Alert button
Picture for Xiqi Gao

Xiqi Gao

Alert button

Sherman

Electromagnetic Information Theory: Fundamentals and Applications for 6G Wireless Communication Systems

Jan 17, 2024
Cheng-Xiang Wang, Yue Yang, Jie Huang, Xiqi Gao, Tie Jun Cui, Lajos Hanzo

Viaarxiv icon

Fluid Antenna-Assisted MIMO Transmission Exploiting Statistical CSI

Dec 13, 2023
Yuqi Ye, Li You, Jue Wang, Hao Xu, Kai-Kit Wong, Xiqi Gao

Viaarxiv icon

A Tutorial on Environment-Aware Communications via Channel Knowledge Map for 6G

Sep 14, 2023
Yong Zeng, Junting Chen, Jie Xu, Di Wu, Xiaoli Xu, Shi Jin, Xiqi Gao, David Gesbert, Shuguang Cui, Rui Zhang

Figure 1 for A Tutorial on Environment-Aware Communications via Channel Knowledge Map for 6G
Figure 2 for A Tutorial on Environment-Aware Communications via Channel Knowledge Map for 6G
Figure 3 for A Tutorial on Environment-Aware Communications via Channel Knowledge Map for 6G
Figure 4 for A Tutorial on Environment-Aware Communications via Channel Knowledge Map for 6G
Viaarxiv icon

Precoder Design with Matrix Manifold Optimization in Massive MIMO

Apr 01, 2023
Rui Sun, Chen Wang, An-An Lu, Xiqi Gao, Xiang-Gen Xia

Figure 1 for Precoder Design with Matrix Manifold Optimization in Massive MIMO
Figure 2 for Precoder Design with Matrix Manifold Optimization in Massive MIMO
Figure 3 for Precoder Design with Matrix Manifold Optimization in Massive MIMO
Figure 4 for Precoder Design with Matrix Manifold Optimization in Massive MIMO
Viaarxiv icon

On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies and Testbeds

Feb 28, 2023
Cheng-Xiang Wang, Xiaohu You, Xiqi Gao, Xiuming Zhu, Zixin Li, Chuan Zhang, Haiming Wang, Yongming Huang, Yunfei Chen, Harald Haas, John S. Thompson, Erik G. Larsson, Marco Di Renzo, Wen Tong, Peiying Zhu, Xuemin, Shen, H. Vincent Poor, Lajos Hanzo

Figure 1 for On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies and Testbeds
Figure 2 for On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies and Testbeds
Figure 3 for On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies and Testbeds
Figure 4 for On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies and Testbeds
Viaarxiv icon

Rate-Splitting Multiple Access for Uplink Massive MIMO With Electromagnetic Exposure Constraints

Dec 14, 2022
Hanyu Jiang, Li You, Ahmed Elzanaty, Jue Wang, Wenjin Wang, Xiqi Gao, Mohamed-Slim Alouini

Figure 1 for Rate-Splitting Multiple Access for Uplink Massive MIMO With Electromagnetic Exposure Constraints
Figure 2 for Rate-Splitting Multiple Access for Uplink Massive MIMO With Electromagnetic Exposure Constraints
Figure 3 for Rate-Splitting Multiple Access for Uplink Massive MIMO With Electromagnetic Exposure Constraints
Figure 4 for Rate-Splitting Multiple Access for Uplink Massive MIMO With Electromagnetic Exposure Constraints
Viaarxiv icon

Channel Estimation for LEO Satellite Massive MIMO OFDM Communications

Jul 25, 2022
Ke-Xin Li, Xiqi Gao, Xiang-Gen Xia

Figure 1 for Channel Estimation for LEO Satellite Massive MIMO OFDM Communications
Figure 2 for Channel Estimation for LEO Satellite Massive MIMO OFDM Communications
Figure 3 for Channel Estimation for LEO Satellite Massive MIMO OFDM Communications
Figure 4 for Channel Estimation for LEO Satellite Massive MIMO OFDM Communications
Viaarxiv icon

Massive MIMO Hybrid Precoding for LEO Satellite Communications With Twin-Resolution Phase Shifters and Nonlinear Power Amplifiers

Jun 09, 2022
Li You, Xiaoyu Qiang, Ke-Xin Li, Christos G. Tsinos, Wenjin Wang, Xiqi Gao, Björn Ottersten

Figure 1 for Massive MIMO Hybrid Precoding for LEO Satellite Communications With Twin-Resolution Phase Shifters and Nonlinear Power Amplifiers
Figure 2 for Massive MIMO Hybrid Precoding for LEO Satellite Communications With Twin-Resolution Phase Shifters and Nonlinear Power Amplifiers
Figure 3 for Massive MIMO Hybrid Precoding for LEO Satellite Communications With Twin-Resolution Phase Shifters and Nonlinear Power Amplifiers
Figure 4 for Massive MIMO Hybrid Precoding for LEO Satellite Communications With Twin-Resolution Phase Shifters and Nonlinear Power Amplifiers
Viaarxiv icon

Pervasive wireless channel modeling theory and applications to 6G GBSMs for all frequency bands and all scenarios

Jun 06, 2022
Cheng-Xiang Wang, Zhen Lv, Xiqi Gao, Xiaohu You, Yang Hao, Harald Haas

Figure 1 for Pervasive wireless channel modeling theory and applications to 6G GBSMs for all frequency bands and all scenarios
Figure 2 for Pervasive wireless channel modeling theory and applications to 6G GBSMs for all frequency bands and all scenarios
Figure 3 for Pervasive wireless channel modeling theory and applications to 6G GBSMs for all frequency bands and all scenarios
Figure 4 for Pervasive wireless channel modeling theory and applications to 6G GBSMs for all frequency bands and all scenarios
Viaarxiv icon

Hybrid RIS and DMA Assisted Multiuser MIMO Uplink Transmission With Electromagnetic Exposure Constraints

May 10, 2022
Hanyu Jiang, Li You, Jue Wang, Wenjin Wang, Xiqi Gao

Figure 1 for Hybrid RIS and DMA Assisted Multiuser MIMO Uplink Transmission With Electromagnetic Exposure Constraints
Figure 2 for Hybrid RIS and DMA Assisted Multiuser MIMO Uplink Transmission With Electromagnetic Exposure Constraints
Figure 3 for Hybrid RIS and DMA Assisted Multiuser MIMO Uplink Transmission With Electromagnetic Exposure Constraints
Figure 4 for Hybrid RIS and DMA Assisted Multiuser MIMO Uplink Transmission With Electromagnetic Exposure Constraints
Viaarxiv icon