Logo-2K+: A Large-Scale Logo Dataset for Scalable Logo Classification

Nov 11, 2019
Jing Wang, Weiqing Min, Sujuan Hou, Shengnan Ma, Yuanjie Zheng, Haishuai Wang, Shuqiang Jiang

* Accepted by AAAI2020 

  Access Model/Code and Paper
Temporal Feature Selection on Networked Time Series

Dec 22, 2016
Haishuai Wang, Jia Wu, Peng Zhang, Chengqi Zhang

* submitted to a blind review journal 

  Access Model/Code and Paper