Alert button
Picture for Hai Jin

Hai Jin

Alert button

Automated Data Visualization from Natural Language via Large Language Models: An Exploratory Study

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2024
Yang Wu, Yao Wan, Hongyu Zhang, Yulei Sui, Wucai Wei, Wei Zhao, Guandong Xu, Hai Jin

Viaarxiv icon

Graph Neural Networks for Vulnerability Detection: A Counterfactual Explanation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2024
Zhaoyang Chu, Yao Wan, Qian Li, Yang Wu, Hongyu Zhang, Yulei Sui, Guandong Xu, Hai Jin

Viaarxiv icon

Does Your Neural Code Completion Model Use My Code? A Membership Inference Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2024
Yao Wan, Guanghua Wan, Shijie Zhang, Hongyu Zhang, Yulei Sui, Pan Zhou, Hai Jin, Lichao Sun

Figure 1 for Does Your Neural Code Completion Model Use My Code? A Membership Inference Approach
Figure 2 for Does Your Neural Code Completion Model Use My Code? A Membership Inference Approach
Figure 3 for Does Your Neural Code Completion Model Use My Code? A Membership Inference Approach
Figure 4 for Does Your Neural Code Completion Model Use My Code? A Membership Inference Approach
Viaarxiv icon

Harnessing the Power of Large Language Model for Uncertainty Aware Graph Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2024
Zhenyu Qian, Yiming Qian, Yuting Song, Fei Gao, Hai Jin, Chen Yu, Xia Xie

Viaarxiv icon

Iterative Refinement of Project-Level Code Context for Precise Code Generation with Compiler Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Zhangqian Bi, Yao Wan, Zheng Wang, Hongyu Zhang, Batu Guan, Fangxin Lu, Zili Zhang, Yulei Sui, Xuanhua Shi, Hai Jin

Viaarxiv icon

Securely Fine-tuning Pre-trained Encoders Against Adversarial Examples

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Ziqi Zhou, Minghui Li, Wei Liu, Shengshan Hu, Yechao Zhang, Wei Wan, Lulu Xue, Leo Yu Zhang, Dezhong Yao, Hai Jin

Figure 1 for Securely Fine-tuning Pre-trained Encoders Against Adversarial Examples
Figure 2 for Securely Fine-tuning Pre-trained Encoders Against Adversarial Examples
Figure 3 for Securely Fine-tuning Pre-trained Encoders Against Adversarial Examples
Figure 4 for Securely Fine-tuning Pre-trained Encoders Against Adversarial Examples
Viaarxiv icon

GraphInstruct: Empowering Large Language Models with Graph Understanding and Reasoning Capability

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Zihan Luo, Xiran Song, Hong Huang, Jianxun Lian, Chenhao Zhang, Jinqi Jiang, Xing Xie, Hai Jin

Figure 1 for GraphInstruct: Empowering Large Language Models with Graph Understanding and Reasoning Capability
Figure 2 for GraphInstruct: Empowering Large Language Models with Graph Understanding and Reasoning Capability
Figure 3 for GraphInstruct: Empowering Large Language Models with Graph Understanding and Reasoning Capability
Figure 4 for GraphInstruct: Empowering Large Language Models with Graph Understanding and Reasoning Capability
Viaarxiv icon

FedRKG: A Privacy-preserving Federated Recommendation Framework via Knowledge Graph Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2024
Dezhong Yao, Tongtong Liu, Qi Cao, Hai Jin

Viaarxiv icon

Deep Learning for Code Intelligence: Survey, Benchmark and Toolkit

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 30, 2023
Yao Wan, Yang He, Zhangqian Bi, Jianguo Zhang, Hongyu Zhang, Yulei Sui, Guandong Xu, Hai Jin, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

MISA: Unveiling the Vulnerabilities in Split Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Wei Wan, Yuxuan Ning, Shengshan Hu, Lulu Xue, Minghui Li, Leo Yu Zhang, Hai Jin

Viaarxiv icon