiv icon

VHS to HDTV Video Translation using Multi-task Adversarial Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2021
Hongming Luo, Guangsen Liao, Xianxu Hou, Bozhi Liu, Fei Zhou, Guoping Qiu

Figure 1 for VHS to HDTV Video Translation using Multi-task Adversarial Learning
Figure 2 for VHS to HDTV Video Translation using Multi-task Adversarial Learning
Figure 3 for VHS to HDTV Video Translation using Multi-task Adversarial Learning
Figure 4 for VHS to HDTV Video Translation using Multi-task Adversarial Learning
Viaarxiv icon

GuidedStyle: Attribute Knowledge Guided Style Manipulation for Semantic Face Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2020
Xianxu Hou, Xiaokang Zhang, Linlin Shen, Zhihui Lai, Jun Wan

Figure 1 for GuidedStyle: Attribute Knowledge Guided Style Manipulation for Semantic Face Editing
Figure 2 for GuidedStyle: Attribute Knowledge Guided Style Manipulation for Semantic Face Editing
Figure 3 for GuidedStyle: Attribute Knowledge Guided Style Manipulation for Semantic Face Editing
Figure 4 for GuidedStyle: Attribute Knowledge Guided Style Manipulation for Semantic Face Editing
Viaarxiv icon

Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2020
Jun Wan, Zhihui Lai, Linlin Shen, Jie Zhou, Can Gao, Gang Xiao, Xianxu Hou

Figure 1 for Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network
Figure 2 for Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network
Figure 3 for Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network
Figure 4 for Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network
Viaarxiv icon