Alert button
Picture for Jie Hou

Jie Hou

Alert button

NetEase Fuxi AI Lab

HNS: An Efficient Hermite Neural Solver for Solving Time-Fractional Partial Differential Equations

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2023
Jie Hou, Zhiying Ma, Shihui Ying, Ying Li

Viaarxiv icon

PMNN:Physical Model-driven Neural Network for solving time-fractional differential equations

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2023
Zhiying Ma, Jie Hou, Wenhao Zhu, Yaxin Peng, Ying Li

Viaarxiv icon

The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Lingdong Kong, Yaru Niu, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Lai Xing Ng, Benoit R. Cottereau, Ding Zhao, Liangjun Zhang, Hesheng Wang, Wei Tsang Ooi, Ruijie Zhu, Ziyang Song, Li Liu, Tianzhu Zhang, Jun Yu, Mohan Jing, Pengwei Li, Xiaohua Qi, Cheng Jin, Yingfeng Chen, Jie Hou, Jie Zhang, Zhen Kan, Qiang Ling, Liang Peng, Minglei Li, Di Xu, Changpeng Yang, Yuanqi Yao, Gang Wu, Jian Kuai, Xianming Liu, Junjun Jiang, Jiamian Huang, Baojun Li, Jiale Chen, Shuang Zhang, Sun Ao, Zhenyu Li, Runze Chen, Haiyong Luo, Fang Zhao, Jingze Yu

Figure 1 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 2 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 3 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 4 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Viaarxiv icon

EmotionGesture: Audio-Driven Diverse Emotional Co-Speech 3D Gesture Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2023
Xingqun Qi, Chen Liu, Lincheng Li, Jie Hou, Haoran Xin, Xin Yu

Figure 1 for EmotionGesture: Audio-Driven Diverse Emotional Co-Speech 3D Gesture Generation
Figure 2 for EmotionGesture: Audio-Driven Diverse Emotional Co-Speech 3D Gesture Generation
Figure 3 for EmotionGesture: Audio-Driven Diverse Emotional Co-Speech 3D Gesture Generation
Figure 4 for EmotionGesture: Audio-Driven Diverse Emotional Co-Speech 3D Gesture Generation
Viaarxiv icon

Community Detection Using Revised Medoid-Shift Based on KNN

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2023
Jie Hou, Jiakang Li, Xiaokang Peng, Wei Ke, Yonggang Lu

Figure 1 for Community Detection Using Revised Medoid-Shift Based on KNN
Figure 2 for Community Detection Using Revised Medoid-Shift Based on KNN
Figure 3 for Community Detection Using Revised Medoid-Shift Based on KNN
Figure 4 for Community Detection Using Revised Medoid-Shift Based on KNN
Viaarxiv icon

Artificial Intelligence Advances for De Novo Molecular Structure Modeling in Cryo-EM

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2021
Dong Si, Andrew Nakamura, Runbang Tang, Haowen Guan, Jie Hou, Ammaar Firozi, Renzhi Cao, Kyle Hippe, Minglei Zhao

Figure 1 for Artificial Intelligence Advances for De Novo Molecular Structure Modeling in Cryo-EM
Figure 2 for Artificial Intelligence Advances for De Novo Molecular Structure Modeling in Cryo-EM
Figure 3 for Artificial Intelligence Advances for De Novo Molecular Structure Modeling in Cryo-EM
Figure 4 for Artificial Intelligence Advances for De Novo Molecular Structure Modeling in Cryo-EM
Viaarxiv icon

Semi-Supervised Learning for In-Game Expert-Level Music-to-Dance Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2020
Yinglin Duan, Tianyang Shi, Zhengxia Zou, Jia Qin, Yifei Zhao, Yi Yuan, Jie Hou, Xiang Wen, Changjie Fan

Figure 1 for Semi-Supervised Learning for In-Game Expert-Level Music-to-Dance Translation
Figure 2 for Semi-Supervised Learning for In-Game Expert-Level Music-to-Dance Translation
Figure 3 for Semi-Supervised Learning for In-Game Expert-Level Music-to-Dance Translation
Figure 4 for Semi-Supervised Learning for In-Game Expert-Level Music-to-Dance Translation
Viaarxiv icon

A Brand-level Ranking System with the Customized Attention-GRU Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 11, 2018
Yu Zhu, Junxiong Zhu, Jie Hou, Yongliang Li, Beidou Wang, Ziyu Guan, Deng Cai

Figure 1 for A Brand-level Ranking System with the Customized Attention-GRU Model
Figure 2 for A Brand-level Ranking System with the Customized Attention-GRU Model
Figure 3 for A Brand-level Ranking System with the Customized Attention-GRU Model
Figure 4 for A Brand-level Ranking System with the Customized Attention-GRU Model
Viaarxiv icon

DeepSF: deep convolutional neural network for mapping protein sequences to folds

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 04, 2017
Jie Hou, Badri Adhikari, Jianlin Cheng

Figure 1 for DeepSF: deep convolutional neural network for mapping protein sequences to folds
Figure 2 for DeepSF: deep convolutional neural network for mapping protein sequences to folds
Figure 3 for DeepSF: deep convolutional neural network for mapping protein sequences to folds
Figure 4 for DeepSF: deep convolutional neural network for mapping protein sequences to folds
Viaarxiv icon