Alert button
Picture for Yuzheng Wang

Yuzheng Wang

Alert button

De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Yuzheng Wang, Dingkang Yang, Zhaoyu Chen, Yang Liu, Siao Liu, Wenqiang Zhang, Lihua Zhang, Lizhe Qi

Figure 1 for De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts
Figure 2 for De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts
Figure 3 for De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts
Figure 4 for De-confounded Data-free Knowledge Distillation for Handling Distribution Shifts
Viaarxiv icon

Towards Multimodal Human Intention Understanding Debiasing via Subject-Deconfounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Dingkang Yang, Dongling Xiao, Ke Li, Yuzheng Wang, Zhaoyu Chen, Jinjie Wei, Lihua Zhang

Figure 1 for Towards Multimodal Human Intention Understanding Debiasing via Subject-Deconfounding
Figure 2 for Towards Multimodal Human Intention Understanding Debiasing via Subject-Deconfounding
Figure 3 for Towards Multimodal Human Intention Understanding Debiasing via Subject-Deconfounding
Figure 4 for Towards Multimodal Human Intention Understanding Debiasing via Subject-Deconfounding
Viaarxiv icon

Towards Multimodal Sentiment Analysis Debiasing via Bias Purification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Dingkang Yang, Mingcheng Li, Dongling Xiao, Yang Liu, Kun Yang, Zhaoyu Chen, Yuzheng Wang, Peng Zhai, Ke Li, Lihua Zhang

Figure 1 for Towards Multimodal Sentiment Analysis Debiasing via Bias Purification
Figure 2 for Towards Multimodal Sentiment Analysis Debiasing via Bias Purification
Figure 3 for Towards Multimodal Sentiment Analysis Debiasing via Bias Purification
Figure 4 for Towards Multimodal Sentiment Analysis Debiasing via Bias Purification
Viaarxiv icon

Improving Generalization in Visual Reinforcement Learning via Conflict-aware Gradient Agreement Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 02, 2023
Siao Liu, Zhaoyu Chen, Yang Liu, Yuzheng Wang, Dingkang Yang, Zhile Zhao, Ziqing Zhou, Xie Yi, Wei Li, Wenqiang Zhang, Zhongxue Gan

Figure 1 for Improving Generalization in Visual Reinforcement Learning via Conflict-aware Gradient Agreement Augmentation
Figure 2 for Improving Generalization in Visual Reinforcement Learning via Conflict-aware Gradient Agreement Augmentation
Figure 3 for Improving Generalization in Visual Reinforcement Learning via Conflict-aware Gradient Agreement Augmentation
Figure 4 for Improving Generalization in Visual Reinforcement Learning via Conflict-aware Gradient Agreement Augmentation
Viaarxiv icon

AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 01, 2023
Dingkang Yang, Shuai Huang, Zhi Xu, Zhenpeng Li, Shunli Wang, Mingcheng Li, Yuzheng Wang, Yang Liu, Kun Yang, Zhaoyu Chen, Yan Wang, Jing Liu, Peixuan Zhang, Peng Zhai, Lihua Zhang

Figure 1 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Figure 2 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Figure 3 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Figure 4 for AIDE: A Vision-Driven Multi-View, Multi-Modal, Multi-Tasking Dataset for Assistive Driving Perception
Viaarxiv icon

Sampling to Distill: Knowledge Transfer from Open-World Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 31, 2023
Yuzheng Wang, Zhaoyu Chen, Jie Zhang, Dingkang Yang, Zuhao Ge, Yang Liu, Siao Liu, Yunquan Sun, Wenqiang Zhang, Lizhe Qi

Figure 1 for Sampling to Distill: Knowledge Transfer from Open-World Data
Figure 2 for Sampling to Distill: Knowledge Transfer from Open-World Data
Figure 3 for Sampling to Distill: Knowledge Transfer from Open-World Data
Figure 4 for Sampling to Distill: Knowledge Transfer from Open-World Data
Viaarxiv icon

Context De-confounded Emotion Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2023
Dingkang Yang, Zhaoyu Chen, Yuzheng Wang, Shunli Wang, Mingcheng Li, Siao Liu, Xiao Zhao, Shuai Huang, Zhiyan Dong, Peng Zhai, Lihua Zhang

Figure 1 for Context De-confounded Emotion Recognition
Figure 2 for Context De-confounded Emotion Recognition
Figure 3 for Context De-confounded Emotion Recognition
Figure 4 for Context De-confounded Emotion Recognition
Viaarxiv icon

Model Robustness Meets Data Privacy: Adversarial Robustness Distillation without Original Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2023
Yuzheng Wang, Zhaoyu Chen, Dingkang Yang, Pinxue Guo, Kaixun Jiang, Wenqiang Zhang, Lizhe Qi

Figure 1 for Model Robustness Meets Data Privacy: Adversarial Robustness Distillation without Original Data
Figure 2 for Model Robustness Meets Data Privacy: Adversarial Robustness Distillation without Original Data
Figure 3 for Model Robustness Meets Data Privacy: Adversarial Robustness Distillation without Original Data
Figure 4 for Model Robustness Meets Data Privacy: Adversarial Robustness Distillation without Original Data
Viaarxiv icon

Adversarial Contrastive Distillation with Adaptive Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2023
Yuzheng Wang, Zhaoyu Chen, Dingkang Yang, Yang Liu, Siao Liu, Wenqiang Zhang, Lizhe Qi

Figure 1 for Adversarial Contrastive Distillation with Adaptive Denoising
Figure 2 for Adversarial Contrastive Distillation with Adaptive Denoising
Figure 3 for Adversarial Contrastive Distillation with Adaptive Denoising
Viaarxiv icon

Explicit and Implicit Knowledge Distillation via Unlabeled Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2023
Yuzheng Wang, Zuhao Ge, Zhaoyu Chen, Xian Liu, Chuangjia Ma, Yunquan Sun, Lizhe Qi

Figure 1 for Explicit and Implicit Knowledge Distillation via Unlabeled Data
Figure 2 for Explicit and Implicit Knowledge Distillation via Unlabeled Data
Figure 3 for Explicit and Implicit Knowledge Distillation via Unlabeled Data
Figure 4 for Explicit and Implicit Knowledge Distillation via Unlabeled Data
Viaarxiv icon