Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianhao Jiao

R-PCC: A Baseline for Range Image-based Point Cloud Compression


Sep 16, 2021
Sukai Wang, Jianhao Jiao, Peide Cai, Ming Liu

* Submitted to ICRA2022 

  Access Paper or Ask Questions

Comparing Representations in Tracking for Event Camera-based SLAM


Apr 20, 2021
Jianhao Jiao, Huaiyang Huang, Liang Li, Zhijian He, Yilong Zhu, Ming Liu

* 9 pages, 7 figures, accepted by CVPR Workshop 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Greedy-Based Feature Selection for Efficient LiDAR SLAM


Mar 24, 2021
Jianhao Jiao, Yilong Zhu, Haoyang Ye, Huaiyang Huang, Peng Yun, Linxin Jiang, Lujia Wang, Ming Liu

* 7 pages, 6 figures, accepted at 2021 International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Geometric Structure Aided Visual Inertial Localization


Nov 09, 2020
Huaiyang Huang, Haoyang Ye, Jianhao Jiao, Yuxiang Sun, Ming Liu

* submitted to ICRA2021 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Odometry and Mapping for Multi-LiDAR Systems with Online Extrinsic Calibration


Oct 27, 2020
Jianhao Jiao, Haoyang Ye, Yilong Zhu, Ming Liu

* 20 pages, 22 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Smart-Inspect: Micro Scale Localization and Classification of Smartphone Glass Defects for Industrial Automation


Oct 02, 2020
M Usman Maqbool Bhutta, Shoaib Aslam, Peng Yun, Jianhao Jiao, Ming Liu

* IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

MLOD: Awareness of Extrinsic Perturbation in Multi-LiDAR 3D Object Detection for Autonomous Driving


Sep 29, 2020
Jianhao Jiao, Peng Yun, Lei Tai, Ming Liu

* IROS 2020 
* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hercules: An Autonomous Logistic Vehicle for Contact-less Goods Transportation During the COVID-19 Outbreak


Apr 16, 2020
Tianyu Liu, Qinghai Liao, Lu Gan, Fulong Ma, Jie Cheng, Xupeng Xie, Zhe Wang, Yingbing Chen, Yilong Zhu, Shuyang Zhang, Zhengyong Chen, Yang Liu, Yang Yu, Zitong Guo, Guang Li, Peidong Yuan, Dong Han, Yuying Chen, Haoyang Ye, Jianhao Jiao, Peng Yun, Zhenhua Xu, Hengli Wang, Huaiyang Huang, Sukai Wang, Peide Cai, Yuxiang Sun, Yandong Liu, Lujia Wang, Ming Liu


  Access Paper or Ask Questions

Road Curb Detection Using A Novel Tensor Voting Algorithm


Nov 29, 2019
Yilong Zhu, Dong Han, Bohuan Xue, Jianhao Jiao, Zuhao Zou, Ming Liu, Rui Fan

* 6 pages, 12 figures, The 2019 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Calibration of Dual-LiDARs Using Two Poles Stickered with Retro-Reflective Tape


Nov 02, 2019
Bohuan Xue, Jianhao Jiao, Yilong Zhu, Linwei Zheng, Dong Han, Ming Liu, Rui Fan

* 6 pages, 7 figures, 2019 IEEE Conference on Imaging Systems and Techniques (IST) 

  Access Paper or Ask Questions

Key Ingredients of Self-Driving Cars


Jun 07, 2019
Rui Fan, Jianhao Jiao, Haoyang Ye, Yang Yu, Ioannis Pitas, Ming Liu

* 5 pages, 2 figures, EUSIPCO 2019 Satellite Workshop: Signal Processing, Computer Vision and Deep Learning for Autonomous Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Calibration of Multiple 3D LiDARs in Urban Environments


May 13, 2019
Jianhao Jiao, Yang Yu, Qinghai Liao, Haoyang Ye, Ming Liu

* 7 pages, 10 figures, submitted to IROS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Dual-Lidar Calibration Algorithm Using Planar Surfaces


Apr 27, 2019
Jianhao Jiao, Qinghai Liao, Yilong Zhu, Tianyu Liu, Yang Yu, Rui Fan, Lujia Wang, Ming Liu

* 6 pages, 8 figures, accepted by 2019 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IVS) 

  Access Paper or Ask Questions

Road Crack Detection Using Deep Convolutional Neural Network and Adaptive Thresholding


Apr 18, 2019
Rui Fan, Mohammud Junaid Bocus, Yilong Zhu, Jianhao Jiao, Li Wang, Fulong Ma, Shanshan Cheng, Ming Liu

* 6 pages, 8 figures, 2019 IEEE Intelligent Vehicles Symposium 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Dense Stereo Embedded in A UAV for Road Inspection


Apr 12, 2019
Rui Fan, Jianhao Jiao, Jie Pan, Huaiyang Huang, Shaojie Shen, Ming Liu

* 9 pages, 8 figures, In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, June 16-20, 2019, Long Beach, USA 

  Access Paper or Ask Questions

Using DP Towards A Shortest Path Problem-Related Application


Mar 07, 2019
Jianhao Jiao, Rui Fan, Han Ma, Ming Liu

* 8 pages, 8 figures, accepted by IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Lane Detection Algorithm Based on Optimised Dense Disparity Map Estimation


Aug 28, 2018
Han Ma, Yixin Ma, Jianhao Jiao, M Usman Maqbool Bhutta, Mohammud Junaid Bocus, Lujia Wang, Ming Liu, Rui Fan

* 5 pages, 7 figures, IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST) 2018 

  Access Paper or Ask Questions