Alert button
Picture for Caroline Chen

Caroline Chen

Alert button

TorchAudio 2.1: Advancing speech recognition, self-supervised learning, and audio processing components for PyTorch

Oct 27, 2023
Jeff Hwang, Moto Hira, Caroline Chen, Xiaohui Zhang, Zhaoheng Ni, Guangzhi Sun, Pingchuan Ma, Ruizhe Huang, Vineel Pratap, Yuekai Zhang, Anurag Kumar, Chin-Yun Yu, Chuang Zhu, Chunxi Liu, Jacob Kahn, Mirco Ravanelli, Peng Sun, Shinji Watanabe, Yangyang Shi, Yumeng Tao, Robin Scheibler, Samuele Cornell, Sean Kim, Stavros Petridis

Figure 1 for TorchAudio 2.1: Advancing speech recognition, self-supervised learning, and audio processing components for PyTorch
Figure 2 for TorchAudio 2.1: Advancing speech recognition, self-supervised learning, and audio processing components for PyTorch
Figure 3 for TorchAudio 2.1: Advancing speech recognition, self-supervised learning, and audio processing components for PyTorch
Figure 4 for TorchAudio 2.1: Advancing speech recognition, self-supervised learning, and audio processing components for PyTorch
Viaarxiv icon

TorchAudio: Building Blocks for Audio and Speech Processing

Oct 28, 2021
Yao-Yuan Yang, Moto Hira, Zhaoheng Ni, Anjali Chourdia, Artyom Astafurov, Caroline Chen, Ching-Feng Yeh, Christian Puhrsch, David Pollack, Dmitriy Genzel, Donny Greenberg, Edward Z. Yang, Jason Lian, Jay Mahadeokar, Jeff Hwang, Ji Chen, Peter Goldsborough, Prabhat Roy, Sean Narenthiran, Shinji Watanabe, Soumith Chintala, Vincent Quenneville-Bélair, Yangyang Shi

Figure 1 for TorchAudio: Building Blocks for Audio and Speech Processing
Figure 2 for TorchAudio: Building Blocks for Audio and Speech Processing
Figure 3 for TorchAudio: Building Blocks for Audio and Speech Processing
Figure 4 for TorchAudio: Building Blocks for Audio and Speech Processing
Viaarxiv icon