Alert button
Picture for Eric Xing

Eric Xing

Alert button

ALISON: Fast and Effective Stylometric Authorship Obfuscation

Feb 01, 2024
Eric Xing, Saranya Venkatraman, Thai Le, Dongwon Lee

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

Learning to Prompt Segment Anything Models

Jan 09, 2024
Jiaxing Huang, Kai Jiang, Jingyi Zhang, Han Qiu, Lewei Lu, Shijian Lu, Eric Xing

Viaarxiv icon

A Study on the Calibration of In-context Learning

Dec 11, 2023
Hanlin Zhang, Yi-Fan Zhang, Yaodong Yu, Dhruv Madeka, Dean Foster, Eric Xing, Hima Lakkaraju, Sham Kakade

Figure 1 for A Study on the Calibration of In-context Learning
Figure 2 for A Study on the Calibration of In-context Learning
Figure 3 for A Study on the Calibration of In-context Learning
Figure 4 for A Study on the Calibration of In-context Learning
Viaarxiv icon

SegMix: A Simple Structure-Aware Data Augmentation Method

Nov 16, 2023
Yuxin Pei, Pushkar Bhuse, Zhengzhong Liu, Eric Xing

Viaarxiv icon

Cappy: Outperforming and Boosting Large Multi-Task LMs with a Small Scorer

Nov 12, 2023
Bowen Tan, Yun Zhu, Lijuan Liu, Eric Xing, Zhiting Hu, Jindong Chen

Viaarxiv icon

Temporally Disentangled Representation Learning under Unknown Nonstationarity

Oct 28, 2023
Xiangchen Song, Weiran Yao, Yewen Fan, Xinshuai Dong, Guangyi Chen, Juan Carlos Niebles, Eric Xing, Kun Zhang

Viaarxiv icon

Redco: A Lightweight Tool to Automate Distributed Training of LLMs on Any GPU/TPUs

Oct 25, 2023
Bowen Tan, Yun Zhu, Lijuan Liu, Hongyi Wang, Yonghao Zhuang, Jindong Chen, Eric Xing, Zhiting Hu

Figure 1 for Redco: A Lightweight Tool to Automate Distributed Training of LLMs on Any GPU/TPUs
Figure 2 for Redco: A Lightweight Tool to Automate Distributed Training of LLMs on Any GPU/TPUs
Figure 3 for Redco: A Lightweight Tool to Automate Distributed Training of LLMs on Any GPU/TPUs
Figure 4 for Redco: A Lightweight Tool to Automate Distributed Training of LLMs on Any GPU/TPUs
Viaarxiv icon