Alert button
Picture for Laurent Itti

Laurent Itti

Alert button

DreamDistribution: Prompt Distribution Learning for Text-to-Image Diffusion Models

Dec 21, 2023
Brian Nlong Zhao, Yuhang Xiao, Jiashu Xu, Xinyang Jiang, Yifan Yang, Dongsheng Li, Laurent Itti, Vibhav Vineet, Yunhao Ge

Viaarxiv icon

Value Explicit Pretraining for Goal-Based Transfer Learning

Dec 19, 2023
Kiran Lekkala, Henghui Bao, Sumedh Sontakke, Laurent Itti

Viaarxiv icon

3D Copy-Paste: Physically Plausible Object Insertion for Monocular 3D Detection

Dec 08, 2023
Yunhao Ge, Hong-Xing Yu, Cheng Zhao, Yuliang Guo, Xinyu Huang, Liu Ren, Laurent Itti, Jiajun Wu

Figure 1 for 3D Copy-Paste: Physically Plausible Object Insertion for Monocular 3D Detection
Figure 2 for 3D Copy-Paste: Physically Plausible Object Insertion for Monocular 3D Detection
Figure 3 for 3D Copy-Paste: Physically Plausible Object Insertion for Monocular 3D Detection
Figure 4 for 3D Copy-Paste: Physically Plausible Object Insertion for Monocular 3D Detection
Viaarxiv icon

Evaluating Pretrained models for Deployable Lifelong Learning

Nov 22, 2023
Kiran Lekkala, Eshan Bhargava, Laurent Itti

Viaarxiv icon

World Model Based Sim2Real Transfer for Visual Navigation

Oct 28, 2023
Chen Liu, Kiran Lekkala, Laurent Itti

Viaarxiv icon

RoboCLIP: One Demonstration is Enough to Learn Robot Policies

Oct 11, 2023
Sumedh A Sontakke, Jesse Zhang, Sébastien M. R. Arnold, Karl Pertsch, Erdem Bıyık, Dorsa Sadigh, Chelsea Finn, Laurent Itti

Figure 1 for RoboCLIP: One Demonstration is Enough to Learn Robot Policies
Figure 2 for RoboCLIP: One Demonstration is Enough to Learn Robot Policies
Figure 3 for RoboCLIP: One Demonstration is Enough to Learn Robot Policies
Figure 4 for RoboCLIP: One Demonstration is Enough to Learn Robot Policies
Viaarxiv icon

Beyond Generation: Harnessing Text to Image Models for Object Detection and Segmentation

Sep 12, 2023
Yunhao Ge, Jiashu Xu, Brian Nlong Zhao, Neel Joshi, Laurent Itti, Vibhav Vineet

Figure 1 for Beyond Generation: Harnessing Text to Image Models for Object Detection and Segmentation
Figure 2 for Beyond Generation: Harnessing Text to Image Models for Object Detection and Segmentation
Figure 3 for Beyond Generation: Harnessing Text to Image Models for Object Detection and Segmentation
Figure 4 for Beyond Generation: Harnessing Text to Image Models for Object Detection and Segmentation
Viaarxiv icon

CLR: Channel-wise Lightweight Reprogramming for Continual Learning

Jul 21, 2023
Yunhao Ge, Yuecheng Li, Shuo Ni, Jiaping Zhao, Ming-Hsuan Yang, Laurent Itti

Viaarxiv icon

Building One-class Detector for Anything: Open-vocabulary Zero-shot OOD Detection Using Text-image Models

May 26, 2023
Yunhao Ge, Jie Ren, Jiaping Zhao, Kaifeng Chen, Andrew Gallagher, Laurent Itti, Balaji Lakshminarayanan

Figure 1 for Building One-class Detector for Anything: Open-vocabulary Zero-shot OOD Detection Using Text-image Models
Figure 2 for Building One-class Detector for Anything: Open-vocabulary Zero-shot OOD Detection Using Text-image Models
Figure 3 for Building One-class Detector for Anything: Open-vocabulary Zero-shot OOD Detection Using Text-image Models
Figure 4 for Building One-class Detector for Anything: Open-vocabulary Zero-shot OOD Detection Using Text-image Models
Viaarxiv icon

Batch Model Consolidation: A Multi-Task Model Consolidation Framework

May 25, 2023
Iordanis Fostiropoulos, Jiaye Zhu, Laurent Itti

Figure 1 for Batch Model Consolidation: A Multi-Task Model Consolidation Framework
Figure 2 for Batch Model Consolidation: A Multi-Task Model Consolidation Framework
Figure 3 for Batch Model Consolidation: A Multi-Task Model Consolidation Framework
Figure 4 for Batch Model Consolidation: A Multi-Task Model Consolidation Framework
Viaarxiv icon