Alert button
Picture for Tianxin Huang

Tianxin Huang

Alert button

Learnable Chamfer Distance for Point Cloud Reconstruction

Dec 27, 2023
Tianxin Huang, Qingyao Liu, Xiangrui Zhao, Jun Chen, Yong Liu

Viaarxiv icon

MaxQ: Multi-Axis Query for N:M Sparsity Network

Dec 12, 2023
Jingyang Xiang, Siqi Li, Junhao Chen, Zhuangzhi Chen, Tianxin Huang, Linpeng Peng, Yong Liu

Viaarxiv icon

Decentralized Riemannian Conjugate Gradient Method on the Stiefel Manifold

Aug 21, 2023
Jun Chen, Haishan Ye, Mengmeng Wang, Tianxin Huang, Guang Dai, Ivor W. Tsang, Yong Liu

Figure 1 for Decentralized Riemannian Conjugate Gradient Method on the Stiefel Manifold
Figure 2 for Decentralized Riemannian Conjugate Gradient Method on the Stiefel Manifold
Figure 3 for Decentralized Riemannian Conjugate Gradient Method on the Stiefel Manifold
Figure 4 for Decentralized Riemannian Conjugate Gradient Method on the Stiefel Manifold
Viaarxiv icon

Data-Free Quantization via Mixed-Precision Compensation without Fine-Tuning

Jul 02, 2023
Jun Chen, Shipeng Bai, Tianxin Huang, Mengmeng Wang, Guanzhong Tian, Yong Liu

Figure 1 for Data-Free Quantization via Mixed-Precision Compensation without Fine-Tuning
Figure 2 for Data-Free Quantization via Mixed-Precision Compensation without Fine-Tuning
Figure 3 for Data-Free Quantization via Mixed-Precision Compensation without Fine-Tuning
Figure 4 for Data-Free Quantization via Mixed-Precision Compensation without Fine-Tuning
Viaarxiv icon

SSC-RS: Elevate LiDAR Semantic Scene Completion with Representation Separation and BEV Fusion

Jun 27, 2023
Jianbiao Mei, Yu Yang, Mengmeng Wang, Tianxin Huang, Xuemeng Yang, Yong Liu

Figure 1 for SSC-RS: Elevate LiDAR Semantic Scene Completion with Representation Separation and BEV Fusion
Figure 2 for SSC-RS: Elevate LiDAR Semantic Scene Completion with Representation Separation and BEV Fusion
Figure 3 for SSC-RS: Elevate LiDAR Semantic Scene Completion with Representation Separation and BEV Fusion
Figure 4 for SSC-RS: Elevate LiDAR Semantic Scene Completion with Representation Separation and BEV Fusion
Viaarxiv icon

Multimodal-driven Talking Face Generation via a Unified Diffusion-based Generator

May 09, 2023
Chao Xu, Shaoting Zhu, Junwei Zhu, Tianxin Huang, Jiangning Zhang, Ying Tai, Yong Liu

Figure 1 for Multimodal-driven Talking Face Generation via a Unified Diffusion-based Generator
Figure 2 for Multimodal-driven Talking Face Generation via a Unified Diffusion-based Generator
Figure 3 for Multimodal-driven Talking Face Generation via a Unified Diffusion-based Generator
Figure 4 for Multimodal-driven Talking Face Generation via a Unified Diffusion-based Generator
Viaarxiv icon

Multimodal-driven Talking Face Generation, Face Swapping, Diffusion Model

May 04, 2023
Chao Xu, Shaoting Zhu, Junwei Zhu, Tianxin Huang, Jiangning Zhang, Ying Tai, Yong Liu

Figure 1 for Multimodal-driven Talking Face Generation, Face Swapping, Diffusion Model
Figure 2 for Multimodal-driven Talking Face Generation, Face Swapping, Diffusion Model
Figure 3 for Multimodal-driven Talking Face Generation, Face Swapping, Diffusion Model
Figure 4 for Multimodal-driven Talking Face Generation, Face Swapping, Diffusion Model
Viaarxiv icon

Rethinking Mobile Block for Efficient Neural Models

Jan 10, 2023
Jiangning Zhang, Xiangtai Li, Jian Li, Liang Liu, Zhucun Xue, Boshen Zhang, Zhengkai Jiang, Tianxin Huang, Yabiao Wang, Chengjie Wang

Figure 1 for Rethinking Mobile Block for Efficient Neural Models
Figure 2 for Rethinking Mobile Block for Efficient Neural Models
Figure 3 for Rethinking Mobile Block for Efficient Neural Models
Figure 4 for Rethinking Mobile Block for Efficient Neural Models
Viaarxiv icon

SuperLine3D: Self-supervised Line Segmentation and Description for LiDAR Point Cloud

Aug 03, 2022
Xiangrui Zhao, Sheng Yang, Tianxin Huang, Jun Chen, Teng Ma, Mingyang Li, Yong Liu

Figure 1 for SuperLine3D: Self-supervised Line Segmentation and Description for LiDAR Point Cloud
Figure 2 for SuperLine3D: Self-supervised Line Segmentation and Description for LiDAR Point Cloud
Figure 3 for SuperLine3D: Self-supervised Line Segmentation and Description for LiDAR Point Cloud
Figure 4 for SuperLine3D: Self-supervised Line Segmentation and Description for LiDAR Point Cloud
Viaarxiv icon

Thoughts on the Consistency between Ricci Flow and Neural Network Behavior

Nov 16, 2021
Jun Chen, Tianxin Huang, Wenzhou Chen, Yong Liu

Figure 1 for Thoughts on the Consistency between Ricci Flow and Neural Network Behavior
Figure 2 for Thoughts on the Consistency between Ricci Flow and Neural Network Behavior
Viaarxiv icon