Alert button
Picture for Jianping Zhang

Jianping Zhang

Alert button

TroubleLLM: Align to Red Team Expert

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Zhuoer Xu, Jianping Zhang, Shiwen Cui, Changhua Meng, Weiqiang Wang

Figure 1 for TroubleLLM: Align to Red Team Expert
Figure 2 for TroubleLLM: Align to Red Team Expert
Figure 3 for TroubleLLM: Align to Red Team Expert
Figure 4 for TroubleLLM: Align to Red Team Expert
Viaarxiv icon

Explainable Text Classification Techniques in Legal Document Review: Locating Rationales without Using Human Annotated Training Text Snippets

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Christian Mahoney, Peter Gronvall, Nathaniel Huber-Fliflet, Jianping Zhang

Viaarxiv icon

Structure Invariant Transformation for better Adversarial Transferability

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2023
Xiaosen Wang, Zeliang Zhang, Jianping Zhang

Viaarxiv icon

A Multi-scale Generalized Shrinkage Threshold Network for Image Blind Deblurring in Remote Sensing

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Yujie Feng, Yin Yang, Xiaohong Fan, Zhengpeng Zhang, Jianping Zhang

Figure 1 for A Multi-scale Generalized Shrinkage Threshold Network for Image Blind Deblurring in Remote Sensing
Figure 2 for A Multi-scale Generalized Shrinkage Threshold Network for Image Blind Deblurring in Remote Sensing
Figure 3 for A Multi-scale Generalized Shrinkage Threshold Network for Image Blind Deblurring in Remote Sensing
Figure 4 for A Multi-scale Generalized Shrinkage Threshold Network for Image Blind Deblurring in Remote Sensing
Viaarxiv icon

PRISTA-Net: Deep Iterative Shrinkage Thresholding Network for Coded Diffraction Patterns Phase Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 08, 2023
Aoxu Liu, Xiaohong Fan, Yin Yang, Jianping Zhang

Figure 1 for PRISTA-Net: Deep Iterative Shrinkage Thresholding Network for Coded Diffraction Patterns Phase Retrieval
Figure 2 for PRISTA-Net: Deep Iterative Shrinkage Thresholding Network for Coded Diffraction Patterns Phase Retrieval
Figure 3 for PRISTA-Net: Deep Iterative Shrinkage Thresholding Network for Coded Diffraction Patterns Phase Retrieval
Figure 4 for PRISTA-Net: Deep Iterative Shrinkage Thresholding Network for Coded Diffraction Patterns Phase Retrieval
Viaarxiv icon

Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 30, 2023
Zhuo-Xu Cui, Congcong Liu, Xiaohong Fan, Chentao Cao, Jing Cheng, Qingyong Zhu, Yuanyuan Liu, Sen Jia, Yihang Zhou, Haifeng Wang, Yanjie Zhu, Jianping Zhang, Qiegen Liu, Dong Liang

Figure 1 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 2 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 3 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Figure 4 for Physics-Informed DeepMRI: Bridging the Gap from Heat Diffusion to k-Space Interpolation
Viaarxiv icon

Backpropagation Path Search On Adversarial Transferability

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 15, 2023
Zhuoer Xu, Zhangxuan Gu, Jianping Zhang, Shiwen Cui, Changhua Meng, Weiqiang Wang

Viaarxiv icon

Nest-DGIL: Nesterov-optimized Deep Geometric Incremental Learning for CS Image Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 06, 2023
Xiaohong Fan, Yin Yang, Ke Chen, Yujie Feng, Jianping Zhang

Figure 1 for Nest-DGIL: Nesterov-optimized Deep Geometric Incremental Learning for CS Image Reconstruction
Figure 2 for Nest-DGIL: Nesterov-optimized Deep Geometric Incremental Learning for CS Image Reconstruction
Figure 3 for Nest-DGIL: Nesterov-optimized Deep Geometric Incremental Learning for CS Image Reconstruction
Figure 4 for Nest-DGIL: Nesterov-optimized Deep Geometric Incremental Learning for CS Image Reconstruction
Viaarxiv icon

A Bi-variant Variational Model for Diffeomorphic Image Registration with Relaxed Jacobian Determinant Constraints

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2023
Yanyan Li, Ke Chen, Chong Chen, Jianping Zhang

Figure 1 for A Bi-variant Variational Model for Diffeomorphic Image Registration with Relaxed Jacobian Determinant Constraints
Figure 2 for A Bi-variant Variational Model for Diffeomorphic Image Registration with Relaxed Jacobian Determinant Constraints
Figure 3 for A Bi-variant Variational Model for Diffeomorphic Image Registration with Relaxed Jacobian Determinant Constraints
Figure 4 for A Bi-variant Variational Model for Diffeomorphic Image Registration with Relaxed Jacobian Determinant Constraints
Viaarxiv icon

Performance Issue Identification in Cloud Systems with Relational-Temporal Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2023
Wenwei Gu, Jinyang Liu, Zhuangbin Chen, Jianping Zhang, Yuxin Su, Jiazhen Gu, Cong Feng, Zengyin Yang, Michael Lyu

Figure 1 for Performance Issue Identification in Cloud Systems with Relational-Temporal Anomaly Detection
Figure 2 for Performance Issue Identification in Cloud Systems with Relational-Temporal Anomaly Detection
Figure 3 for Performance Issue Identification in Cloud Systems with Relational-Temporal Anomaly Detection
Figure 4 for Performance Issue Identification in Cloud Systems with Relational-Temporal Anomaly Detection
Viaarxiv icon