Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Accurate and Robust Lesion RECIST Diameter Prediction and Segmentation with Transformers


Aug 28, 2022
Youbao Tang, Ning Zhang, Yirui Wang, Shenghua He, Mei Han, Jing Xiao, Ruei-Sung Lin

* One of a series of works about lesion RECIST diameter prediction and weakly-supervised lesion segmentation (MICCAI 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PieTrack: An MOT solution based on synthetic data training and self-supervised domain adaptation


Jul 22, 2022
Yirui Wang, Shenghua He, Youbao Tang, Jingyu Chen, Honghao Zhou, Sanliang Hong, Junjie Liang, Yanxin Huang, Ning Zhang, Ruei-Sung Lin, Mei Han

* Third place solution for the MOTSynth-MOT-CVPR22 Challenge 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Localized Adversarial Domain Generalization


May 09, 2022
Wei Zhu, Le Lu, Jing Xiao, Mei Han, Jiebo Luo, Adam P. Harrison


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scalable Semi-supervised Landmark Localization for X-ray Images using Few-shot Deep Adaptive Graph


Apr 29, 2021
Xiao-Yun Zhou, Bolin Lai, Weijian Li, Yirui Wang, Kang Zheng, Fakai Wang, Chihung Lin, Le Lu, Lingyun Huang, Mei Han, Guotong Xie, Jing Xiao, Kuo Chang-Fu, Adam Harrison, Shun Miao

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Implicit Statistical Shape Models for 3D Medical Image Delineation


Apr 07, 2021
Ashwin Raju, Shun Miao, Chi-Tung Cheng, Le Lu, Mei Han, Jing Xiao, Chien-Hung Liao, Junzhou Huang, Adam P. Harrison


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hetero-Modal Learning and Expansive Consistency Constraints for Semi-Supervised Detection from Multi-Sequence Data


Mar 24, 2021
Bolin Lai, Yuhsuan Wu, Xiao-Yun Zhou, Peng Wang, Le Lu, Lingyun Huang, Mei Han, Jing Xiao, Heping Hu, Adam P. Harrison

* 13 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SegAttnGAN: Text to Image Generation with Segmentation Attention


May 25, 2020
Yuchuan Gou, Qiancheng Wu, Minghao Li, Bo Gong, Mei Han

* Accepted to the AI for Content Creation Workshop at CVPR 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Handwritten Chinese Font Generation with Collaborative Stroke Refinement


May 06, 2019
Chuan Wen, Jie Chang, Ya Zhang, Siheng Chen, Yanfeng Wang, Mei Han, Qi Tian

* 8 pages(exclude reference) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Prior-aware Neural Network for Partially-Supervised Multi-Organ Segmentation


Apr 12, 2019
Yuyin Zhou, Zhe Li, Song Bai, Chong Wang, Xinlei Chen, Mei Han, Elliot Fishman, Alan Yuille

* Tech Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Abnormal Chest X-ray Identification With Generative Adversarial One-Class Classifier


Mar 05, 2019
Yuxing Tang, Youbao Tang, Mei Han, Jing Xiao, Ronald M. Summers

* Accepted as an oral presentation in IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>