Alert button
Picture for Da-Rong Liu

Da-Rong Liu

Alert button

Analyzing the Robustness of Unsupervised Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2021
Guan-Ting Lin, Chan-Jan Hsu, Da-Rong Liu, Hung-Yi Lee, Yu Tsao

Figure 1 for Analyzing the Robustness of Unsupervised Speech Recognition
Figure 2 for Analyzing the Robustness of Unsupervised Speech Recognition
Figure 3 for Analyzing the Robustness of Unsupervised Speech Recognition
Figure 4 for Analyzing the Robustness of Unsupervised Speech Recognition
Viaarxiv icon

SpeechNet: A Universal Modularized Model for Speech Processing Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2021
Yi-Chen Chen, Po-Han Chi, Shu-wen Yang, Kai-Wei Chang, Jheng-hao Lin, Sung-Feng Huang, Da-Rong Liu, Chi-Liang Liu, Cheng-Kuang Lee, Hung-yi Lee

Figure 1 for SpeechNet: A Universal Modularized Model for Speech Processing Tasks
Figure 2 for SpeechNet: A Universal Modularized Model for Speech Processing Tasks
Figure 3 for SpeechNet: A Universal Modularized Model for Speech Processing Tasks
Figure 4 for SpeechNet: A Universal Modularized Model for Speech Processing Tasks
Viaarxiv icon

SUPERB: Speech processing Universal PERformance Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2021
Shu-wen Yang, Po-Han Chi, Yung-Sung Chuang, Cheng-I Jeff Lai, Kushal Lakhotia, Yist Y. Lin, Andy T. Liu, Jiatong Shi, Xuankai Chang, Guan-Ting Lin, Tzu-Hsien Huang, Wei-Cheng Tseng, Ko-tik Lee, Da-Rong Liu, Zili Huang, Shuyan Dong, Shang-Wen Li, Shinji Watanabe, Abdelrahman Mohamed, Hung-yi Lee

Figure 1 for SUPERB: Speech processing Universal PERformance Benchmark
Figure 2 for SUPERB: Speech processing Universal PERformance Benchmark
Viaarxiv icon

Self-supervised Pre-training Reduces Label Permutation Instability of Speech Separation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2020
Sung-Feng Huang, Shun-Po Chuang, Da-Rong Liu, Yi-Chen Chen, Gene-Ping Yang, Hung-yi Lee

Figure 1 for Self-supervised Pre-training Reduces Label Permutation Instability of Speech Separation
Figure 2 for Self-supervised Pre-training Reduces Label Permutation Instability of Speech Separation
Figure 3 for Self-supervised Pre-training Reduces Label Permutation Instability of Speech Separation
Figure 4 for Self-supervised Pre-training Reduces Label Permutation Instability of Speech Separation
Viaarxiv icon

Contextualizing ASR Lattice Rescoring with Hybrid Pointer Network Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2020
Da-Rong Liu, Chunxi Liu, Frank Zhang, Gabriel Synnaeve, Yatharth Saraf, Geoffrey Zweig

Figure 1 for Contextualizing ASR Lattice Rescoring with Hybrid Pointer Network Language Model
Figure 2 for Contextualizing ASR Lattice Rescoring with Hybrid Pointer Network Language Model
Figure 3 for Contextualizing ASR Lattice Rescoring with Hybrid Pointer Network Language Model
Figure 4 for Contextualizing ASR Lattice Rescoring with Hybrid Pointer Network Language Model
Viaarxiv icon

Completely Unsupervised Phoneme Recognition By A Generative Adversarial Network Harmonized With Iteratively Refined Hidden Markov Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2019
Kuan-Yu Chen, Che-Ping Tsai, Da-Rong Liu, Hung-Yi Lee, Lin-shan Lee

Figure 1 for Completely Unsupervised Phoneme Recognition By A Generative Adversarial Network Harmonized With Iteratively Refined Hidden Markov Models
Figure 2 for Completely Unsupervised Phoneme Recognition By A Generative Adversarial Network Harmonized With Iteratively Refined Hidden Markov Models
Figure 3 for Completely Unsupervised Phoneme Recognition By A Generative Adversarial Network Harmonized With Iteratively Refined Hidden Markov Models
Figure 4 for Completely Unsupervised Phoneme Recognition By A Generative Adversarial Network Harmonized With Iteratively Refined Hidden Markov Models
Viaarxiv icon

Completely Unsupervised Phoneme Recognition by Adversarially Learning Mapping Relationships from Audio Embeddings

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2018
Da-Rong Liu, Kuan-Yu Chen, Hung-Yi Lee, Lin-shan Lee

Figure 1 for Completely Unsupervised Phoneme Recognition by Adversarially Learning Mapping Relationships from Audio Embeddings
Figure 2 for Completely Unsupervised Phoneme Recognition by Adversarially Learning Mapping Relationships from Audio Embeddings
Figure 3 for Completely Unsupervised Phoneme Recognition by Adversarially Learning Mapping Relationships from Audio Embeddings
Figure 4 for Completely Unsupervised Phoneme Recognition by Adversarially Learning Mapping Relationships from Audio Embeddings
Viaarxiv icon

Attention-based Memory Selection Recurrent Network for Language Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2016
Da-Rong Liu, Shun-Po Chuang, Hung-yi Lee

Figure 1 for Attention-based Memory Selection Recurrent Network for Language Modeling
Figure 2 for Attention-based Memory Selection Recurrent Network for Language Modeling
Figure 3 for Attention-based Memory Selection Recurrent Network for Language Modeling
Figure 4 for Attention-based Memory Selection Recurrent Network for Language Modeling
Viaarxiv icon