Alert button
Picture for Yuqing Xie

Yuqing Xie

Alert button

LLM-Powered Hierarchical Language Agent for Real-time Human-AI Coordination

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Jijia Liu, Chao Yu, Jiaxuan Gao, Yuqing Xie, Qingmin Liao, Yi Wu, Yu Wang

Viaarxiv icon

Approximating Human-Like Few-shot Learning with GPT-based Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 14, 2023
Cynthia Huang, Yuqing Xie, Zhiying Jiang, Jimmy Lin, Ming Li

Figure 1 for Approximating Human-Like Few-shot Learning with GPT-based Compression
Figure 2 for Approximating Human-Like Few-shot Learning with GPT-based Compression
Figure 3 for Approximating Human-Like Few-shot Learning with GPT-based Compression
Figure 4 for Approximating Human-Like Few-shot Learning with GPT-based Compression
Viaarxiv icon

Gate Recurrent Unit Network based on Hilbert-Schmidt Independence Criterion for State-of-Health Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2023
Ziyue Huang, Lujuan Dang, Yuqing Xie, Wentao Ma, Badong Chen

Figure 1 for Gate Recurrent Unit Network based on Hilbert-Schmidt Independence Criterion for State-of-Health Estimation
Figure 2 for Gate Recurrent Unit Network based on Hilbert-Schmidt Independence Criterion for State-of-Health Estimation
Figure 3 for Gate Recurrent Unit Network based on Hilbert-Schmidt Independence Criterion for State-of-Health Estimation
Figure 4 for Gate Recurrent Unit Network based on Hilbert-Schmidt Independence Criterion for State-of-Health Estimation
Viaarxiv icon

Improving Prediction Backward-Compatiblility in NLP Model Upgrade with Gated Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2023
Yi-An Lai, Elman Mansimov, Yuqing Xie, Yi Zhang

Figure 1 for Improving Prediction Backward-Compatiblility in NLP Model Upgrade with Gated Fusion
Figure 2 for Improving Prediction Backward-Compatiblility in NLP Model Upgrade with Gated Fusion
Figure 3 for Improving Prediction Backward-Compatiblility in NLP Model Upgrade with Gated Fusion
Figure 4 for Improving Prediction Backward-Compatiblility in NLP Model Upgrade with Gated Fusion
Viaarxiv icon

An Embedding-Based Grocery Search Model at Instacart

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 12, 2022
Yuqing Xie, Taesik Na, Xiao Xiao, Saurav Manchanda, Young Rao, Zhihong Xu, Guanghua Shu, Esther Vasiete, Tejaswi Tenneti, Haixun Wang

Figure 1 for An Embedding-Based Grocery Search Model at Instacart
Figure 2 for An Embedding-Based Grocery Search Model at Instacart
Figure 3 for An Embedding-Based Grocery Search Model at Instacart
Figure 4 for An Embedding-Based Grocery Search Model at Instacart
Viaarxiv icon

Regression Bugs Are In Your Model! Measuring, Reducing and Analyzing Regressions In NLP Model Updates

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2021
Yuqing Xie, Yi-an Lai, Yuanjun Xiong, Yi Zhang, Stefano Soatto

Figure 1 for Regression Bugs Are In Your Model! Measuring, Reducing and Analyzing Regressions In NLP Model Updates
Figure 2 for Regression Bugs Are In Your Model! Measuring, Reducing and Analyzing Regressions In NLP Model Updates
Figure 3 for Regression Bugs Are In Your Model! Measuring, Reducing and Analyzing Regressions In NLP Model Updates
Figure 4 for Regression Bugs Are In Your Model! Measuring, Reducing and Analyzing Regressions In NLP Model Updates
Viaarxiv icon

Rapid Adaptation of BERT for Information Extraction on Domain-Specific Business Documents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2020
Ruixue Zhang, Wei Yang, Luyun Lin, Zhengkai Tu, Yuqing Xie, Zihang Fu, Yuhao Xie, Luchen Tan, Kun Xiong, Jimmy Lin

Figure 1 for Rapid Adaptation of BERT for Information Extraction on Domain-Specific Business Documents
Figure 2 for Rapid Adaptation of BERT for Information Extraction on Domain-Specific Business Documents
Figure 3 for Rapid Adaptation of BERT for Information Extraction on Domain-Specific Business Documents
Figure 4 for Rapid Adaptation of BERT for Information Extraction on Domain-Specific Business Documents
Viaarxiv icon

Data Augmentation for BERT Fine-Tuning in Open-Domain Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2019
Wei Yang, Yuqing Xie, Luchen Tan, Kun Xiong, Ming Li, Jimmy Lin

Figure 1 for Data Augmentation for BERT Fine-Tuning in Open-Domain Question Answering
Figure 2 for Data Augmentation for BERT Fine-Tuning in Open-Domain Question Answering
Figure 3 for Data Augmentation for BERT Fine-Tuning in Open-Domain Question Answering
Figure 4 for Data Augmentation for BERT Fine-Tuning in Open-Domain Question Answering
Viaarxiv icon

End-to-End Open-Domain Question Answering with BERTserini

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2019
Wei Yang, Yuqing Xie, Aileen Lin, Xingyu Li, Luchen Tan, Kun Xiong, Ming Li, Jimmy Lin

Figure 1 for End-to-End Open-Domain Question Answering with BERTserini
Figure 2 for End-to-End Open-Domain Question Answering with BERTserini
Figure 3 for End-to-End Open-Domain Question Answering with BERTserini
Figure 4 for End-to-End Open-Domain Question Answering with BERTserini
Viaarxiv icon