Alert button
Picture for Luke Friedman

Luke Friedman

Alert button

Augmentations vs Algorithms: What Works in Self-Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Warren Morningstar, Alex Bijamov, Chris Duvarney, Luke Friedman, Neha Kalibhat, Luyang Liu, Philip Mansfield, Renan Rojas-Gomez, Karan Singhal, Bradley Green, Sushant Prakash

Figure 1 for Augmentations vs Algorithms: What Works in Self-Supervised Learning
Figure 2 for Augmentations vs Algorithms: What Works in Self-Supervised Learning
Figure 3 for Augmentations vs Algorithms: What Works in Self-Supervised Learning
Figure 4 for Augmentations vs Algorithms: What Works in Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

VideoPrism: A Foundational Visual Encoder for Video Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Long Zhao, Nitesh B. Gundavarapu, Liangzhe Yuan, Hao Zhou, Shen Yan, Jennifer J. Sun, Luke Friedman, Rui Qian, Tobias Weyand, Yue Zhao, Rachel Hornung, Florian Schroff, Ming-Hsuan Yang, David A. Ross, Huisheng Wang, Hartwig Adam, Mikhail Sirotenko, Ting Liu, Boqing Gong

Figure 1 for VideoPrism: A Foundational Visual Encoder for Video Understanding
Figure 2 for VideoPrism: A Foundational Visual Encoder for Video Understanding
Figure 3 for VideoPrism: A Foundational Visual Encoder for Video Understanding
Figure 4 for VideoPrism: A Foundational Visual Encoder for Video Understanding
Viaarxiv icon

VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2023
Liangzhe Yuan, Nitesh Bharadwaj Gundavarapu, Long Zhao, Hao Zhou, Yin Cui, Lu Jiang, Xuan Yang, Menglin Jia, Tobias Weyand, Luke Friedman, Mikhail Sirotenko, Huisheng Wang, Florian Schroff, Hartwig Adam, Ming-Hsuan Yang, Ting Liu, Boqing Gong

Figure 1 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 2 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 3 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 4 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Viaarxiv icon

Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2023
Luke Friedman, Sameer Ahuja, David Allen, Zhenning Tan, Hakim Sidahmed, Changbo Long, Jun Xie, Gabriel Schubiner, Ajay Patel, Harsh Lara, Brian Chu, Zexi Chen, Manoj Tiwari

Figure 1 for Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems
Figure 2 for Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems
Figure 3 for Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems
Figure 4 for Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems
Viaarxiv icon