Alert button
Picture for Xiwei Zhao

Xiwei Zhao

Alert button

Confidence Ranking for CTR Prediction

Jun 28, 2023
Jian Zhu, Congcong Liu, Pei Wang, Xiwei Zhao, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Figure 2 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Figure 3 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Figure 4 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Viaarxiv icon

Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction

Apr 17, 2023
Congcong Liu, Fei Teng, Xiwei Zhao, Zhangang Lin, Jinghe Hu, Jingping Shao

Figure 1 for Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction
Figure 2 for Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction
Figure 3 for Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction
Figure 4 for Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction
Viaarxiv icon

A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving

Jul 04, 2022
Han Xu, Hao Qi, Kunyao Wang, Pei Wang, Guowei Zhang, Congcong Liu, Junsheng Jin, Xiwei Zhao, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 2 for A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 3 for A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 4 for A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Viaarxiv icon

Research: A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving

Jun 26, 2022
Han Xu, Hao Qi, Kunyao Wang, Pei Wang, Guowei Zhang, Congcong Liu, Junsheng Jin, Xiwei Zhao, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Research: A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 2 for Research: A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 3 for Research: A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Figure 4 for Research: A Pre-Computing Solution for Online Advertising Serving
Viaarxiv icon

NDGGNET-A Node Independent Gate based Graph Neural Networks

May 11, 2022
Ye Tang, Xuesong Yang, Xinrui Liu, Xiwei Zhao, Zhangang Lin, Changping Peng

Figure 1 for NDGGNET-A Node Independent Gate based Graph Neural Networks
Figure 2 for NDGGNET-A Node Independent Gate based Graph Neural Networks
Figure 3 for NDGGNET-A Node Independent Gate based Graph Neural Networks
Figure 4 for NDGGNET-A Node Independent Gate based Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

IA-GCN: Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation

Apr 08, 2022
Yinan Zhang, Pei Wang, Xiwei Zhao, Hao Qi, Jie He, Junsheng Jin, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for IA-GCN: Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation
Figure 2 for IA-GCN: Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation
Figure 3 for IA-GCN: Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation
Figure 4 for IA-GCN: Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation
Viaarxiv icon

Rethinking Position Bias Modeling with Knowledge Distillation for CTR Prediction

Apr 01, 2022
Congcong Liu, Yuejiang Li, Jian Zhu, Xiwei Zhao, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Rethinking Position Bias Modeling with Knowledge Distillation for CTR Prediction
Figure 2 for Rethinking Position Bias Modeling with Knowledge Distillation for CTR Prediction
Figure 3 for Rethinking Position Bias Modeling with Knowledge Distillation for CTR Prediction
Figure 4 for Rethinking Position Bias Modeling with Knowledge Distillation for CTR Prediction
Viaarxiv icon

Concept Drift Adaptation for CTR Prediction in Online Advertising Systems

Apr 01, 2022
Congcong Liu, Yuejiang Li, Xiwei Zhao, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Concept Drift Adaptation for CTR Prediction in Online Advertising Systems
Figure 2 for Concept Drift Adaptation for CTR Prediction in Online Advertising Systems
Figure 3 for Concept Drift Adaptation for CTR Prediction in Online Advertising Systems
Figure 4 for Concept Drift Adaptation for CTR Prediction in Online Advertising Systems
Viaarxiv icon

Dynamic Parameterized Network for CTR Prediction

Nov 09, 2021
Jian Zhu, Congcong Liu, Pei Wang, Xiwei Zhao, Guangpeng Chen, Junsheng Jin, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Dynamic Parameterized Network for CTR Prediction
Figure 2 for Dynamic Parameterized Network for CTR Prediction
Figure 3 for Dynamic Parameterized Network for CTR Prediction
Figure 4 for Dynamic Parameterized Network for CTR Prediction
Viaarxiv icon

Kalman Filtering Attention for User Behavior Modeling in CTR Prediction

Oct 20, 2020
Hu Liu, Jing Lu, Xiwei Zhao, Sulong Xu, Hao Peng, Yutong Liu, Zehua Zhang, Jian Li, Junsheng Jin, Yongjun Bao, Weipeng Yan

Figure 1 for Kalman Filtering Attention for User Behavior Modeling in CTR Prediction
Figure 2 for Kalman Filtering Attention for User Behavior Modeling in CTR Prediction
Figure 3 for Kalman Filtering Attention for User Behavior Modeling in CTR Prediction
Figure 4 for Kalman Filtering Attention for User Behavior Modeling in CTR Prediction
Viaarxiv icon