Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

White Matter Tracts are Point Clouds: Neuropsychological Score Prediction and Critical Region Localization via Geometric Deep Learning


Jul 06, 2022
Yuqian Chen, Fan Zhang, Chaoyi Zhang, Tengfei Xue, Leo R. Zekelman, Jianzhong He, Yang Song, Nikos Makris, Yogesh Rathi, Alexandra J. Golby, Weidong Cai, Lauren J. O'Donnell

* 11 pages. 3 figures, MICCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Memory-Based Label-Text Tuning for Few-Shot Class-Incremental Learning


Jul 03, 2022
Jinze Li, Yan Bai, Yihang Lou, Xiongkun Linghu, Jianzhong He, Shaoyun Xu, Tao Bai


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Switchable Representation Learning Framework with Self-compatibility


Jun 16, 2022
Shengsen Wu, Yan Bai, Yihang Lou, Xiongkun Linghu, Jianzhong He, Tao Bai, Ling-Yu Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

T-SVDNet: Exploring High-Order Prototypical Correlations for Multi-Source Domain Adaptation


Jul 30, 2021
Ruihuang Li, Xu Jia, Jianzhong He, Shuaijun Chen, Qinghua Hu

* 11 pages, 6 figures, International Conference on Computer Vision 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Target Domain Adaptation with Collaborative Consistency Learning


Jun 07, 2021
Takashi Isobe, Xu Jia, Shuaijun Chen, Jianzhong He, Yongjie Shi, Jianzhuang Liu, Huchuan Lu, Shengjin Wang

* CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Source Domain Adaptation with Collaborative Learning for Semantic Segmentation


Mar 16, 2021
Jianzhong He, Xu Jia, Shuaijun Chen, Jianzhuang Liu

* CVPR2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semi-supervised Domain Adaptation based on Dual-level Domain Mixing for Semantic Segmentation


Mar 08, 2021
Shuaijun Chen, Xu Jia, Jianzhong He, Yongjie Shi, Jianzhuang Liu

* CVPR2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Can Semantic Labels Assist Self-Supervised Visual Representation Learning?


Nov 17, 2020
Longhui Wei, Lingxi Xie, Jianzhong He, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures, 8 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ATSO: Asynchronous Teacher-Student Optimization for Semi-Supervised Medical Image Segmentation


Jul 16, 2020
Xinyue Huo, Lingxi Xie, Jianzhong He, Zijie Yang, Qi Tian


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>