Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jing Xiao

A deep learning pipeline for localization, differentiation, and uncertainty estimation of liver lesions using multi-phasic and multi-sequence MRI


Oct 17, 2021
Peng Wang, Yuhsuan Wu, Bolin Lai, Xiao-Yun Zhou, Le Lu, Wendi Liu, Huabang Zhou, Lingyun Huang, Jing Xiao, Adam P. Harrison, Ningyang Jia, Heping Hu

* 18 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate and Generalizable Quantitative Scoring of Liver Steatosis from Ultrasound Images via Scalable Deep Learning


Oct 12, 2021
Bowen Li, Dar-In Tai, Ke Yan, Yi-Cheng Chen, Shiu-Feng Huang, Tse-Hwa Hsu, Wan-Ting Yu, Jing Xiao, Le Lu, Adam P. Harrison

* Journal paper submission, 45 pages (main body: 28 pages, supplementary material: 17 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-institutional Validation of Two-Streamed Deep Learning Method for Automated Delineation of Esophageal Gross Tumor Volume using planning-CT and FDG-PETCT


Oct 11, 2021
Xianghua Ye, Dazhou Guo, Chen-kan Tseng, Jia Ge, Tsung-Min Hung, Ping-Ching Pai, Yanping Ren, Lu Zheng, Xinli Zhu, Ling Peng, Ying Chen, Xiaohua Chen, Chen-Yu Chou, Danni Chen, Jiaze Yu, Yuzhen Chen, Feiran Jiao, Yi Xin, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Le Lu, Senxiang Yan, Dakai Jin, Tsung-Ying Ho

* 36 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SAME: Deformable Image Registration based on Self-supervised Anatomical Embeddings


Sep 23, 2021
Fengze Liu, Ke Yan, Adam Harrison, Dazhou Guo, Le Lu, Alan Yuille, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Xianghua Ye, Dakai Jin


  Access Paper or Ask Questions

DeepStationing: Thoracic Lymph Node Station Parsing in CT Scans using Anatomical Context Encoding and Key Organ Auto-Search


Sep 20, 2021
Dazhou Guo, Xianghua Ye, Jia Ge, Xing Di, Le Lu, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Zhongjie Liu, Ling Peng, Senxiang Yan, Dakai Jin


  Access Paper or Ask Questions

AdaK-NER: An Adaptive Top-K Approach for Named Entity Recognition with Incomplete Annotations


Sep 11, 2021
Hongtao Ruan, Liying Zheng, Peixian Hu, Liang Xu, Jing Xiao


  Access Paper or Ask Questions

A Flexible Three-Dimensional Hetero-phase Computed Tomography Hepatocellular Carcinoma (HCC) Detection Algorithm for Generalizable and Practical HCC Screening


Aug 17, 2021
Chi-Tung Cheng, Jinzheng Cai, Wei Teng, Youjing Zheng, YuTing Huang, Yu-Chao Wang, Chien-Wei Peng, Youbao Tang, Wei-Chen Lee, Ta-Sen Yeh, Jing Xiao, Le Lu, Chien-Hung Liao, Adam P. Harrison


  Access Paper or Ask Questions

An Improved Single Step Non-autoregressive Transformer for Automatic Speech Recognition


Jul 22, 2021
Ruchao Fan, Wei Chu, Peng Chang, Jing Xiao, Abeer Alwan

* Accepted to Interspeech2021 

  Access Paper or Ask Questions

Speech2Video: Cross-Modal Distillation for Speech to Video Generation


Jul 10, 2021
Shijing Si, Jianzong Wang, Xiaoyang Qu, Ning Cheng, Wenqi Wei, Xinghua Zhu, Jing Xiao

* Accepted by InterSpeech2021 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Information Bottleneck for Effective Low-resource Audio Classification


Jul 10, 2021
Shijing Si, Jianzong Wang, Huiming Sun, Jianhan Wu, Chuanyao Zhang, Xiaoyang Qu, Ning Cheng, Lei Chen, Jing Xiao

* Accepted by InterSpeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Loss Prediction: End-to-End Active Learning Approach For Speech Recognition


Jul 09, 2021
Jian Luo, Jianzong Wang, Ning Cheng, Jing Xiao

* Accepted to IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dropout Regularization for Self-Supervised Learning of Transformer Encoder Speech Representation


Jul 09, 2021
Jian Luo, Jianzong Wang, Ning Cheng, Jing Xiao

* will be presented in INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning with Dynamic Transformer for Text to Speech


Jul 09, 2021
Zhenhou Hong, Jianzong Wang, Xiaoyang Qu, Jie Liu, Chendong Zhao, Jing Xiao

* 5 pages, accepted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Lesion Segmentation and RECIST Diameter Prediction via Click-driven Attention and Dual-path Connection


May 05, 2021
Youbao Tang, Ke Yan, Jinzheng Cai, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Jingjing Lu, Gigin Lin, Le Lu


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Universal Lesion Segmentation with Regional Level Set Loss


May 03, 2021
Youbao Tang, Jinzheng Cai, Ke Yan, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Jingjing Lu, Gigin Lin, Le Lu


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Semi-supervised Landmark Localization for X-ray Images using Few-shot Deep Adaptive Graph


Apr 29, 2021
Xiao-Yun Zhou, Bolin Lai, Weijian Li, Yirui Wang, Kang Zheng, Fakai Wang, Chihung Lin, Le Lu, Lingyun Huang, Mei Han, Guotong Xie, Jing Xiao, Kuo Chang-Fu, Adam Harrison, Shun Miao

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Subjective Ratings Using Auto-Decoded Deep Latent Embeddings


Apr 16, 2021
Bowen Li, Xinping Ren, Ke Yan, Le Lu, Guotong Xie, Jing Xiao, Dar-In Tai, Adam P. Harrison

* Main body includes 10 pages and 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Alignment-Agnostic Model for Chinese Text Error Correction


Apr 15, 2021
Liying Zheng, Yue Deng, Weishun Song, Liang Xu, Jing Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Deep Implicit Statistical Shape Models for 3D Medical Image Delineation


Apr 07, 2021
Ashwin Raju, Shun Miao, Chi-Tung Cheng, Le Lu, Mei Han, Jing Xiao, Chien-Hung Liao, Junzhou Huang, Adam P. Harrison


  Access Paper or Ask Questions

Opportunistic Screening of Osteoporosis Using Plain Film Chest X-ray


Apr 05, 2021
Fakai Wang, Kang Zheng, Yirui Wang, Xiaoyun Zhou, Le Lu, Jing Xiao, Min Wu, Chang-Fu Kuo, Shun Miao


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Learning for Bone Mineral Density Estimation in Hip X-ray Images


Mar 24, 2021
Kang Zheng, Yirui Wang, Xiaoyun Zhou, Fakai Wang, Le Lu, Chihung Lin, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Chang-Fu Kuo, Shun Miao


  Access Paper or Ask Questions

Hetero-Modal Learning and Expansive Consistency Constraints for Semi-Supervised Detection from Multi-Sequence Data


Mar 24, 2021
Bolin Lai, Yuhsuan Wu, Xiao-Yun Zhou, Peng Wang, Le Lu, Lingyun Huang, Mei Han, Jing Xiao, Heping Hu, Adam P. Harrison

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Learning on Liver Tumor Boundary Semantics and Prognostic Biomarker Mining


Mar 09, 2021
Jieneng Chen, Ke Yan, Yu-Dong Zhang, Youbao Tang, Xun Xu, Shuwen Sun, Qiuping Liu, Lingyun Huang, Jing Xiao, Alan L. Yuille, Ya Zhang, Le Lu


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Client Contribution Evaluation for Horizontal Federated Learning


Feb 26, 2021
Jie Zhao, Xinghua Zhu, Jianzong Wang, Jing Xiao

* Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Quantitative Metric for Privacy Leakage in Federated Learning


Feb 24, 2021
Yong Liu, Xinghua Zhu, Jianzong Wang, Jing Xiao

* Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Data-Free Adversarial Distillation with Activation Regularization and Virtual Interpolation


Feb 23, 2021
Xiaoyang Qu, Jianzong Wang, Jing Xiao

* Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unidirectional Memory-Self-Attention Transducer for Online Speech Recognition


Feb 23, 2021
Jian Luo, Jianzong Wang, Ning Cheng, Jing Xiao

* Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Intent Detection And Slot Filling Based on Continual Learning Model


Feb 22, 2021
Yanfei Hui, Jianzong Wang, Ning Cheng, Fengying Yu, Tianbo Wu, Jing Xiao

* Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions