Alert button
Picture for Chenguang Wang

Chenguang Wang

Alert button

Measuring Social Norms of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Ye Yuan, Kexin Tang, Jianhao Shen, Ming Zhang, Chenguang Wang

Viaarxiv icon

RakutenAI-7B: Extending Large Language Models for Japanese

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Rakuten Group, Aaron Levine, Connie Huang, Chenguang Wang, Eduardo Batista, Ewa Szymanska, Hongyi Ding, Hou Wei Chou, Jean-François Pessiot, Johanes Effendi, Justin Chiu, Kai Torben Ohlhus, Karan Chopra, Keiji Shinzato, Koji Murakami, Lee Xiong, Lei Chen, Maki Kubota, Maksim Tkachenko, Miroku Lee, Naoki Takahashi, Prathyusha Jwalapuram, Ryutaro Tatsushima, Saurabh Jain, Sunil Kumar Yadav, Ting Cai, Wei-Te Chen, Yandi Xia, Yuki Nakayama, Yutaka Higashiyama

Viaarxiv icon

Benchmarking Zero-Shot Robustness of Multimodal Foundation Models: A Pilot Study

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Chenguang Wang, Ruoxi Jia, Xin Liu, Dawn Song

Figure 1 for Benchmarking Zero-Shot Robustness of Multimodal Foundation Models: A Pilot Study
Figure 2 for Benchmarking Zero-Shot Robustness of Multimodal Foundation Models: A Pilot Study
Figure 3 for Benchmarking Zero-Shot Robustness of Multimodal Foundation Models: A Pilot Study
Figure 4 for Benchmarking Zero-Shot Robustness of Multimodal Foundation Models: A Pilot Study
Viaarxiv icon

Measuring Vision-Language STEM Skills of Neural Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Jianhao Shen, Ye Yuan, Srbuhi Mirzoyan, Ming Zhang, Chenguang Wang

Viaarxiv icon

Towards Principled Task Grouping for Multi-Task Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Chenguang Wang, Xuanhao Pan, Tianshu Yu

Viaarxiv icon

Understanding Oversmoothing in Diffusion-Based GNNs From the Perspective of Operator Semigroup Theory

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Weichen Zhao, Chenguang Wang, Xinyan Wang, Congying Han, Tiande Guo, Tianshu Yu

Viaarxiv icon

Preference Poisoning Attacks on Reward Model Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Junlin Wu, Jiongxiao Wang, Chaowei Xiao, Chenguang Wang, Ning Zhang, Yevgeniy Vorobeychik

Viaarxiv icon

Near-real-time Earthquake-induced Fatality Estimation using Crowdsourced Data and Large-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Chenguang Wang, Davis Engler, Xuechun Li, James Hou, David J. Wald, Kishor Jaiswal, Susu Xu

Viaarxiv icon

Agent Instructs Large Language Models to be General Zero-Shot Reasoners

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Nicholas Crispino, Kyle Montgomery, Fankun Zeng, Dawn Song, Chenguang Wang

Figure 1 for Agent Instructs Large Language Models to be General Zero-Shot Reasoners
Figure 2 for Agent Instructs Large Language Models to be General Zero-Shot Reasoners
Figure 3 for Agent Instructs Large Language Models to be General Zero-Shot Reasoners
Figure 4 for Agent Instructs Large Language Models to be General Zero-Shot Reasoners
Viaarxiv icon

Causality-informed Rapid Post-hurricane Building Damage Detection in Large Scale from InSAR Imagery

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Chenguang Wang, Yepeng Liu, Xiaojian Zhang, Xuechun Li, Vladimir Paramygin, Arthriya Subgranon, Peter Sheng, Xilei Zhao, Susu Xu

Viaarxiv icon