Alert button
Picture for Jialu Liu

Jialu Liu

Alert button

LiPO: Listwise Preference Optimization through Learning-to-Rank

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Tianqi Liu, Zhen Qin, Junru Wu, Jiaming Shen, Misha Khalman, Rishabh Joshi, Yao Zhao, Mohammad Saleh, Simon Baumgartner, Jialu Liu, Peter J. Liu, Xuanhui Wang

Viaarxiv icon

Benchmarking the CoW with the TopCoW Challenge: Topology-Aware Anatomical Segmentation of the Circle of Willis for CTA and MRA

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Kaiyuan Yang, Fabio Musio, Yihui Ma, Norman Juchler, Johannes C. Paetzold, Rami Al-Maskari, Luciano Höher, Hongwei Bran Li, Ibrahim Ethem Hamamci, Anjany Sekuboyina, Suprosanna Shit, Houjing Huang, Diana Waldmannstetter, Florian Kofler, Fernando Navarro, Martin Menten, Ivan Ezhov, Daniel Rueckert, Iris Vos, Ynte Ruigrok, Birgitta Velthuis, Hugo Kuijf, Julien Hämmerli, Catherine Wurster, Philippe Bijlenga, Laura Westphal, Jeroen Bisschop, Elisa Colombo, Hakim Baazaoui, Andrew Makmur, James Hallinan, Bene Wiestler, Jan S. Kirschke, Roland Wiest, Emmanuel Montagnon, Laurent Letourneau-Guillon, Adrian Galdran, Francesco Galati, Daniele Falcetta, Maria A. Zuluaga, Chaolong Lin, Haoran Zhao, Zehan Zhang, Sinyoung Ra, Jongyun Hwang, Hyunjin Park, Junqiang Chen, Marek Wodzinski, Henning Müller, Pengcheng Shi, Wei Liu, Ting Ma, Cansu Yalçin, Rachika E. Hamadache, Joaquim Salvi, Xavier Llado, Uma Maria Lal-Trehan Estrada, Valeriia Abramova, Luca Giancardo, Arnau Oliver, Jialu Liu, Haibin Huang, Yue Cui, Zehang Lin, Yusheng Liu, Shunzhi Zhu, Tatsat R. Patel, Vincent M. Tutino, Maysam Orouskhani, Huayu Wang, Mahmud Mossa-Basha, Chengcheng Zhu, Maximilian R. Rokuss, Yannick Kirchhoff, Nico Disch, Julius Holzschuh, Fabian Isensee, Klaus Maier-Hein, Yuki Sato, Sven Hirsch, Susanne Wegener, Bjoern Menze

Viaarxiv icon

Video Summarization: Towards Entity-Aware Captions

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Hammad A. Ayyubi, Tianqi Liu, Arsha Nagrani, Xudong Lin, Mingda Zhang, Anurag Arnab, Feng Han, Yukun Zhu, Jialu Liu, Shih-Fu Chang

Viaarxiv icon

On What Basis? Predicting Text Preference Via Structured Comparative Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Jing Nathan Yan, Tianqi Liu, Justin T Chiu, Jiaming Shen, Zhen Qin, Yue Yu, Yao Zhao, Charu Lakshmanan, Yair Kurzion, Alexander M. Rush, Jialu Liu, Michael Bendersky

Viaarxiv icon

Explanation-aware Soft Ensemble Empowers Large Language Model In-context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Yue Yu, Jiaming Shen, Tianqi Liu, Zhen Qin, Jing Nathan Yan, Jialu Liu, Chao Zhang, Michael Bendersky

Viaarxiv icon

Video Timeline Modeling For News Story Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2023
Meng Liu, Mingda Zhang, Jialu Liu, Hanjun Dai, Ming-Hsuan Yang, Shuiwang Ji, Zheyun Feng, Boqing Gong

Figure 1 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 2 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 3 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 4 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Viaarxiv icon

Statistical Rejection Sampling Improves Preference Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Tianqi Liu, Yao Zhao, Rishabh Joshi, Misha Khalman, Mohammad Saleh, Peter J. Liu, Jialu Liu

Figure 1 for Statistical Rejection Sampling Improves Preference Optimization
Figure 2 for Statistical Rejection Sampling Improves Preference Optimization
Figure 3 for Statistical Rejection Sampling Improves Preference Optimization
Figure 4 for Statistical Rejection Sampling Improves Preference Optimization
Viaarxiv icon

Large Language Models are Effective Text Rankers with Pairwise Ranking Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2023
Zhen Qin, Rolf Jagerman, Kai Hui, Honglei Zhuang, Junru Wu, Jiaming Shen, Tianqi Liu, Jialu Liu, Donald Metzler, Xuanhui Wang, Michael Bendersky

Figure 1 for Large Language Models are Effective Text Rankers with Pairwise Ranking Prompting
Figure 2 for Large Language Models are Effective Text Rankers with Pairwise Ranking Prompting
Figure 3 for Large Language Models are Effective Text Rankers with Pairwise Ranking Prompting
Figure 4 for Large Language Models are Effective Text Rankers with Pairwise Ranking Prompting
Viaarxiv icon

Do Not Blindly Imitate the Teacher: Using Perturbed Loss for Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2023
Rongzhi Zhang, Jiaming Shen, Tianqi Liu, Jialu Liu, Michael Bendersky, Marc Najork, Chao Zhang

Figure 1 for Do Not Blindly Imitate the Teacher: Using Perturbed Loss for Knowledge Distillation
Figure 2 for Do Not Blindly Imitate the Teacher: Using Perturbed Loss for Knowledge Distillation
Figure 3 for Do Not Blindly Imitate the Teacher: Using Perturbed Loss for Knowledge Distillation
Figure 4 for Do Not Blindly Imitate the Teacher: Using Perturbed Loss for Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

"Why is this misleading?": Detecting News Headline Hallucinations with Explanations

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2023
Jiaming Shen, Jialu Liu, Dan Finnie, Negar Rahmati, Michael Bendersky, Marc Najork

Figure 1 for "Why is this misleading?": Detecting News Headline Hallucinations with Explanations
Figure 2 for "Why is this misleading?": Detecting News Headline Hallucinations with Explanations
Figure 3 for "Why is this misleading?": Detecting News Headline Hallucinations with Explanations
Figure 4 for "Why is this misleading?": Detecting News Headline Hallucinations with Explanations
Viaarxiv icon