Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Thinking Clearly, Talking Fast: Concept-Guided Non-Autoregressive Generation for Open-Domain Dialogue SystemsYicheng Zou , Zhihua Liu , Xingwu Hu , Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021, 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language ProcessingTao Gui , Xiao Wang , Qi Zhang , Qin Liu , Yicheng Zou , Xin Zhou , Rui Zheng , Chong Zhang , Qinzhuo Wu , Jiacheng Ye , Zexiong Pang , Yongxin Zhang , Zhengyan Li , Ruotian Ma , Zichu Fei , Ruijian Cai , Jun Zhao , Xinwu Hu , Zhiheng Yan , Yiding Tan , Yuan Hu , Qiyuan Bian , Zhihua Liu , Bolin Zhu , Shan Qin , Xiaoyu Xing , Jinlan Fu , Yue Zhang , Minlong Peng , Xiaoqing Zheng , Yaqian Zhou , Zhongyu Wei , Xipeng Qiu , Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

Accurate Visual-Inertial SLAM by Feature Re-identificationXiongfeng Peng , Zhihua Liu , Qiang Wang , Yun-Tae Kim , Myungjae Jeon

* 7 pages, 4 figures, Submitted to ICRA2021 

   Access Paper or Ask Questions

Structured Context Enhancement Network for Mouse Pose EstimationFeixiang Zhou , Zheheng Jiang , Zhihua Liu , Fang Chen , Long Chen , Lei Tong , Zhile Yang , Haikuan Wang , Minrui Fei , Ling Li , Huiyu Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Perceptual underwater image enhancement with deep learning and physical priorsLong Chen , Zheheng Jiang , Lei Tong , Zhihua Liu , Aite Zhao , Qianni Zhang , Junyu Dong , Huiyu Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Detection perceptual underwater image enhancement with deep learning and physical priorsLong Chen , Zheheng Jiang , Lei Tong , Zhihua Liu , Aite Zhao , Qianni Zhang , Junyu Dong , Huiyu Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation: A SurveyZhihua Liu , Long Chen , Lei Tong , Feixiang Zhou , Zheheng Jiang , Qianni Zhang , Caifeng Shan , Yinhai Wang , Xiangrong Zhang , Ling Li , Huiyu Zhou


   Access Paper or Ask Questions

CANet: Context Aware Network for 3D Brain Tumor SegmentationZhihua Liu , Lei Tong , Long Chen , Feixiang Zhou , Zheheng Jiang , Qianni Zhang , Yinhai Wang , Caifeng Shan , Ling Li , Huiyu Zhou


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>