Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Xuan

Deep Transfer Clustering of Radio Signals


Jul 26, 2021
Qi Xuan, Xiaohui Li, Zhuangzhi Chen, Dongwei Xu, Shilian Zheng, Xiaoniu Yang


  Access Paper or Ask Questions

GGT: Graph-Guided Testing for Adversarial Sample Detection of Deep Neural Network


Jul 09, 2021
Zuohui Chen, Renxuan Wang, Jingyang Xiang, Yue Yu, Xin Xia, Shouling Ji, Qi Xuan, Xiaoniu Yang


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Visibility Graph Neural Network and its Application in Modulation Classification


Jun 16, 2021
Qi Xuan, Kunfeng Qiu, Jinchao Zhou, Zhuangzhi Chen, Dongwei Xu, Shilian Zheng, Xiaoniu Yang


  Access Paper or Ask Questions

TSGN: Transaction Subgraph Networks for Identifying Ethereum Phishing Accounts


Apr 20, 2021
Jinhuan Wang, Pengtao Chen, Shanqing Yu, Qi Xuan

* 14 pages, 2 fihures 

  Access Paper or Ask Questions

Identity Inference on Blockchain using Graph Neural Network


Apr 14, 2021
Jie Shen, Jiajun Zhou, Yunyi Xie, Shanqing Yu, Qi Xuan

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

HVAQ: A High-Resolution Vision-Based Air Quality Dataset


Feb 18, 2021
Zuohui Chen, Tony Zhang, Zhuangzhi Chen, Yun Xiang, Qi Xuan, Robert P. Dick


  Access Paper or Ask Questions

Temporal-Amount Snapshot MultiGraph for Ethereum Transaction Tracking


Feb 16, 2021
Yunyi Xie, Jie Jin, Jian Zhang, Shanqing Yu, Qi Xuan


  Access Paper or Ask Questions

MITNet: GAN Enhanced Magnetic Induction Tomography Based on Complex CNN


Feb 16, 2021
Zuohui Chen, Qing Yuan, Xujie Song, Cheng Chen, Dan Zhang, Yun Xiang, Ruigang Liu, Qi Xuan


  Access Paper or Ask Questions

SigNet: An Advanced Deep Learning Framework for Radio Signal Classification


Oct 28, 2020
Zhuangzhi Chen, Hui Cui, Jingyang Xiang, Kunfeng Qiu, Liang Huang, Shilian Zheng, Shichuan Chen, Qi Xuan, Xiaoniu Yang


  Access Paper or Ask Questions

M-Evolve: Structural-Mapping-Based Data Augmentation for Graph Classification


Jul 11, 2020
Jiajun Zhou, Jie Shen, Shanqing Yu, Guanrong Che, Qi Xuan

* 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Time-aware Gradient Attack on Dynamic Network Link Prediction


Nov 24, 2019
Jinyin Chen, Jian Zhang, Zhi Chen, Min Du, Feifei Li, Qi Xuan

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Open DNN Box by Power Side-Channel Attack


Jul 21, 2019
Yun Xiang, Zhuangzhi Chen, Zuohui Chen, Zebin Fang, Haiyang Hao, Jinyin Chen, Yi Liu, Zhefu Wu, Qi Xuan, Xiaoniu Yang


  Access Paper or Ask Questions

MV-C3D: A Spatial Correlated Multi-View 3D Convolutional Neural Networks


Jun 15, 2019
Qi Xuan, Fuxian Li, Yi Liu, Yun Xiang

* 11 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Subgraph Networks with Application to Structural Feature Space Expansion


Apr 01, 2019
Qi Xuan, Jinhuan Wang, Minghao Zhao, Junkun Yuan, Chenbo Fu, Zhongyuan Ruan, Guanrong Chen

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

E-LSTM-D: A Deep Learning Framework for Dynamic Network Link Prediction


Feb 22, 2019
Jinyin Chen, Jian Zhang, Xuanheng Xu, Chengbo Fu, Dan Zhang, Qingpeng Zhang, Qi Xuan

* 12 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions