Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Buyu Li

DanceNet3D: Music Based Dance Generation with Parametric Motion Transformer


Mar 25, 2021
Buyu Li, Yongchi Zhao, Lu Sheng

* Add project link in abstract 

  Access Paper or Ask Questions

MimicDet: Bridging the Gap Between One-Stage and Two-Stage Object Detection


Sep 24, 2020
Xin Lu, Quanquan Li, Buyu Li, Junjie Yan

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Equalization Loss for Long-Tailed Object Recognition


Apr 14, 2020
Jingru Tan, Changbao Wang, Buyu Li, Quanquan Li, Wanli Ouyang, Changqing Yin, Junjie Yan

* CVPR 2020. Winner of LVIS Challenge 2019. Code has been available at https: //github.com/tztztztztz/eql.detectron2 

  Access Paper or Ask Questions

Monocular 3D Object Detection with Decoupled Structured Polygon Estimation and Height-Guided Depth Estimation


Feb 05, 2020
Yingjie Cai, Buyu Li, Zeyu Jiao, Hongsheng Li, Xingyu Zeng, Xiaogang Wang

* 11 pages, 8 figures, AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark


Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Grid R-CNN Plus: Faster and Better


Jun 13, 2019
Xin Lu, Buyu Li, Yuxin Yue, Quanquan Li, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

GS3D: An Efficient 3D Object Detection Framework for Autonomous Driving


Mar 27, 2019
Buyu Li, Wanli Ouyang, Lu Sheng, Xingyu Zeng, Xiaogang Wang

* Accepted by CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Grid R-CNN


Nov 29, 2018
Xin Lu, Buyu Li, Yuxin Yue, Quanquan Li, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

Gradient Harmonized Single-stage Detector


Nov 13, 2018
Buyu Li, Yu Liu, Xiaogang Wang

* To appear at AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions