Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhao Yang

Transfer Learning and Curriculum Learning in Sokoban


May 25, 2021
Zhao Yang, Mike Preuss, Aske Plaat


  Access Paper or Ask Questions

Explore User Neighborhood for Real-time E-commerce Recommendation


Feb 28, 2021
Xu Xie, Fei Sun, Xiaoyong Yang, Zhao Yang, Jinyang Gao, Wenwu Ou, Bin Cui

* To appear in ICDE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Anchor Diffusion for Unsupervised Video Object Segmentation


Oct 24, 2019
Zhao Yang, Qiang Wang, Luca Bertinetto, Weiming Hu, Song Bai, Philip H. S. Torr

* To appear in ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Hetero-Center Loss for Cross-Modality Person Re-Identification


Oct 22, 2019
Yuanxin Zhu, Zhao Yang, Li Wang, Sai Zhao, Xiao Hu, Dapeng Tao

* 16 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Res-embedding for Deep Learning Based Click-Through Rate Prediction Modeling


Jun 25, 2019
Guorui Zhou, Kailun Wu, Weijie Bian, Zhao Yang, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Learn to Interpret Atari Agents


Dec 29, 2018
Zhao Yang, Song Bai, Li Zhang, Philip H. S. Torr


  Access Paper or Ask Questions