Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Exploring the impact of weather on Metro demand forecasting using machine learning method


Oct 24, 2022
Yiming Hu, Yangchuan Huang, Shuyin Liu, Yuanyang Qi, Danhui Bai

* 16 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DPUV3INT8: A Compiler View to programmable FPGA Inference Engines


Oct 08, 2021
Paolo D'Alberto, Jiangsha Ma, Jintao Li, Yiming Hu, Manasa Bollavaram, Shaoxia Fang

* 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture Search


May 01, 2020
Yiming Hu, Yuding Liang, Zichao Guo, Ruosi Wan, Xiangyu Zhang, Yichen Wei, Qingyi Gu, Jian Sun

* 15 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cluster Regularized Quantization for Deep Networks Compression


Feb 27, 2019
Yiming Hu, Jianquan Li, Xianlei Long, Shenhua Hu, Jiagang Zhu, Xingang Wang, Qingyi Gu

* 4 pages, 1 figure 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-loss-aware Channel Pruning of Deep Networks


Feb 27, 2019
Yiming Hu, Siyang Sun, Jianquan Li, Jiagang Zhu, Xingang Wang, Qingyi Gu

* 4 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Better Guider Predicts Future Better: Difference Guided Generative Adversarial Networks


Jan 07, 2019
Guohao Ying, Yingtian Zou, Lin Wan, Yiming Hu, Jiashi Feng

* To appear in ACCV 2018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos


Dec 17, 2018
Jiagang Zhu, Wei Zou, Liang Xu, Yiming Hu, Zheng Zhu, Manyu Chang, Junjie Huang, Guan Huang, Dalong Du


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A novel channel pruning method for deep neural network compression


May 29, 2018
Yiming Hu, Siyang Sun, Jianquan Li, Xingang Wang, Qingyi Gu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ESE: Efficient Speech Recognition Engine with Sparse LSTM on FPGA


Feb 20, 2017
Song Han, Junlong Kang, Huizi Mao, Yiming Hu, Xin Li, Yubin Li, Dongliang Xie, Hong Luo, Song Yao, Yu Wang, Huazhong Yang, William J. Dally

* Accepted as full paper in FPGA'17, Monterey, CA; Also appeared at 1st International Workshop on Efficient Methods for Deep Neural Networks at NIPS 2016, Barcelona, Spain 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email