Alert button
Picture for Xianming Liu

Xianming Liu

Alert button

A Comprehensive Survey on 3D Content Generation

Feb 02, 2024
Jian Liu, Xiaoshui Huang, Tianyu Huang, Lu Chen, Yuenan Hou, Shixiang Tang, Ziwei Liu, Wanli Ouyang, Wangmeng Zuo, Junjun Jiang, Xianming Liu

Viaarxiv icon

Semantic Ensemble Loss and Latent Refinement for High-Fidelity Neural Image Compression

Jan 25, 2024
Daxin Li, Yuanchao Bai, Kai Wang, Junjun Jiang, Xianming Liu

Viaarxiv icon

Enhancing Consistency and Mitigating Bias: A Data Replay Approach for Incremental Learning

Jan 12, 2024
Chenyang Wang, Junjun Jiang, Xingyu Hu, Xianming Liu, Xiangyang Ji

Viaarxiv icon

HiCAST: Highly Customized Arbitrary Style Transfer with Adapter Enhanced Diffusion Models

Jan 11, 2024
Hanzhang Wang, Haoran Wang, Jinze Yang, Zhongrui Yu, Zeke Xie, Lei Tian, Xinyan Xiao, Junjun Jiang, Xianming Liu, Mingming Sun

Viaarxiv icon

Transforming Image Super-Resolution: A ConvFormer-based Efficient Approach

Jan 11, 2024
Gang Wu, Junjun Jiang, Junpeng Jiang, Xianming Liu

Viaarxiv icon

On the Dynamics Under the Unhinged Loss and Beyond

Dec 13, 2023
Xiong Zhou, Xianming Liu, Hanzhang Wang, Deming Zhai, Junjun Jiang, Xiangyang Ji

Viaarxiv icon

SynFacePAD 2023: Competition on Face Presentation Attack Detection Based on Privacy-aware Synthetic Training Data

Nov 09, 2023
Meiling Fang, Marco Huber, Julian Fierrez, Raghavendra Ramachandra, Naser Damer, Alhasan Alkhaddour, Maksim Kasantcev, Vasiliy Pryadchenko, Ziyuan Yang, Huijie Huangfu, Yingyu Chen, Yi Zhang, Yuchen Pan, Junjun Jiang, Xianming Liu, Xianyun Sun, Caiyong Wang, Xingyu Liu, Zhaohua Chang, Guangzhe Zhao, Juan Tapia, Lazaro Gonzalez-Soler, Carlos Aravena, Daniel Schulz

Viaarxiv icon

Learning from History: Task-agnostic Model Contrastive Learning for Image Restoration

Sep 12, 2023
Gang Wu, Junjun Jiang, Kui Jiang, Xianming Liu

Viaarxiv icon

Fully $1\times1$ Convolutional Network for Lightweight Image Super-Resolution

Jul 30, 2023
Gang Wu, Junjun Jiang, Kui Jiang, Xianming Liu

Figure 1 for Fully $1\times1$ Convolutional Network for Lightweight Image Super-Resolution
Figure 2 for Fully $1\times1$ Convolutional Network for Lightweight Image Super-Resolution
Figure 3 for Fully $1\times1$ Convolutional Network for Lightweight Image Super-Resolution
Figure 4 for Fully $1\times1$ Convolutional Network for Lightweight Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation

Jul 27, 2023
Lingdong Kong, Yaru Niu, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Lai Xing Ng, Benoit R. Cottereau, Ding Zhao, Liangjun Zhang, Hesheng Wang, Wei Tsang Ooi, Ruijie Zhu, Ziyang Song, Li Liu, Tianzhu Zhang, Jun Yu, Mohan Jing, Pengwei Li, Xiaohua Qi, Cheng Jin, Yingfeng Chen, Jie Hou, Jie Zhang, Zhen Kan, Qiang Ling, Liang Peng, Minglei Li, Di Xu, Changpeng Yang, Yuanqi Yao, Gang Wu, Jian Kuai, Xianming Liu, Junjun Jiang, Jiamian Huang, Baojun Li, Jiale Chen, Shuang Zhang, Sun Ao, Zhenyu Li, Runze Chen, Haiyong Luo, Fang Zhao, Jingze Yu

Figure 1 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 2 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 3 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 4 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Viaarxiv icon