Alert button
Picture for Zongdai Liu

Zongdai Liu

Alert button

FlashOcc: Fast and Memory-Efficient Occupancy Prediction via Channel-to-Height Plugin

Nov 18, 2023
Zichen Yu, Changyong Shu, Jiajun Deng, Kangjie Lu, Zongdai Liu, Jiangyong Yu, Dawei Yang, Hui Li, Yan Chen

Viaarxiv icon

AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection

Aug 25, 2021
Zongdai Liu, Dingfu Zhou, Feixiang Lu, Jin Fang, Liangjun Zhang

Figure 1 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for AutoShape: Real-Time Shape-Aware Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Robust 2D/3D Vehicle Parsing in CVIS

Mar 11, 2021
Hui Miao, Feixiang Lu, Zongdai Liu, Liangjun Zhang, Dinesh Manocha, Bin Zhou

Figure 1 for Robust 2D/3D Vehicle Parsing in CVIS
Figure 2 for Robust 2D/3D Vehicle Parsing in CVIS
Figure 3 for Robust 2D/3D Vehicle Parsing in CVIS
Figure 4 for Robust 2D/3D Vehicle Parsing in CVIS
Viaarxiv icon

Fine-Grained Vehicle Perception via 3D Part-Guided Visual Data Augmentation

Jan 06, 2021
Feixiang Lu, Zongdai Liu, Hui Miao, Peng Wang, Liangjun Zhang, Ruigang Yang, Dinesh Manocha, Bin Zhou

Figure 1 for Fine-Grained Vehicle Perception via 3D Part-Guided Visual Data Augmentation
Figure 2 for Fine-Grained Vehicle Perception via 3D Part-Guided Visual Data Augmentation
Figure 3 for Fine-Grained Vehicle Perception via 3D Part-Guided Visual Data Augmentation
Figure 4 for Fine-Grained Vehicle Perception via 3D Part-Guided Visual Data Augmentation
Viaarxiv icon

PerMO: Perceiving More at Once from a Single Image for Autonomous Driving

Jul 16, 2020
Feixiang Lu, Zongdai Liu, Xibin Song, Dingfu Zhou, Wei Li, Hui Miao, Miao Liao, Liangjun Zhang, Bin Zhou, Ruigang Yang, Dinesh Manocha

Figure 1 for PerMO: Perceiving More at Once from a Single Image for Autonomous Driving
Figure 2 for PerMO: Perceiving More at Once from a Single Image for Autonomous Driving
Figure 3 for PerMO: Perceiving More at Once from a Single Image for Autonomous Driving
Figure 4 for PerMO: Perceiving More at Once from a Single Image for Autonomous Driving
Viaarxiv icon