Alert button
Picture for Youlong Cheng

Youlong Cheng

Alert button

Monolith: Real Time Recommendation System With Collisionless Embedding Table

Sep 27, 2022
Zhuoran Liu, Leqi Zou, Xuan Zou, Caihua Wang, Biao Zhang, Da Tang, Bolin Zhu, Yijie Zhu, Peng Wu, Ke Wang, Youlong Cheng

Figure 1 for Monolith: Real Time Recommendation System With Collisionless Embedding Table
Figure 2 for Monolith: Real Time Recommendation System With Collisionless Embedding Table
Figure 3 for Monolith: Real Time Recommendation System With Collisionless Embedding Table
Figure 4 for Monolith: Real Time Recommendation System With Collisionless Embedding Table
Viaarxiv icon

CowClip: Reducing CTR Prediction Model Training Time from 12 hours to 10 minutes on 1 GPU

Apr 22, 2022
Zangwei Zheng, Pengtai Xu, Xuan Zou, Da Tang, Zhen Li, Chenguang Xi, Peng Wu, Leqi Zou, Yijie Zhu, Ming Chen, Xiangzhuo Ding, Fuzhao Xue, Ziheng Qing, Youlong Cheng, Yang You

Figure 1 for CowClip: Reducing CTR Prediction Model Training Time from 12 hours to 10 minutes on 1 GPU
Figure 2 for CowClip: Reducing CTR Prediction Model Training Time from 12 hours to 10 minutes on 1 GPU
Figure 3 for CowClip: Reducing CTR Prediction Model Training Time from 12 hours to 10 minutes on 1 GPU
Figure 4 for CowClip: Reducing CTR Prediction Model Training Time from 12 hours to 10 minutes on 1 GPU
Viaarxiv icon

Enhanced Exploration in Neural Feature Selection for Deep Click-Through Rate Prediction Models via Ensemble of Gating Layers

Dec 07, 2021
Lin Guan, Xia Xiao, Ming Chen, Youlong Cheng

Figure 1 for Enhanced Exploration in Neural Feature Selection for Deep Click-Through Rate Prediction Models via Ensemble of Gating Layers
Figure 2 for Enhanced Exploration in Neural Feature Selection for Deep Click-Through Rate Prediction Models via Ensemble of Gating Layers
Figure 3 for Enhanced Exploration in Neural Feature Selection for Deep Click-Through Rate Prediction Models via Ensemble of Gating Layers
Figure 4 for Enhanced Exploration in Neural Feature Selection for Deep Click-Through Rate Prediction Models via Ensemble of Gating Layers
Viaarxiv icon

Toward Annotator Group Bias in Crowdsourcing

Oct 08, 2021
Haochen Liu, Joseph Thekinen, Sinem Mollaoglu, Da Tang, Ji Yang, Youlong Cheng, Hui Liu, Jiliang Tang

Figure 1 for Toward Annotator Group Bias in Crowdsourcing
Figure 2 for Toward Annotator Group Bias in Crowdsourcing
Figure 3 for Toward Annotator Group Bias in Crowdsourcing
Figure 4 for Toward Annotator Group Bias in Crowdsourcing
Viaarxiv icon

Talking-Heads Attention

Mar 05, 2020
Noam Shazeer, Zhenzhong Lan, Youlong Cheng, Nan Ding, Le Hou

Figure 1 for Talking-Heads Attention
Figure 2 for Talking-Heads Attention
Figure 3 for Talking-Heads Attention
Figure 4 for Talking-Heads Attention
Viaarxiv icon

High Resolution Medical Image Analysis with Spatial Partitioning

Sep 12, 2019
Le Hou, Youlong Cheng, Noam Shazeer, Niki Parmar, Yeqing Li, Panagiotis Korfiatis, Travis M. Drucker, Daniel J. Blezek, Xiaodan Song

Figure 1 for High Resolution Medical Image Analysis with Spatial Partitioning
Figure 2 for High Resolution Medical Image Analysis with Spatial Partitioning
Figure 3 for High Resolution Medical Image Analysis with Spatial Partitioning
Viaarxiv icon

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling

Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon

Figure 1 for Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling
Figure 2 for Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling
Figure 3 for Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling
Viaarxiv icon

Image Classification at Supercomputer Scale

Dec 02, 2018
Chris Ying, Sameer Kumar, Dehao Chen, Tao Wang, Youlong Cheng

Figure 1 for Image Classification at Supercomputer Scale
Figure 2 for Image Classification at Supercomputer Scale
Figure 3 for Image Classification at Supercomputer Scale
Figure 4 for Image Classification at Supercomputer Scale
Viaarxiv icon