Alert button
Picture for Chunxi Liu

Chunxi Liu

Alert button

TorchAudio 2.1: Advancing speech recognition, self-supervised learning, and audio processing components for PyTorch

Oct 27, 2023
Jeff Hwang, Moto Hira, Caroline Chen, Xiaohui Zhang, Zhaoheng Ni, Guangzhi Sun, Pingchuan Ma, Ruizhe Huang, Vineel Pratap, Yuekai Zhang, Anurag Kumar, Chin-Yun Yu, Chuang Zhu, Chunxi Liu, Jacob Kahn, Mirco Ravanelli, Peng Sun, Shinji Watanabe, Yangyang Shi, Yumeng Tao, Robin Scheibler, Samuele Cornell, Sean Kim, Stavros Petridis

Figure 1 for TorchAudio 2.1: Advancing speech recognition, self-supervised learning, and audio processing components for PyTorch
Figure 2 for TorchAudio 2.1: Advancing speech recognition, self-supervised learning, and audio processing components for PyTorch
Figure 3 for TorchAudio 2.1: Advancing speech recognition, self-supervised learning, and audio processing components for PyTorch
Figure 4 for TorchAudio 2.1: Advancing speech recognition, self-supervised learning, and audio processing components for PyTorch
Viaarxiv icon

Multi-Head State Space Model for Speech Recognition

May 25, 2023
Yassir Fathullah, Chunyang Wu, Yuan Shangguan, Junteng Jia, Wenhan Xiong, Jay Mahadeokar, Chunxi Liu, Yangyang Shi, Ozlem Kalinli, Mike Seltzer, Mark J. F. Gales

Figure 1 for Multi-Head State Space Model for Speech Recognition
Figure 2 for Multi-Head State Space Model for Speech Recognition
Figure 3 for Multi-Head State Space Model for Speech Recognition
Figure 4 for Multi-Head State Space Model for Speech Recognition
Viaarxiv icon

Learning ASR pathways: A sparse multilingual ASR model

Sep 13, 2022
Mu Yang, Andros Tjandra, Chunxi Liu, David Zhang, Duc Le, John H. L. Hansen, Ozlem Kalinli

Figure 1 for Learning ASR pathways: A sparse multilingual ASR model
Figure 2 for Learning ASR pathways: A sparse multilingual ASR model
Figure 3 for Learning ASR pathways: A sparse multilingual ASR model
Figure 4 for Learning ASR pathways: A sparse multilingual ASR model
Viaarxiv icon

Learning a Dual-Mode Speech Recognition Model via Self-Pruning

Jul 25, 2022
Chunxi Liu, Yuan Shangguan, Haichuan Yang, Yangyang Shi, Raghuraman Krishnamoorthi, Ozlem Kalinli

Figure 1 for Learning a Dual-Mode Speech Recognition Model via Self-Pruning
Figure 2 for Learning a Dual-Mode Speech Recognition Model via Self-Pruning
Figure 3 for Learning a Dual-Mode Speech Recognition Model via Self-Pruning
Figure 4 for Learning a Dual-Mode Speech Recognition Model via Self-Pruning
Viaarxiv icon

Towards Measuring Fairness in Speech Recognition: Casual Conversations Dataset Transcriptions

Nov 18, 2021
Chunxi Liu, Michael Picheny, Leda Sarı, Pooja Chitkara, Alex Xiao, Xiaohui Zhang, Mark Chou, Andres Alvarado, Caner Hazirbas, Yatharth Saraf

Figure 1 for Towards Measuring Fairness in Speech Recognition: Casual Conversations Dataset Transcriptions
Figure 2 for Towards Measuring Fairness in Speech Recognition: Casual Conversations Dataset Transcriptions
Viaarxiv icon

Conformer-Based Self-Supervised Learning for Non-Speech Audio Tasks

Nov 10, 2021
Sangeeta Srivastava, Yun Wang, Andros Tjandra, Anurag Kumar, Chunxi Liu, Kritika Singh, Yatharth Saraf

Figure 1 for Conformer-Based Self-Supervised Learning for Non-Speech Audio Tasks
Figure 2 for Conformer-Based Self-Supervised Learning for Non-Speech Audio Tasks
Figure 3 for Conformer-Based Self-Supervised Learning for Non-Speech Audio Tasks
Figure 4 for Conformer-Based Self-Supervised Learning for Non-Speech Audio Tasks
Viaarxiv icon

Streaming Transformer Transducer Based Speech Recognition Using Non-Causal Convolution

Oct 07, 2021
Yangyang Shi, Chunyang Wu, Dilin Wang, Alex Xiao, Jay Mahadeokar, Xiaohui Zhang, Chunxi Liu, Ke Li, Yuan Shangguan, Varun Nagaraja, Ozlem Kalinli, Mike Seltzer

Figure 1 for Streaming Transformer Transducer Based Speech Recognition Using Non-Causal Convolution
Figure 2 for Streaming Transformer Transducer Based Speech Recognition Using Non-Causal Convolution
Figure 3 for Streaming Transformer Transducer Based Speech Recognition Using Non-Causal Convolution
Figure 4 for Streaming Transformer Transducer Based Speech Recognition Using Non-Causal Convolution
Viaarxiv icon

Improving RNN Transducer Based ASR with Auxiliary Tasks

Nov 09, 2020
Chunxi Liu, Frank Zhang, Duc Le, Suyoun Kim, Yatharth Saraf, Geoffrey Zweig

Figure 1 for Improving RNN Transducer Based ASR with Auxiliary Tasks
Figure 2 for Improving RNN Transducer Based ASR with Auxiliary Tasks
Figure 3 for Improving RNN Transducer Based ASR with Auxiliary Tasks
Figure 4 for Improving RNN Transducer Based ASR with Auxiliary Tasks
Viaarxiv icon