Alert button
Picture for Tianqi Chen

Tianqi Chen

Alert button

A Dense Reward View on Aligning Text-to-Image Diffusion with Preference

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2024
Shentao Yang, Tianqi Chen, Mingyuan Zhou

Viaarxiv icon

POUR-Net: A Population-Prior-Aided Over-Under-Representation Network for Low-Count PET Attenuation Map Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Bo Zhou, Jun Hou, Tianqi Chen, Yinchi Zhou, Xiongchao Chen, Huidong Xie, Qiong Liu, Xueqi Guo, Yu-Jung Tsai, Vladimir Y. Panin, Takuya Toyonaga, James S. Duncan, Chi Liu

Viaarxiv icon

Towards Efficient Generative Large Language Model Serving: A Survey from Algorithms to Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2023
Xupeng Miao, Gabriele Oliaro, Zhihao Zhang, Xinhao Cheng, Hongyi Jin, Tianqi Chen, Zhihao Jia

Viaarxiv icon

Improving In-Context Learning in Diffusion Models with Visual Context-Modulated Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2023
Tianqi Chen, Yongfei Liu, Zhendong Wang, Jianbo Yuan, Quanzeng You, Hongxia Yang, Mingyuan Zhou

Viaarxiv icon

Atom: Low-bit Quantization for Efficient and Accurate LLM Serving

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Yilong Zhao, Chien-Yu Lin, Kan Zhu, Zihao Ye, Lequn Chen, Size Zheng, Luis Ceze, Arvind Krishnamurthy, Tianqi Chen, Baris Kasikci

Figure 1 for Atom: Low-bit Quantization for Efficient and Accurate LLM Serving
Figure 2 for Atom: Low-bit Quantization for Efficient and Accurate LLM Serving
Figure 3 for Atom: Low-bit Quantization for Efficient and Accurate LLM Serving
Figure 4 for Atom: Low-bit Quantization for Efficient and Accurate LLM Serving
Viaarxiv icon

Relax: Composable Abstractions for End-to-End Dynamic Machine Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2023
Ruihang Lai, Junru Shao, Siyuan Feng, Steven S. Lyubomirsky, Bohan Hou, Wuwei Lin, Zihao Ye, Hongyi Jin, Yuchen Jin, Jiawei Liu, Lesheng Jin, Yaxing Cai, Ziheng Jiang, Yong Wu, Sunghyun Park, Prakalp Srivastava, Jared G. Roesch, Todd C. Mowry, Tianqi Chen

Viaarxiv icon

Beta Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Mingyuan Zhou, Tianqi Chen, Zhendong Wang, Huangjie Zheng

Figure 1 for Beta Diffusion
Figure 2 for Beta Diffusion
Figure 3 for Beta Diffusion
Figure 4 for Beta Diffusion
Viaarxiv icon

Learning to Jump: Thinning and Thickening Latent Counts for Generative Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
May 28, 2023
Tianqi Chen, Mingyuan Zhou

Figure 1 for Learning to Jump: Thinning and Thickening Latent Counts for Generative Modeling
Figure 2 for Learning to Jump: Thinning and Thickening Latent Counts for Generative Modeling
Figure 3 for Learning to Jump: Thinning and Thickening Latent Counts for Generative Modeling
Figure 4 for Learning to Jump: Thinning and Thickening Latent Counts for Generative Modeling
Viaarxiv icon

ACRoBat: Optimizing Auto-batching of Dynamic Deep Learning at Compile Time

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2023
Pratik Fegade, Tianqi Chen, Phillip B. Gibbons, Todd C. Mowry

Figure 1 for ACRoBat: Optimizing Auto-batching of Dynamic Deep Learning at Compile Time
Figure 2 for ACRoBat: Optimizing Auto-batching of Dynamic Deep Learning at Compile Time
Figure 3 for ACRoBat: Optimizing Auto-batching of Dynamic Deep Learning at Compile Time
Figure 4 for ACRoBat: Optimizing Auto-batching of Dynamic Deep Learning at Compile Time
Viaarxiv icon