Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zihao Ye

FeatGraph: A Flexible and Efficient Backend for Graph Neural Network Systems


Sep 29, 2020
Yuwei Hu, Zihao Ye, Minjie Wang, Jiali Yu, Da Zheng, Mu Li, Zheng Zhang, Zhiru Zhang, Yida Wang

* SC'20; changed all figures to type 1 

  Access Paper or Ask Questions

Transformer on a Diet


Feb 14, 2020
Chenguang Wang, Zihao Ye, Aston Zhang, Zheng Zhang, Alexander J. Smola

* 6 pages, 2 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

BP-Transformer: Modelling Long-Range Context via Binary Partitioning


Nov 11, 2019
Zihao Ye, Qipeng Guo, Quan Gan, Xipeng Qiu, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Graph Library: Towards Efficient and Scalable Deep Learning on Graphs


Sep 03, 2019
Minjie Wang, Lingfan Yu, Da Zheng, Quan Gan, Yu Gai, Zihao Ye, Mufei Li, Jinjing Zhou, Qi Huang, Chao Ma, Ziyue Huang, Qipeng Guo, Hao Zhang, Haibin Lin, Junbo Zhao, Jinyang Li, Alexander Smola, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions