Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

IntegratedPIFu: Integrated Pixel Aligned Implicit Function for Single-view Human Reconstruction


Nov 15, 2022
Kennard Yanting Chan, Guosheng Lin, Haiyu Zhao, Weisi Lin

Add code

* Accepted to ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploring Point-BEV Fusion for 3D Point Cloud Object Tracking with Transformer


Aug 10, 2022
Zhipeng Luo, Changqing Zhou, Liang Pan, Gongjie Zhang, Tianrui Liu, Yueru Luo, Haiyu Zhao, Ziwei Liu, Shijian Lu

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2112.02857 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PTTR: Relational 3D Point Cloud Object Tracking with Transformer


Dec 07, 2021
Changqing Zhou, Zhipeng Luo, Yueru Luo, Tianrui Liu, Liang Pan, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shijian Lu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Playing for 3D Human Recovery


Oct 14, 2021
Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Jiawei Ren, Chen Wei, Daxuan Ren, Jiatong Li, Zhengyu Lin, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Lei Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CSG-Stump: A Learning Friendly CSG-Like Representation for Interpretable Shape Parsing


Aug 25, 2021
Daxuan Ren, Jianmin Zheng, Jianfei Cai, Jiatong Li, Haiyong Jiang, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Liang Pan, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi

Add code

* Accepted to ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unsupervised Domain Adaptive 3D Detection with Multi-Level Consistency


Aug 18, 2021
Zhipeng Luo, Zhongang Cai, Changqing Zhou, Gongjie Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Shijian Lu, Hongsheng Li, Shanghang Zhang, Ziwei Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Delving Deep into the Generalization of Vision Transformers under Distribution Shifts


Jun 18, 2021
Chongzhi Zhang, Mingyuan Zhang, Shanghang Zhang, Daisheng Jin, Qiang Zhou, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Ziwei Liu

Add code

* Our code is available at https://github.com/Phoenix1153/ViT_OOD_generalization 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unsupervised 3D Shape Completion through GAN Inversion


Apr 29, 2021
Junzhe Zhang, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Liang Pan, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy

Add code

* Accepted in CVPR 2021, project webpage: https://junzhezhang.github.io/projects/ShapeInversion/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Variational Relational Point Completion Network


Apr 20, 2021
Liang Pan, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Ziwei Liu

Add code

* 15 pages, 13 figures, accepted to CVPR 2021 (Oral), project webpage: https://paul007pl.github.io/projects/VRCNet.html 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>