Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Mixture-of-Experts with Expert Choice RoutingYanqi Zhou , Tao Lei , Hanxiao Liu , Nan Du , Yanping Huang , Vincent Zhao , Andrew Dai , Zhifeng Chen , Quoc Le , James Laudon


   Access Paper or Ask Questions

LaMDA: Language Models for Dialog ApplicationsRomal Thoppilan , Daniel De Freitas , Jamie Hall , Noam Shazeer , Apoorv Kulshreshtha , Heng-Tze Cheng , Alicia Jin , Taylor Bos , Leslie Baker , Yu Du , YaGuang Li , Hongrae Lee , Huaixiu Steven Zheng , Amin Ghafouri , Marcelo Menegali , Yanping Huang , Maxim Krikun , Dmitry Lepikhin , James Qin , Dehao Chen , Yuanzhong Xu , Zhifeng Chen , Adam Roberts , Maarten Bosma , Vincent Zhao , Yanqi Zhou , Chung-Ching Chang , Igor Krivokon , Will Rusch , Marc Pickett , Pranesh Srinivasan , Laichee Man , Kathleen Meier-Hellstern , Meredith Ringel Morris , Tulsee Doshi , Renelito Delos Santos , Toju Duke , Johnny Soraker , Ben Zevenbergen , Vinodkumar Prabhakaran , Mark Diaz , Ben Hutchinson , Kristen Olson , Alejandra Molina , Erin Hoffman-John , Josh Lee , Lora Aroyo , Ravi Rajakumar , Alena Butryna , Matthew Lamm , Viktoriya Kuzmina , Joe Fenton , Aaron Cohen , Rachel Bernstein , Ray Kurzweil , Blaise Aguera-Arcas , Claire Cui , Marian Croak , Ed Chi , Quoc Le


   Access Paper or Ask Questions

GLaM: Efficient Scaling of Language Models with Mixture-of-ExpertsNan Du , Yanping Huang , Andrew M. Dai , Simon Tong , Dmitry Lepikhin , Yuanzhong Xu , Maxim Krikun , Yanqi Zhou , Adams Wei Yu , Orhan Firat , Barret Zoph , Liam Fedus , Maarten Bosma , Zongwei Zhou , Tao Wang , Yu Emma Wang , Kellie Webster , Marie Pellat , Kevin Robinson , Kathy Meier-Hellstern , Toju Duke , Lucas Dixon , Kun Zhang , Quoc V Le , Yonghui Wu , Zhifeng Chen , Claire Cui


   Access Paper or Ask Questions

A Transferable Approach for Partitioning Machine Learning Models on Multi-Chip-ModulesXinfeng Xie , Prakash Prabhu , Ulysse Beaugnon , Phitchaya Mangpo Phothilimthana , Sudip Roy , Azalia Mirhoseini , Eugene Brevdo , James Laudon , Yanqi Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Do Transformer Modifications Transfer Across Implementations and Applications?Sharan Narang , Hyung Won Chung , Yi Tay , William Fedus , Thibault Fevry , Michael Matena , Karishma Malkan , Noah Fiedel , Noam Shazeer , Zhenzhong Lan , Yanqi Zhou , Wei Li , Nan Ding , Jake Marcus , Adam Roberts , Colin Raffel


   Access Paper or Ask Questions

Rethinking Co-design of Neural Architectures and Hardware AcceleratorsYanqi Zhou , Xuanyi Dong , Berkin Akin , Mingxing Tan , Daiyi Peng , Tianjian Meng , Amir Yazdanbakhsh , Da Huang , Ravi Narayanaswami , James Laudon


   Access Paper or Ask Questions

Apollo: Transferable Architecture ExplorationAmir Yazdanbakhsh , Christof Angermueller , Berkin Akin , Yanqi Zhou , Albin Jones , Milad Hashemi , Kevin Swersky , Satrajit Chatterjee , Ravi Narayanaswami , James Laudon

* 10 pages, 5 figures, Accepted to Workshop on ML for Systems at the 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020) 

   Access Paper or Ask Questions

Transferable Graph Optimizers for ML CompilersYanqi Zhou , Sudip Roy , Amirali Abdolrashidi , Daniel Wong , Peter Ma , Qiumin Xu , Hanxiao Liu , Mangpo Phitchaya Phothilimtha , Shen Wang , Anna Goldie , Azalia Mirhoseini , James Laudon

* NeurIPS 2020 
* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1910.01578 

   Access Paper or Ask Questions

A Learned Performance Model for the Tensor Processing UnitSamuel J. Kaufman , Phitchaya Mangpo Phothilimthana , Yanqi Zhou , Mike Burrows


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>