Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Hou

Jie Hou

NetEase Fuxi AI Lab

Artificial Intelligence Advances for De Novo Molecular Structure Modeling in Cryo-EM


Feb 24, 2021
Dong Si, Andrew Nakamura, Runbang Tang, Haowen Guan, Jie Hou, Ammaar Firozi, Renzhi Cao, Kyle Hippe, Minglei Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Learning for In-Game Expert-Level Music-to-Dance Translation


Sep 27, 2020
Yinglin Duan, Tianyang Shi, Zhengxia Zou, Jia Qin, Yifei Zhao, Yi Yuan, Jie Hou, Xiang Wen, Changjie Fan

* 14 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Brand-level Ranking System with the Customized Attention-GRU Model


Aug 11, 2018
Yu Zhu, Junxiong Zhu, Jie Hou, Yongliang Li, Beidou Wang, Ziyu Guan, Deng Cai

* International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 2018: 3947-3953 
* 7 pages, 6 figures, 3 tables. Published in IJCAI 2018. Make some figures and tables more clear 

  Access Paper or Ask Questions

DeepSF: deep convolutional neural network for mapping protein sequences to folds


Jun 04, 2017
Jie Hou, Badri Adhikari, Jianlin Cheng

* 28 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Effective scaling registration approach by imposing the emphasis on the scale factor


Apr 28, 2017
Jihua Zhu, Siyu Xu, Jie Hou, Yaochen Li, Jun Wang, Huimin Lu

* 22 pages, 8 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

DeepQA: Improving the estimation of single protein model quality with deep belief networks


Jul 15, 2016
Renzhi Cao, Debswapna Bhattacharya, Jie Hou, Jianlin Cheng

* 19 pages, 1 figure, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions