Alert button
Picture for Zili Yi

Zili Yi

Alert button

ReGANIE: Rectifying GAN Inversion Errors for Accurate Real Image Editing

Jan 31, 2023
Bingchuan Li, Tianxiang Ma, Peng Zhang, Miao Hua, Wei Liu, Qian He, Zili Yi

Figure 1 for ReGANIE: Rectifying GAN Inversion Errors for Accurate Real Image Editing
Figure 2 for ReGANIE: Rectifying GAN Inversion Errors for Accurate Real Image Editing
Figure 3 for ReGANIE: Rectifying GAN Inversion Errors for Accurate Real Image Editing
Figure 4 for ReGANIE: Rectifying GAN Inversion Errors for Accurate Real Image Editing
Viaarxiv icon

XMP-Font: Self-Supervised Cross-Modality Pre-training for Few-Shot Font Generation

Apr 11, 2022
Wei Liu, Fangyue Liu, Fei Din, Qian He, Zili Yi

Figure 1 for XMP-Font: Self-Supervised Cross-Modality Pre-training for Few-Shot Font Generation
Figure 2 for XMP-Font: Self-Supervised Cross-Modality Pre-training for Few-Shot Font Generation
Figure 3 for XMP-Font: Self-Supervised Cross-Modality Pre-training for Few-Shot Font Generation
Figure 4 for XMP-Font: Self-Supervised Cross-Modality Pre-training for Few-Shot Font Generation
Viaarxiv icon

Region-Aware Face Swapping

Mar 18, 2022
Chao Xu, Jiangning Zhang, Miao Hua, Qian He, Zili Yi, Yong Liu

Figure 1 for Region-Aware Face Swapping
Figure 2 for Region-Aware Face Swapping
Figure 3 for Region-Aware Face Swapping
Figure 4 for Region-Aware Face Swapping
Viaarxiv icon

CLIP-GEN: Language-Free Training of a Text-to-Image Generator with CLIP

Mar 01, 2022
Zihao Wang, Wei Liu, Qian He, Xinglong Wu, Zili Yi

Figure 1 for CLIP-GEN: Language-Free Training of a Text-to-Image Generator with CLIP
Figure 2 for CLIP-GEN: Language-Free Training of a Text-to-Image Generator with CLIP
Figure 3 for CLIP-GEN: Language-Free Training of a Text-to-Image Generator with CLIP
Figure 4 for CLIP-GEN: Language-Free Training of a Text-to-Image Generator with CLIP
Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Residual Aggregation for High Resolution Video Inpainting

Nov 05, 2021
Vishnu Sanjay Ramiya Srinivasan, Rui Ma, Qiang Tang, Zili Yi, Zhan Xu

Figure 1 for Spatial-Temporal Residual Aggregation for High Resolution Video Inpainting
Figure 2 for Spatial-Temporal Residual Aggregation for High Resolution Video Inpainting
Figure 3 for Spatial-Temporal Residual Aggregation for High Resolution Video Inpainting
Figure 4 for Spatial-Temporal Residual Aggregation for High Resolution Video Inpainting
Viaarxiv icon

FaceEraser: Removing Facial Parts for Augmented Reality

Sep 22, 2021
Miao Hua, Lijie Liu, Ziyang Cheng, Qian He, Bingchuan Li, Zili Yi

Figure 1 for FaceEraser: Removing Facial Parts for Augmented Reality
Figure 2 for FaceEraser: Removing Facial Parts for Augmented Reality
Figure 3 for FaceEraser: Removing Facial Parts for Augmented Reality
Figure 4 for FaceEraser: Removing Facial Parts for Augmented Reality
Viaarxiv icon

DyStyle: Dynamic Neural Network for Multi-Attribute-Conditioned Style Editing

Sep 22, 2021
Bingchuan Li, Shaofei Cai, Wei Liu, Peng Zhang, Miao Hua, Qian He, Zili Yi

Figure 1 for DyStyle: Dynamic Neural Network for Multi-Attribute-Conditioned Style Editing
Figure 2 for DyStyle: Dynamic Neural Network for Multi-Attribute-Conditioned Style Editing
Figure 3 for DyStyle: Dynamic Neural Network for Multi-Attribute-Conditioned Style Editing
Figure 4 for DyStyle: Dynamic Neural Network for Multi-Attribute-Conditioned Style Editing
Viaarxiv icon

Animating Through Warping: an Efficient Method for High-Quality Facial Expression Animation

Aug 01, 2020
Zili Yi, Qiang Tang, Vishnu Sanjay Ramiya Srinivasan, Zhan Xu

Figure 1 for Animating Through Warping: an Efficient Method for High-Quality Facial Expression Animation
Figure 2 for Animating Through Warping: an Efficient Method for High-Quality Facial Expression Animation
Figure 3 for Animating Through Warping: an Efficient Method for High-Quality Facial Expression Animation
Figure 4 for Animating Through Warping: an Efficient Method for High-Quality Facial Expression Animation
Viaarxiv icon

Contextual Residual Aggregation for Ultra High-Resolution Image Inpainting

May 19, 2020
Zili Yi, Qiang Tang, Shekoofeh Azizi, Daesik Jang, Zhan Xu

Figure 1 for Contextual Residual Aggregation for Ultra High-Resolution Image Inpainting
Figure 2 for Contextual Residual Aggregation for Ultra High-Resolution Image Inpainting
Figure 3 for Contextual Residual Aggregation for Ultra High-Resolution Image Inpainting
Figure 4 for Contextual Residual Aggregation for Ultra High-Resolution Image Inpainting
Viaarxiv icon