Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Quanquan Li

RefineMask: Towards High-Quality Instance Segmentation with Fine-Grained Features


Apr 17, 2021
Gang Zhang, Xin Lu, Jingru Tan, Jianmin Li, Zhaoxiang Zhang, Quanquan Li, Xiaolin Hu

* Accepted by CVPR 2021. Code is available at https://github.com/zhanggang001/RefineMask 

  Access Paper or Ask Questions

Fixing the Teacher-Student Knowledge Discrepancy in Distillation


Mar 31, 2021
Jiangfan Han, Mengya Gao, Yujie Wang, Quanquan Li, Hongsheng Li, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Network Adaption with Elastic Search Space


Mar 30, 2021
Shaopeng Guo, Yujie Wang, Kun Yuan, Quanquan Li


  Access Paper or Ask Questions

Equalization Loss v2: A New Gradient Balance Approach for Long-tailed Object Detection


Dec 15, 2020
Jingru Tan, Xin Lu, Gang Zhang, Changqing Yin, Quanquan Li


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Graph: Learning Instance-aware Connectivity for Neural Networks


Oct 02, 2020
Kun Yuan, Quanquan Li, Dapeng Chen, Aojun Zhou, Junjie Yan

* 13 pages, 3 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MimicDet: Bridging the Gap Between One-Stage and Two-Stage Object Detection


Sep 24, 2020
Xin Lu, Quanquan Li, Buyu Li, Junjie Yan

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

1st Place Solution of LVIS Challenge 2020: A Good Box is not a Guarantee of a Good Mask


Sep 03, 2020
Jingru Tan, Gang Zhang, Hanming Deng, Changbao Wang, Lewei Lu, Quanquan Li, Jifeng Dai

* Winner of LVIS challenge 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Connectivity of Neural Networks from a Topological Perspective


Aug 19, 2020
Kun Yuan, Quanquan Li, Jing Shao, Junjie Yan

* 17 pages, 5 figures, to be published in ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

DMCP: Differentiable Markov Channel Pruning for Neural Networks


May 08, 2020
Shaopeng Guo, Yujie Wang, Quanquan Li, Junjie Yan

* CVPR2020 Oral. Code has been released at https://github.com/zx55/dmcp 

  Access Paper or Ask Questions

Equalization Loss for Long-Tailed Object Recognition


Apr 14, 2020
Jingru Tan, Changbao Wang, Buyu Li, Quanquan Li, Wanli Ouyang, Changqing Yin, Junjie Yan

* CVPR 2020. Winner of LVIS Challenge 2019. Code has been available at https: //github.com/tztztztztz/eql.detectron2 

  Access Paper or Ask Questions

Residual Knowledge Distillation


Feb 21, 2020
Mengya Gao, Yujun Shen, Quanquan Li, Chen Change Loy

* 9 pages, 3 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Equalization Loss for Large Vocabulary Instance Segmentation


Nov 12, 2019
Jingru Tan, Changbao Wang, Quanquan Li, Junjie Yan

* Technical Report. Winner of LVIS Challenge 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Grid R-CNN Plus: Faster and Better


Jun 13, 2019
Xin Lu, Buyu Li, Yuxin Yue, Quanquan Li, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Matters: A Stage-by-Stage Approach for Knowledge Transfer


Dec 05, 2018
Mengya Gao, Yujun Shen, Quanquan Li, Chen Change Loy, Xiaoou Tang

* 9 pages and 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Grid R-CNN


Nov 29, 2018
Xin Lu, Buyu Li, Yuxin Yue, Quanquan Li, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

POI: Multiple Object Tracking with High Performance Detection and Appearance Feature


Oct 19, 2016
Fengwei Yu, Wenbo Li, Quanquan Li, Yu Liu, Xiaohua Shi, Junjie Yan

* ECCV 2016 Workshops, Part II, LNCS 9914, paper approval (Chapter 3, 978-3-319-48880-6, 434776_1_En 
* ECCV workshop BMTT 2016 

  Access Paper or Ask Questions