Alert button
Picture for Yuntao Chen

Yuntao Chen

Alert button

Continual Forgetting for Pre-trained Vision Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Hongbo Zhao, Bolin Ni, Haochen Wang, Junsong Fan, Fei Zhu, Yuxi Wang, Yuntao Chen, Gaofeng Meng, Zhaoxiang Zhang

Figure 1 for Continual Forgetting for Pre-trained Vision Models
Figure 2 for Continual Forgetting for Pre-trained Vision Models
Figure 3 for Continual Forgetting for Pre-trained Vision Models
Figure 4 for Continual Forgetting for Pre-trained Vision Models
Viaarxiv icon

MM-Interleaved: Interleaved Image-Text Generative Modeling via Multi-modal Feature Synchronizer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Changyao Tian, Xizhou Zhu, Yuwen Xiong, Weiyun Wang, Zhe Chen, Wenhai Wang, Yuntao Chen, Lewei Lu, Tong Lu, Jie Zhou, Hongsheng Li, Yu Qiao, Jifeng Dai

Viaarxiv icon

Efficient Deformable ConvNets: Rethinking Dynamic and Sparse Operator for Vision Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Yuwen Xiong, Zhiqi Li, Yuntao Chen, Feng Wang, Xizhou Zhu, Jiapeng Luo, Wenhai Wang, Tong Lu, Hongsheng Li, Yu Qiao, Lewei Lu, Jie Zhou, Jifeng Dai

Viaarxiv icon

Driving into the Future: Multiview Visual Forecasting and Planning with World Model for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Yuqi Wang, Jiawei He, Lue Fan, Hongxin Li, Yuntao Chen, Zhaoxiang Zhang

Figure 1 for Driving into the Future: Multiview Visual Forecasting and Planning with World Model for Autonomous Driving
Figure 2 for Driving into the Future: Multiview Visual Forecasting and Planning with World Model for Autonomous Driving
Figure 3 for Driving into the Future: Multiview Visual Forecasting and Planning with World Model for Autonomous Driving
Figure 4 for Driving into the Future: Multiview Visual Forecasting and Planning with World Model for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

PanoOcc: Unified Occupancy Representation for Camera-based 3D Panoptic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 16, 2023
Yuqi Wang, Yuntao Chen, Xingyu Liao, Lue Fan, Zhaoxiang Zhang

Figure 1 for PanoOcc: Unified Occupancy Representation for Camera-based 3D Panoptic Segmentation
Figure 2 for PanoOcc: Unified Occupancy Representation for Camera-based 3D Panoptic Segmentation
Figure 3 for PanoOcc: Unified Occupancy Representation for Camera-based 3D Panoptic Segmentation
Figure 4 for PanoOcc: Unified Occupancy Representation for Camera-based 3D Panoptic Segmentation
Viaarxiv icon

Tracking Objects with 3D Representation from Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2023
Jiawei He, Lue Fan, Yuqi Wang, Yuntao Chen, Zehao Huang, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang

Figure 1 for Tracking Objects with 3D Representation from Videos
Figure 2 for Tracking Objects with 3D Representation from Videos
Figure 3 for Tracking Objects with 3D Representation from Videos
Figure 4 for Tracking Objects with 3D Representation from Videos
Viaarxiv icon

2D Supervised Monocular 3D Object Detection by Global-to-Local 3D Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2023
Jiawei He, Yuqi Wang, Yuntao Chen, Zhaoxiang Zhang

Figure 1 for 2D Supervised Monocular 3D Object Detection by Global-to-Local 3D Reconstruction
Figure 2 for 2D Supervised Monocular 3D Object Detection by Global-to-Local 3D Reconstruction
Figure 3 for 2D Supervised Monocular 3D Object Detection by Global-to-Local 3D Reconstruction
Figure 4 for 2D Supervised Monocular 3D Object Detection by Global-to-Local 3D Reconstruction
Viaarxiv icon

Ghost in the Minecraft: Generally Capable Agents for Open-World Environments via Large Language Models with Text-based Knowledge and Memory

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Xizhou Zhu, Yuntao Chen, Hao Tian, Chenxin Tao, Weijie Su, Chenyu Yang, Gao Huang, Bin Li, Lewei Lu, Xiaogang Wang, Yu Qiao, Zhaoxiang Zhang, Jifeng Dai

Figure 1 for Ghost in the Minecraft: Generally Capable Agents for Open-World Environments via Large Language Models with Text-based Knowledge and Memory
Figure 2 for Ghost in the Minecraft: Generally Capable Agents for Open-World Environments via Large Language Models with Text-based Knowledge and Memory
Figure 3 for Ghost in the Minecraft: Generally Capable Agents for Open-World Environments via Large Language Models with Text-based Knowledge and Memory
Figure 4 for Ghost in the Minecraft: Generally Capable Agents for Open-World Environments via Large Language Models with Text-based Knowledge and Memory
Viaarxiv icon

SheetCopilot: Bringing Software Productivity to the Next Level through Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2023
Hongxin Li, Jingran Su, Yuntao Chen, Qing Li, Zhaoxiang Zhang

Figure 1 for SheetCopilot: Bringing Software Productivity to the Next Level through Large Language Models
Figure 2 for SheetCopilot: Bringing Software Productivity to the Next Level through Large Language Models
Figure 3 for SheetCopilot: Bringing Software Productivity to the Next Level through Large Language Models
Figure 4 for SheetCopilot: Bringing Software Productivity to the Next Level through Large Language Models
Viaarxiv icon

Real-Aug: Realistic Scene Synthesis for LiDAR Augmentation in 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Jinglin Zhan, Tiejun Liu, Rengang Li, Jingwei Zhang, Zhaoxiang Zhang, Yuntao Chen

Figure 1 for Real-Aug: Realistic Scene Synthesis for LiDAR Augmentation in 3D Object Detection
Figure 2 for Real-Aug: Realistic Scene Synthesis for LiDAR Augmentation in 3D Object Detection
Figure 3 for Real-Aug: Realistic Scene Synthesis for LiDAR Augmentation in 3D Object Detection
Figure 4 for Real-Aug: Realistic Scene Synthesis for LiDAR Augmentation in 3D Object Detection
Viaarxiv icon