Alert button
Picture for Jianwu Fang

Jianwu Fang

Alert button

Vehicle Behavior Prediction by Episodic-Memory Implanted NDT

Feb 13, 2024
Peining Shen, Jianwu Fang, Hongkai Yu, Jianru Xue

Viaarxiv icon

AdvGPS: Adversarial GPS for Multi-Agent Perception Attack

Jan 30, 2024
Jinlong Li, Baolu Li, Xinyu Liu, Jianwu Fang, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Hongkai Yu

Viaarxiv icon

VehicleGAN: Pair-flexible Pose Guided Image Synthesis for Vehicle Re-identification

Nov 27, 2023
Baolu Li, Ping Liu, Lan Fu, Jinlong Li, Jianwu Fang, Zhigang Xu, Hongkai Yu

Viaarxiv icon

Vision-Based Traffic Accident Detection and Anticipation: A Survey

Aug 30, 2023
Jianwu Fang, iahuan Qiao, Jianru Xue, Zhengguo Li

Figure 1 for Vision-Based Traffic Accident Detection and Anticipation: A Survey
Figure 2 for Vision-Based Traffic Accident Detection and Anticipation: A Survey
Figure 3 for Vision-Based Traffic Accident Detection and Anticipation: A Survey
Figure 4 for Vision-Based Traffic Accident Detection and Anticipation: A Survey
Viaarxiv icon

Counterfactual Graph Transformer for Traffic Flow Prediction

Aug 01, 2023
Ying Yang, Kai Du, Xingyuan Dai, Jianwu Fang

Figure 1 for Counterfactual Graph Transformer for Traffic Flow Prediction
Figure 2 for Counterfactual Graph Transformer for Traffic Flow Prediction
Figure 3 for Counterfactual Graph Transformer for Traffic Flow Prediction
Figure 4 for Counterfactual Graph Transformer for Traffic Flow Prediction
Viaarxiv icon

Gated Driver Attention Predictor

Aug 01, 2023
Tianci Zhao, Xue Bai, Jianwu Fang, Jianru Xue

Figure 1 for Gated Driver Attention Predictor
Figure 2 for Gated Driver Attention Predictor
Figure 3 for Gated Driver Attention Predictor
Figure 4 for Gated Driver Attention Predictor
Viaarxiv icon

UAV Obstacle Avoidance by Human-in-the-Loop Reinforcement in Arbitrary 3D Environment

Apr 07, 2023
Xuyang Li, Jianwu Fang, Kai Du, Kuizhi Mei, Jianru Xue

Figure 1 for UAV Obstacle Avoidance by Human-in-the-Loop Reinforcement in Arbitrary 3D Environment
Figure 2 for UAV Obstacle Avoidance by Human-in-the-Loop Reinforcement in Arbitrary 3D Environment
Figure 3 for UAV Obstacle Avoidance by Human-in-the-Loop Reinforcement in Arbitrary 3D Environment
Figure 4 for UAV Obstacle Avoidance by Human-in-the-Loop Reinforcement in Arbitrary 3D Environment
Viaarxiv icon

ConMAE: Contour Guided MAE for Unsupervised Vehicle Re-Identification

Feb 11, 2023
Jing Yang, Jianwu Fang, Hongke Xu

Figure 1 for ConMAE: Contour Guided MAE for Unsupervised Vehicle Re-Identification
Figure 2 for ConMAE: Contour Guided MAE for Unsupervised Vehicle Re-Identification
Figure 3 for ConMAE: Contour Guided MAE for Unsupervised Vehicle Re-Identification
Figure 4 for ConMAE: Contour Guided MAE for Unsupervised Vehicle Re-Identification
Viaarxiv icon

Cognitive Accident Prediction in Driving Scenes: A Multimodality Benchmark

Dec 19, 2022
Jianwu Fang, Lei-Lei Li, Kuan Yang, Zhedong Zheng, Jianru Xue, Tat-Seng Chua

Figure 1 for Cognitive Accident Prediction in Driving Scenes: A Multimodality Benchmark
Figure 2 for Cognitive Accident Prediction in Driving Scenes: A Multimodality Benchmark
Figure 3 for Cognitive Accident Prediction in Driving Scenes: A Multimodality Benchmark
Figure 4 for Cognitive Accident Prediction in Driving Scenes: A Multimodality Benchmark
Viaarxiv icon

Deep Virtual-to-Real Distillation for Pedestrian Crossing Prediction

Nov 02, 2022
Jie Bai, Xin Fang, Jianwu Fang, Jianru Xue, Changwei Yuan

Figure 1 for Deep Virtual-to-Real Distillation for Pedestrian Crossing Prediction
Figure 2 for Deep Virtual-to-Real Distillation for Pedestrian Crossing Prediction
Figure 3 for Deep Virtual-to-Real Distillation for Pedestrian Crossing Prediction
Figure 4 for Deep Virtual-to-Real Distillation for Pedestrian Crossing Prediction
Viaarxiv icon