Alert button
Picture for Fang Wang

Fang Wang

Alert button

Multi-Defendant Legal Judgment Prediction via Hierarchical Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2023
Yougang Lyu, Jitai Hao, Zihan Wang, Kai Zhao, Shen Gao, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Fang Wang, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Rethinking Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification: A Bag-Level Classifier is a Good Instance-Level Teacher

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Hongyi Wang, Luyang Luo, Fang Wang, Ruofeng Tong, Yen-Wei Chen, Hongjie Hu, Lanfen Lin, Hao Chen

Viaarxiv icon

A Review of Reinforcement Learning for Natural Language Processing, and Applications in Healthcare

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Ying Liu, Haozhu Wang, Huixue Zhou, Mingchen Li, Yu Hou, Sicheng Zhou, Fang Wang, Rama Hoetzlein, Rui Zhang

Viaarxiv icon

Graph Neural Prompting with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2023
Yijun Tian, Huan Song, Zichen Wang, Haozhu Wang, Ziqing Hu, Fang Wang, Nitesh V. Chawla, Panpan Xu

Viaarxiv icon

MiChao-HuaFen 1.0: A Specialized Pre-trained Corpus Dataset for Domain-specific Large Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2023
Yidong Liu, FuKai Shang, Fang Wang, Rui Xu, Jun Wang, Wei Li, Yao Li, Conghui He

Viaarxiv icon

Guided Cooperation in Hierarchical Reinforcement Learning via Model-based Rollout

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2023
Haoran Wang, Yaoru Sun, Fang Wang, Yeming Chen

Figure 1 for Guided Cooperation in Hierarchical Reinforcement Learning via Model-based Rollout
Figure 2 for Guided Cooperation in Hierarchical Reinforcement Learning via Model-based Rollout
Figure 3 for Guided Cooperation in Hierarchical Reinforcement Learning via Model-based Rollout
Figure 4 for Guided Cooperation in Hierarchical Reinforcement Learning via Model-based Rollout
Viaarxiv icon

FishMOT: A Simple and Effective Method for Fish Tracking Based on IoU Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Shuo Liu, Lulu Han, Xiaoyang Liu, Junli Ren, Fang Wang, YingLiu, Yuanshan Lin

Figure 1 for FishMOT: A Simple and Effective Method for Fish Tracking Based on IoU Matching
Figure 2 for FishMOT: A Simple and Effective Method for Fish Tracking Based on IoU Matching
Figure 3 for FishMOT: A Simple and Effective Method for Fish Tracking Based on IoU Matching
Figure 4 for FishMOT: A Simple and Effective Method for Fish Tracking Based on IoU Matching
Viaarxiv icon

LOIS: Looking Out of Instance Semantics for Visual Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2023
Siyu Zhang, Yeming Chen, Yaoru Sun, Fang Wang, Haibo Shi, Haoran Wang

Figure 1 for LOIS: Looking Out of Instance Semantics for Visual Question Answering
Figure 2 for LOIS: Looking Out of Instance Semantics for Visual Question Answering
Figure 3 for LOIS: Looking Out of Instance Semantics for Visual Question Answering
Figure 4 for LOIS: Looking Out of Instance Semantics for Visual Question Answering
Viaarxiv icon

Iteratively Coupled Multiple Instance Learning from Instance to Bag Classifier for Whole Slide Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2023
Hongyi Wang, Luyang Luo, Fang Wang, Ruofeng Tong, Yen-Wei Chen, Hongjie Hu, Lanfen Lin, Hao Chen

Figure 1 for Iteratively Coupled Multiple Instance Learning from Instance to Bag Classifier for Whole Slide Image Classification
Figure 2 for Iteratively Coupled Multiple Instance Learning from Instance to Bag Classifier for Whole Slide Image Classification
Figure 3 for Iteratively Coupled Multiple Instance Learning from Instance to Bag Classifier for Whole Slide Image Classification
Figure 4 for Iteratively Coupled Multiple Instance Learning from Instance to Bag Classifier for Whole Slide Image Classification
Viaarxiv icon