Alert button
Picture for Yiming Hu

Yiming Hu

Alert button

MobileVLM V2: Faster and Stronger Baseline for Vision Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Xiangxiang Chu, Limeng Qiao, Xinyu Zhang, Shuang Xu, Fei Wei, Yang Yang, Xiaofei Sun, Yiming Hu, Xinyang Lin, Bo Zhang, Chunhua Shen

Viaarxiv icon

MobileVLM : A Fast, Strong and Open Vision Language Assistant for Mobile Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 30, 2023
Xiangxiang Chu, Limeng Qiao, Xinyang Lin, Shuang Xu, Yang Yang, Yiming Hu, Fei Wei, Xinyu Zhang, Bo Zhang, Xiaolin Wei, Chunhua Shen

Viaarxiv icon

Masked Autoencoders Are Robust Neural Architecture Search Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Yiming Hu, Xiangxiang Chu, Bo Zhang

Viaarxiv icon

Exploring the impact of weather on Metro demand forecasting using machine learning method

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2022
Yiming Hu, Yangchuan Huang, Shuyin Liu, Yuanyang Qi, Danhui Bai

Figure 1 for Exploring the impact of weather on Metro demand forecasting using machine learning method
Figure 2 for Exploring the impact of weather on Metro demand forecasting using machine learning method
Figure 3 for Exploring the impact of weather on Metro demand forecasting using machine learning method
Figure 4 for Exploring the impact of weather on Metro demand forecasting using machine learning method
Viaarxiv icon

DPUV3INT8: A Compiler View to programmable FPGA Inference Engines

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2021
Paolo D'Alberto, Jiangsha Ma, Jintao Li, Yiming Hu, Manasa Bollavaram, Shaoxia Fang

Figure 1 for DPUV3INT8: A Compiler View to programmable FPGA Inference Engines
Figure 2 for DPUV3INT8: A Compiler View to programmable FPGA Inference Engines
Figure 3 for DPUV3INT8: A Compiler View to programmable FPGA Inference Engines
Figure 4 for DPUV3INT8: A Compiler View to programmable FPGA Inference Engines
Viaarxiv icon

Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture Search

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2020
Yiming Hu, Yuding Liang, Zichao Guo, Ruosi Wan, Xiangyu Zhang, Yichen Wei, Qingyi Gu, Jian Sun

Figure 1 for Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture Search
Figure 2 for Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture Search
Figure 3 for Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture Search
Figure 4 for Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture Search
Viaarxiv icon

Cluster Regularized Quantization for Deep Networks Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2019
Yiming Hu, Jianquan Li, Xianlei Long, Shenhua Hu, Jiagang Zhu, Xingang Wang, Qingyi Gu

Figure 1 for Cluster Regularized Quantization for Deep Networks Compression
Figure 2 for Cluster Regularized Quantization for Deep Networks Compression
Figure 3 for Cluster Regularized Quantization for Deep Networks Compression
Viaarxiv icon

Multi-loss-aware Channel Pruning of Deep Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2019
Yiming Hu, Siyang Sun, Jianquan Li, Jiagang Zhu, Xingang Wang, Qingyi Gu

Figure 1 for Multi-loss-aware Channel Pruning of Deep Networks
Figure 2 for Multi-loss-aware Channel Pruning of Deep Networks
Figure 3 for Multi-loss-aware Channel Pruning of Deep Networks
Figure 4 for Multi-loss-aware Channel Pruning of Deep Networks
Viaarxiv icon

Better Guider Predicts Future Better: Difference Guided Generative Adversarial Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2019
Guohao Ying, Yingtian Zou, Lin Wan, Yiming Hu, Jiashi Feng

Figure 1 for Better Guider Predicts Future Better: Difference Guided Generative Adversarial Networks
Figure 2 for Better Guider Predicts Future Better: Difference Guided Generative Adversarial Networks
Figure 3 for Better Guider Predicts Future Better: Difference Guided Generative Adversarial Networks
Figure 4 for Better Guider Predicts Future Better: Difference Guided Generative Adversarial Networks
Viaarxiv icon

Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2018
Jiagang Zhu, Wei Zou, Liang Xu, Yiming Hu, Zheng Zhu, Manyu Chang, Junjie Huang, Guan Huang, Dalong Du

Figure 1 for Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos
Figure 2 for Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos
Figure 3 for Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos
Figure 4 for Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos
Viaarxiv icon