Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Shangguan

Noisy Training Improves E2E ASR for the Edge


Jul 09, 2021
Dilin Wang, Yuan Shangguan, Haichuan Yang, Pierce Chuang, Jiatong Zhou, Meng Li, Ganesh Venkatesh, Ozlem Kalinli, Vikas Chandra


  Access Paper or Ask Questions

Flexi-Transducer: Optimizing Latency, Accuracy and Compute forMulti-Domain On-Device Scenarios


Apr 06, 2021
Jay Mahadeokar, Yangyang Shi, Yuan Shangguan, Chunyang Wu, Alex Xiao, Hang Su, Duc Le, Ozlem Kalinli, Christian Fuegen, Michael L. Seltzer

* Submitted to Interspeech 2021 (under review) 

  Access Paper or Ask Questions

Dissecting User-Perceived Latency of On-Device E2E Speech Recognition


Apr 06, 2021
Yuan Shangguan, Rohit Prabhavalkar, Hang Su, Jay Mahadeokar, Yangyang Shi, Jiatong Zhou, Chunyang Wu, Duc Le, Ozlem Kalinli, Christian Fuegen, Michael L. Seltzer

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Contextualized Streaming End-to-End Speech Recognition with Trie-Based Deep Biasing and Shallow Fusion


Apr 05, 2021
Duc Le, Mahaveer Jain, Gil Keren, Suyoun Kim, Yangyang Shi, Jay Mahadeokar, Julian Chan, Yuan Shangguan, Christian Fuegen, Ozlem Kalinli, Yatharth Saraf, Michael L. Seltzer

* Submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Memory-efficient Speech Recognition on Smart Devices


Feb 23, 2021
Ganesh Venkatesh, Alagappan Valliappan, Jay Mahadeokar, Yuan Shangguan, Christian Fuegen, Michael L. Seltzer, Vikas Chandra

* ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Alignment Restricted Streaming Recurrent Neural Network Transducer


Nov 05, 2020
Jay Mahadeokar, Yuan Shangguan, Duc Le, Gil Keren, Hang Su, Thong Le, Ching-Feng Yeh, Christian Fuegen, Michael L. Seltzer

* Accepted for presentation at IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Neural Language Model Fusion for Streaming Recurrent Neural Network Transducer


Oct 26, 2020
Suyoun Kim, Yuan Shangguan, Jay Mahadeokar, Antoine Bruguier, Christian Fuegen, Michael L. Seltzer, Duc Le

* submitted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Analyzing the Quality and Stability of a Streaming End-to-End On-Device Speech Recognizer


Jun 02, 2020
Yuan Shangguan, Kate Knister, Yanzhang He, Ian McGraw, Francoise Beaufays

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency


Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Speech Recognition For The Edge


Sep 26, 2019
Yuan Shangguan, Jian Li, Liang Qiao, Raziel Alvarez, Ian McGraw


  Access Paper or Ask Questions

Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices


Nov 15, 2018
Yanzhang He, Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Ian McGraw, Raziel Alvarez, Ding Zhao, David Rybach, Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Ruoming Pang, Qiao Liang, Deepti Bhatia, Yuan Shangguan, Bo Li, Golan Pundak, Khe Chai Sim, Tom Bagby, Shuo-yiin Chang, Kanishka Rao, Alexander Gruenstein


  Access Paper or Ask Questions