Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Peng Hu

KaraTuner: Towards end to end natural pitch correction for singing voice in karaoke


Oct 18, 2021
Xiaobin Zhuang, Huiran Yu, Weifeng Zhao, Tao Jiang, Peng Hu, Simon Lui, Wenjiang Zhou

* Submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Neural Rendering for Image Hazing


Jul 14, 2021
Boyun Li, Yijie Lin, Xiao Liu, Peng Hu, Jiancheng Lv, Xi Peng


  Access Paper or Ask Questions

PSRR-MaxpoolNMS: Pyramid Shifted MaxpoolNMS with Relationship Recovery


May 27, 2021
Tianyi Zhang, Jie Lin, Peng Hu, Bin Zhao, Mohamed M. Sabry Aly

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

BRECQ: Pushing the Limit of Post-Training Quantization by Block Reconstruction


Feb 10, 2021
Yuhang Li, Ruihao Gong, Xu Tan, Yang Yang, Peng Hu, Qi Zhang, Fengwei Yu, Wei Wang, Shi Gu


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Clustering


Sep 21, 2020
Yunfan Li, Peng Hu, Zitao Liu, Dezhong Peng, Joey Tianyi Zhou, Xi Peng


  Access Paper or Ask Questions

Champion Team Paper: Dynamic Passing-Shooting Algorithm Based on CUDA of The RoboCup SSL 2019 Champion


Sep 17, 2019
Zexi Chen, Haodong Zhang, Dashun Guo, Shenhan Jia, Xianze Fang, Zheyuan Huang, Yunkai Wang, Peng Hu, Licheng Wen, Lingyun Chen, Zhengxi Li, Rong Xiong

* RoboCup SSL 2019 Champion Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Soft Quantization: Bridging Full-Precision and Low-Bit Neural Networks


Aug 14, 2019
Ruihao Gong, Xianglong Liu, Shenghu Jiang, Tianxiang Li, Peng Hu, Jiazhen Lin, Fengwei Yu, Junjie Yan

* IEEE ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

ZJUNlict Extended Team Description Paper for RoboCup 2019


May 22, 2019
Zheyuan Huang, Lingyun Chen, Jiacheng Li, Yunkai Wang, Zexi Chen, Licheng Wen, Jianyang Gu, Peng Hu, Rong Xiong

* ZJUNlict Extended Team Description Paper for RoboCup 2019 Small Size League 

  Access Paper or Ask Questions

Recommendation System based on Semantic Scholar Mining and Topic modeling: A behavioral analysis of researchers from six conferences


Dec 20, 2018
Hamed Jelodar, Yongli Wang, Mahdi Rabbani, Ru-xin Zhao, Seyedvalyallah Ayobi, Peng Hu, Isma Masood


  Access Paper or Ask Questions

Motion Compensated Dynamic MRI Reconstruction with Local Affine Optical Flow Estimation


Feb 19, 2018
Ningning Zhao, Daniel O'Connor, Adrian Basarab, Dan Ruan, Peng Hu, Ke Sheng


  Access Paper or Ask Questions