Alert button
Picture for Xiangyong Cao

Xiangyong Cao

Alert button

A Lightweight Transformer for Remote Sensing Image Change Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2024
Dongwei Sun, Yajie Bao, Xiangyong Cao

Viaarxiv icon

DiffMatch: Visual-Language Guidance Makes Better Semi-supervised Change Detector

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2024
Kaiyu Li, Xiangyong Cao, Yupeng Deng, Deyu Meng

Viaarxiv icon

Rethinking the Graph Polynomial Filter via Positive and Negative Coupling Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Haodong Wen, Bodong Du, Ruixun Liu, Deyu Meng, Xiangyong Cao

Viaarxiv icon

Class Similarity Transition: Decoupling Class Similarities and Imbalance from Generalized Few-shot Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Shihong Wang, Ruixun Liu, Kaiyu Li, Jiawei Jiang, Xiangyong Cao

Viaarxiv icon

CRS-Diff: Controllable Generative Remote Sensing Foundation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Datao Tang, Xiangyong Cao, Xingsong Hou, Zhongyuan Jiang, Deyu Meng

Figure 1 for CRS-Diff: Controllable Generative Remote Sensing Foundation Model
Figure 2 for CRS-Diff: Controllable Generative Remote Sensing Foundation Model
Figure 3 for CRS-Diff: Controllable Generative Remote Sensing Foundation Model
Figure 4 for CRS-Diff: Controllable Generative Remote Sensing Foundation Model
Viaarxiv icon

HIR-Diff: Unsupervised Hyperspectral Image Restoration Via Improved Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Li Pang, Xiangyu Rui, Long Cui, Hongzhong Wang, Deyu Meng, Xiangyong Cao

Viaarxiv icon

A New Learning Paradigm for Foundation Model-based Remote Sensing Change Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Kaiyu Li, Xiangyong Cao, Deyu Meng

Viaarxiv icon

Neural Gradient Regularizer

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Shuang Xu, Yifan Wang, Zixiang Zhao, Jiangjun Peng, Xiangyong Cao, Deyu Meng, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for Neural Gradient Regularizer
Figure 2 for Neural Gradient Regularizer
Figure 3 for Neural Gradient Regularizer
Figure 4 for Neural Gradient Regularizer
Viaarxiv icon

HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 20, 2023
Li Pang, Weizhen Gu, Xiangyong Cao, Xiangyu Rui, Jiangjun Peng, Shuang Xu, Gang Yang, Deyu Meng

Figure 1 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Figure 2 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Figure 3 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Figure 4 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Viaarxiv icon

Masked Contrastive Graph Representation Learning for Age Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 16, 2023
Yuntao Shou, Xiangyong Cao, Deyu Meng

Figure 1 for Masked Contrastive Graph Representation Learning for Age Estimation
Figure 2 for Masked Contrastive Graph Representation Learning for Age Estimation
Figure 3 for Masked Contrastive Graph Representation Learning for Age Estimation
Figure 4 for Masked Contrastive Graph Representation Learning for Age Estimation
Viaarxiv icon