Alert button
Picture for Zhihua Wang

Zhihua Wang

Alert button

LightSleepNet: Design of a Personalized Portable Sleep Staging System Based on Single-Channel EEG

Jan 24, 2024
Yiqiao Liao, Chao Zhang, Milin Zhang, Zhihua Wang, Xiang Xie

Viaarxiv icon

Multi-Channel Multi-Domain based Knowledge Distillation Algorithm for Sleep Staging with Single-Channel EEG

Jan 07, 2024
Chao Zhang, Yiqiao Liao, Siqi Han, Milin Zhang, Zhihua Wang, Xiang Xie

Viaarxiv icon

RetroOOD: Understanding Out-of-Distribution Generalization in Retrosynthesis Prediction

Dec 18, 2023
Yemin Yu, Luotian Yuan, Ying Wei, Hanyu Gao, Xinhai Ye, Zhihua Wang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Learning a Deep Color Difference Metric for Photographic Images

Mar 27, 2023
Haoyu Chen, Zhihua Wang, Yang Yang, Qilin Sun, Kede Ma

Figure 1 for Learning a Deep Color Difference Metric for Photographic Images
Figure 2 for Learning a Deep Color Difference Metric for Photographic Images
Figure 3 for Learning a Deep Color Difference Metric for Photographic Images
Figure 4 for Learning a Deep Color Difference Metric for Photographic Images
Viaarxiv icon

ConfounderGAN: Protecting Image Data Privacy with Causal Confounder

Dec 04, 2022
Qi Tian, Kun Kuang, Kelu Jiang, Furui Liu, Zhihua Wang, Fei Wu

Figure 1 for ConfounderGAN: Protecting Image Data Privacy with Causal Confounder
Figure 2 for ConfounderGAN: Protecting Image Data Privacy with Causal Confounder
Figure 3 for ConfounderGAN: Protecting Image Data Privacy with Causal Confounder
Figure 4 for ConfounderGAN: Protecting Image Data Privacy with Causal Confounder
Viaarxiv icon

Treatment Effect Estimation with Unmeasured Confounders in Data Fusion

Aug 23, 2022
Anpeng Wu, Kun Kuang, Ruoxuan Xiong, Minqing Zhu, Yuxuan Liu, Bo Li, Furui Liu, Zhihua Wang, Fei Wu

Figure 1 for Treatment Effect Estimation with Unmeasured Confounders in Data Fusion
Figure 2 for Treatment Effect Estimation with Unmeasured Confounders in Data Fusion
Figure 3 for Treatment Effect Estimation with Unmeasured Confounders in Data Fusion
Figure 4 for Treatment Effect Estimation with Unmeasured Confounders in Data Fusion
Viaarxiv icon

Measuring Perceptual Color Differences of Smartphone Photography

May 26, 2022
Zhihua Wang, Keshuo Xu, Yang Yang, Jianlei Dong, Shuhang Gu, Lihao Xu, Yuming Fang, Kede Ma

Figure 1 for Measuring Perceptual Color Differences of Smartphone Photography
Figure 2 for Measuring Perceptual Color Differences of Smartphone Photography
Figure 3 for Measuring Perceptual Color Differences of Smartphone Photography
Figure 4 for Measuring Perceptual Color Differences of Smartphone Photography
Viaarxiv icon

Learning Semantic Segmentation of Large-Scale Point Clouds with Random Sampling

Jul 06, 2021
Qingyong Hu, Bo Yang, Linhai Xie, Stefano Rosa, Yulan Guo, Zhihua Wang, Niki Trigoni, Andrew Markham

Figure 1 for Learning Semantic Segmentation of Large-Scale Point Clouds with Random Sampling
Figure 2 for Learning Semantic Segmentation of Large-Scale Point Clouds with Random Sampling
Figure 3 for Learning Semantic Segmentation of Large-Scale Point Clouds with Random Sampling
Figure 4 for Learning Semantic Segmentation of Large-Scale Point Clouds with Random Sampling
Viaarxiv icon

Semi-Supervised Deep Ensembles for Blind Image Quality Assessment

Jun 29, 2021
Zhihua Wang, Dingquan Li, Kede Ma

Figure 1 for Semi-Supervised Deep Ensembles for Blind Image Quality Assessment
Figure 2 for Semi-Supervised Deep Ensembles for Blind Image Quality Assessment
Figure 3 for Semi-Supervised Deep Ensembles for Blind Image Quality Assessment
Figure 4 for Semi-Supervised Deep Ensembles for Blind Image Quality Assessment
Viaarxiv icon

Troubleshooting Blind Image Quality Models in the Wild

May 14, 2021
Zhihua Wang, Haotao Wang, Tianlong Chen, Zhangyang Wang, Kede Ma

Figure 1 for Troubleshooting Blind Image Quality Models in the Wild
Figure 2 for Troubleshooting Blind Image Quality Models in the Wild
Figure 3 for Troubleshooting Blind Image Quality Models in the Wild
Figure 4 for Troubleshooting Blind Image Quality Models in the Wild
Viaarxiv icon