Alert button
Picture for Gong Chen

Gong Chen

Alert button

LLMs for Coding and Robotics Education

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Peng Shu, Huaqin Zhao, Hanqi Jiang, Yiwei Li, Shaochen Xu, Yi Pan, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Guoyu Lu, Le Guan, Gong Chen, Xianqiao Wang Tianming Liu

Viaarxiv icon

Learning to Assist Different Wearers in Multitasks: Efficient and Individualized Human-In-the-Loop Adaption Framework for Exoskeleton Robots

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2023
Yu Chen, Gong Chen, Jing Ye, Chenglong Fu, Bin Liang, Xiang Li

Viaarxiv icon

Safe and Individualized Motion Planning for Upper-limb Exoskeleton Robots Using Human Demonstration and Interactive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2023
Yu Chen, Gong Chen, Jing Ye, Xiangjun Qiu, Xiang Li

Figure 1 for Safe and Individualized Motion Planning for Upper-limb Exoskeleton Robots Using Human Demonstration and Interactive Learning
Figure 2 for Safe and Individualized Motion Planning for Upper-limb Exoskeleton Robots Using Human Demonstration and Interactive Learning
Figure 3 for Safe and Individualized Motion Planning for Upper-limb Exoskeleton Robots Using Human Demonstration and Interactive Learning
Figure 4 for Safe and Individualized Motion Planning for Upper-limb Exoskeleton Robots Using Human Demonstration and Interactive Learning
Viaarxiv icon

Physical-layer Adversarial Robustness for Deep Learning-based Semantic Communications

Add code
Bookmark button
Alert button
May 12, 2023
Guoshun Nan, Zhichun Li, Jinli Zhai, Qimei Cui, Gong Chen, Xin Du, Xuefei Zhang, Xiaofeng Tao, Zhu Han, Tony Q. S. Quek

Figure 1 for Physical-layer Adversarial Robustness for Deep Learning-based Semantic Communications
Figure 2 for Physical-layer Adversarial Robustness for Deep Learning-based Semantic Communications
Figure 3 for Physical-layer Adversarial Robustness for Deep Learning-based Semantic Communications
Figure 4 for Physical-layer Adversarial Robustness for Deep Learning-based Semantic Communications
Viaarxiv icon

SSN: Stockwell Scattering Network for SAR Image Change Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2023
Gong Chen, Yanan Zhao, Yi Wang, Kim-Hui Yap

Figure 1 for SSN: Stockwell Scattering Network for SAR Image Change Detection
Figure 2 for SSN: Stockwell Scattering Network for SAR Image Change Detection
Figure 3 for SSN: Stockwell Scattering Network for SAR Image Change Detection
Figure 4 for SSN: Stockwell Scattering Network for SAR Image Change Detection
Viaarxiv icon

Can Machines Generate Personalized Music? A Hybrid Favorite-aware Method for User Preference Music Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 21, 2022
Zhejing Hu, Yan Liu, Gong Chen, Yongxu Liu

Figure 1 for Can Machines Generate Personalized Music? A Hybrid Favorite-aware Method for User Preference Music Transfer
Figure 2 for Can Machines Generate Personalized Music? A Hybrid Favorite-aware Method for User Preference Music Transfer
Figure 3 for Can Machines Generate Personalized Music? A Hybrid Favorite-aware Method for User Preference Music Transfer
Figure 4 for Can Machines Generate Personalized Music? A Hybrid Favorite-aware Method for User Preference Music Transfer
Viaarxiv icon

They are Not Completely Useless: Towards Recycling Transferable Unlabeled Data for Class-Mismatched Semi-Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2020
Huang Zhuo, Tai Ying, Wang Chengjie, Yang Jian, Gong Chen

Figure 1 for They are Not Completely Useless: Towards Recycling Transferable Unlabeled Data for Class-Mismatched Semi-Supervised Learning
Figure 2 for They are Not Completely Useless: Towards Recycling Transferable Unlabeled Data for Class-Mismatched Semi-Supervised Learning
Figure 3 for They are Not Completely Useless: Towards Recycling Transferable Unlabeled Data for Class-Mismatched Semi-Supervised Learning
Figure 4 for They are Not Completely Useless: Towards Recycling Transferable Unlabeled Data for Class-Mismatched Semi-Supervised Learning
Viaarxiv icon