Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhiru Zhang

BulletTrain: Accelerating Robust Neural Network Training via Boundary Example Mining


Sep 29, 2021
Weizhe Hua, Yichi Zhang, Chuan Guo, Zhiru Zhang, G. Edward Suh


  Access Paper or Ask Questions

Dense Pruning of Pointwise Convolutions in the Frequency Domain


Sep 16, 2021
Mark Buckler, Neil Adit, Yuwei Hu, Zhiru Zhang, Adrian Sampson


  Access Paper or Ask Questions

Enabling Design Methodologies and Future Trends for Edge AI: Specialization and Co-design


Mar 30, 2021
Cong Hao, Jordan Dotzel, Jinjun Xiong, Luca Benini, Zhiru Zhang, Deming Chen

* Accepted by IEEE Design & Test (D&T) 

  Access Paper or Ask Questions

SPADE: A Spectral Method for Black-Box Adversarial Robustness Evaluation


Feb 07, 2021
Wuxinlin Cheng, Chenhui Deng, Zhiqiang Zhao, Yaohui Cai, Zhiru Zhang, Zhuo Feng


  Access Paper or Ask Questions

FracBNN: Accurate and FPGA-Efficient Binary Neural Networks with Fractional Activations


Dec 22, 2020
Yichi Zhang, Junhao Pan, Xinheng Liu, Hongzheng Chen, Deming Chen, Zhiru Zhang

* Published at the 29th ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays (FPGA 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Logic Synthesis Meets Machine Learning: Trading Exactness for Generalization


Dec 15, 2020
Shubham Rai, Walter Lau Neto, Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi Masahiro Fujita, Guilherme B. Manske, Matheus F. Pontes, Leomar S. da Rosa Junior, Marilton S. de Aguiar, Paulo F. Butzen, Po-Chun Chien, Yu-Shan Huang, Hoa-Ren Wang, Jie-Hong R. Jiang, Jiaqi Gu, Zheng Zhao, Zixuan Jiang, David Z. Pan, Brunno A. de Abreu, Isac de Souza Campos, Augusto Berndt, Cristina Meinhardt, Jonata T. Carvalho, Mateus Grellert, Sergio Bampi, Aditya Lohana, Akash Kumar, Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Rasit O. Topaloglu, Yuan Zhou, Jordan Dotzel, Yichi Zhang, Hanyu Wang, Zhiru Zhang, Valerio Tenace, Pierre-Emmanuel Gaillardon, Alan Mishchenko, Satrajit Chatterjee

* In this 23 page manuscript, we explore the connection between machine learning and logic synthesis which was the main goal for International Workshop on logic synthesis. It includes approaches applied by ten teams spanning 6 countries across the world 

  Access Paper or Ask Questions

Logic Synthesis Meets Machine Learning:Trading Exactness for Generalization


Dec 04, 2020
Shubham Rai, Walter Lau Neto, Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi Masahiro Fujita, Guilherme B. Manske, Matheus F. Pontes, Leomar S. da Rosa Junior, Marilton S. de Aguiar, Paulo F. Butzen, Po-Chun Chien, Yu-Shan Huang, Hoa-Ren Wang, Jie-Hong R. Jiang, Jiaqi Gu, Zheng Zhao, Zixuan Jiang, David Z. Pan, Brunno A. de Abreu, Isac de Souza Campos, Augusto Berndt, Cristina Meinhardt, Jonata T. Carvalho, Mateus Grellert, Sergio Bampi, Aditya Lohana, Akash Kumar, Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Rasit O. Topaloglu, Yuan Zhou, Jordan Dotzel, Yichi Zhang, Hanyu Wang, Zhiru Zhang, Valerio Tenace, Pierre-Emmanuel Gaillardon, Alan Mishchenko, Satrajit Chatterjee

* In this 23 page manuscript, we explore the connection between machine learning and logic synthesis which was the main goal for International Workshop on logic synthesis. It includes approaches applied by ten teams spanning 6 countries across the world 

  Access Paper or Ask Questions

FeatGraph: A Flexible and Efficient Backend for Graph Neural Network Systems


Sep 29, 2020
Yuwei Hu, Zihao Ye, Minjie Wang, Jiali Yu, Da Zheng, Mu Li, Zheng Zhang, Zhiru Zhang, Yida Wang

* SC'20; changed all figures to type 1 

  Access Paper or Ask Questions

GuardNN: Secure DNN Accelerator for Privacy-Preserving Deep Learning


Aug 26, 2020
Weizhe Hua, Muhammad Umar, Zhiru Zhang, G. Edward Suh


  Access Paper or Ask Questions

MgX: Near-Zero Overhead Memory Protection with an Application to Secure DNN Acceleration


Apr 20, 2020
Weizhe Hua, Muhammad Umar, Zhiru Zhang, G. Edward Suh


  Access Paper or Ask Questions

Precision Gating: Improving Neural Network Efficiency with Dynamic Dual-Precision Activations


Feb 17, 2020
Yichi Zhang, Ritchie Zhao, Weizhe Hua, Nayun Xu, G. Edward Suh, Zhiru Zhang

* Published as a conference paper at ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Overwrite Quantization: Opportunistic Outlier Handling for Neural Network Accelerators


Oct 13, 2019
Ritchie Zhao, Christopher De Sa, Zhiru Zhang

* Preprint, work in progress. 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GraphZoom: A multi-level spectral approach for accurate and scalable graph embedding


Oct 06, 2019
Chenhui Deng, Zhiqiang Zhao, Yongyu Wang, Zhiru Zhang, Zhuo Feng


  Access Paper or Ask Questions

Painting on Placement: Forecasting Routing Congestion using Conditional Generative Adversarial Nets


Apr 15, 2019
Cunxi Yu, Zhiru Zhang

* 6 pages, 9 figures, to appear at DAC'19 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Neural Network Quantization without Retraining using Outlier Channel Splitting


Jan 30, 2019
Ritchie Zhao, Yuwei Hu, Jordan Dotzel, Christopher De Sa, Zhiru Zhang

* 10 pages; fixed incorrect title in metadata 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Neural Network Quantization using Outlier Channel Splitting


Jan 28, 2019
Ritchie Zhao, Yuwei Hu, Jordan Dotzel, Christopher De Sa, Zhiru Zhang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Building Efficient Deep Neural Networks with Unitary Group Convolutions


Nov 19, 2018
Ritchie Zhao, Yuwei Hu, Jordan Dotzel, Christopher De Sa, Zhiru Zhang

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Channel Gating Neural Networks


May 29, 2018
Weizhe Hua, Christopher De Sa, Zhiru Zhang, G. Edward Suh


  Access Paper or Ask Questions

Binarized Convolutional Neural Networks with Separable Filters for Efficient Hardware Acceleration


Jul 15, 2017
Jeng-Hau Lin, Tianwei Xing, Ritchie Zhao, Zhiru Zhang, Mani Srivastava, Zhuowen Tu, Rajesh K. Gupta

* 9 pages, 6 figures, accepted for Embedded Vision Workshop (CVPRW) 

  Access Paper or Ask Questions