Alert button
Picture for Yifeng Lu

Yifeng Lu

Alert button

Long-form factuality in large language models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Jerry Wei, Chengrun Yang, Xinying Song, Yifeng Lu, Nathan Hu, Jie Huang, Dustin Tran, Daiyi Peng, Ruibo Liu, Da Huang, Cosmo Du, Quoc V. Le

Figure 1 for Long-form factuality in large language models
Figure 2 for Long-form factuality in large language models
Figure 3 for Long-form factuality in large language models
Figure 4 for Long-form factuality in large language models
Viaarxiv icon

Large Language Models as Optimizers

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2023
Chengrun Yang, Xuezhi Wang, Yifeng Lu, Hanxiao Liu, Quoc V. Le, Denny Zhou, Xinyun Chen

Figure 1 for Large Language Models as Optimizers
Figure 2 for Large Language Models as Optimizers
Figure 3 for Large Language Models as Optimizers
Figure 4 for Large Language Models as Optimizers
Viaarxiv icon

Simple synthetic data reduces sycophancy in large language models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2023
Jerry Wei, Da Huang, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc V. Le

Viaarxiv icon

Brainformers: Trading Simplicity for Efficiency

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Yanqi Zhou, Nan Du, Yanping Huang, Daiyi Peng, Chang Lan, Da Huang, Siamak Shakeri, David So, Andrew Dai, Yifeng Lu, Zhifeng Chen, Quoc Le, Claire Cui, James Laundon, Jeff Dean

Figure 1 for Brainformers: Trading Simplicity for Efficiency
Figure 2 for Brainformers: Trading Simplicity for Efficiency
Figure 3 for Brainformers: Trading Simplicity for Efficiency
Figure 4 for Brainformers: Trading Simplicity for Efficiency
Viaarxiv icon

DoReMi: Optimizing Data Mixtures Speeds Up Language Model Pretraining

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Sang Michael Xie, Hieu Pham, Xuanyi Dong, Nan Du, Hanxiao Liu, Yifeng Lu, Percy Liang, Quoc V. Le, Tengyu Ma, Adams Wei Yu

Figure 1 for DoReMi: Optimizing Data Mixtures Speeds Up Language Model Pretraining
Figure 2 for DoReMi: Optimizing Data Mixtures Speeds Up Language Model Pretraining
Figure 3 for DoReMi: Optimizing Data Mixtures Speeds Up Language Model Pretraining
Figure 4 for DoReMi: Optimizing Data Mixtures Speeds Up Language Model Pretraining
Viaarxiv icon

Symbol tuning improves in-context learning in language models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Jerry Wei, Le Hou, Andrew Lampinen, Xiangning Chen, Da Huang, Yi Tay, Xinyun Chen, Yifeng Lu, Denny Zhou, Tengyu Ma, Quoc V. Le

Figure 1 for Symbol tuning improves in-context learning in language models
Figure 2 for Symbol tuning improves in-context learning in language models
Figure 3 for Symbol tuning improves in-context learning in language models
Figure 4 for Symbol tuning improves in-context learning in language models
Viaarxiv icon

Larger language models do in-context learning differently

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2023
Jerry Wei, Jason Wei, Yi Tay, Dustin Tran, Albert Webson, Yifeng Lu, Xinyun Chen, Hanxiao Liu, Da Huang, Denny Zhou, Tengyu Ma

Figure 1 for Larger language models do in-context learning differently
Figure 2 for Larger language models do in-context learning differently
Figure 3 for Larger language models do in-context learning differently
Figure 4 for Larger language models do in-context learning differently
Viaarxiv icon

Symbolic Discovery of Optimization Algorithms

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2023
Xiangning Chen, Chen Liang, Da Huang, Esteban Real, Kaiyuan Wang, Yao Liu, Hieu Pham, Xuanyi Dong, Thang Luong, Cho-Jui Hsieh, Yifeng Lu, Quoc V. Le

Figure 1 for Symbolic Discovery of Optimization Algorithms
Figure 2 for Symbolic Discovery of Optimization Algorithms
Figure 3 for Symbolic Discovery of Optimization Algorithms
Figure 4 for Symbolic Discovery of Optimization Algorithms
Viaarxiv icon

PyGlove: Efficiently Exchanging ML Ideas as Code

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2023
Daiyi Peng, Xuanyi Dong, Esteban Real, Yifeng Lu, Quoc V. Le

Figure 1 for PyGlove: Efficiently Exchanging ML Ideas as Code
Figure 2 for PyGlove: Efficiently Exchanging ML Ideas as Code
Figure 3 for PyGlove: Efficiently Exchanging ML Ideas as Code
Figure 4 for PyGlove: Efficiently Exchanging ML Ideas as Code
Viaarxiv icon

Resource-Constrained Neural Architecture Search on Tabular Datasets

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2022
Chengrun Yang, Gabriel Bender, Hanxiao Liu, Pieter-Jan Kindermans, Madeleine Udell, Yifeng Lu, Quoc Le, Da Huang

Figure 1 for Resource-Constrained Neural Architecture Search on Tabular Datasets
Figure 2 for Resource-Constrained Neural Architecture Search on Tabular Datasets
Figure 3 for Resource-Constrained Neural Architecture Search on Tabular Datasets
Figure 4 for Resource-Constrained Neural Architecture Search on Tabular Datasets
Viaarxiv icon