Alert button
Picture for Xiangxiang Chu

Xiangxiang Chu

Alert button

LogicalDefender: Discovering, Extracting, and Utilizing Common-Sense Knowledge

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Yuhe Liu, Mengxue Kang, Zengchang Qin, Xiangxiang Chu

Figure 1 for LogicalDefender: Discovering, Extracting, and Utilizing Common-Sense Knowledge
Figure 2 for LogicalDefender: Discovering, Extracting, and Utilizing Common-Sense Knowledge
Figure 3 for LogicalDefender: Discovering, Extracting, and Utilizing Common-Sense Knowledge
Figure 4 for LogicalDefender: Discovering, Extracting, and Utilizing Common-Sense Knowledge
Viaarxiv icon

PeLK: Parameter-efficient Large Kernel ConvNets with Peripheral Convolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2024
Honghao Chen, Xiangxiang Chu, Yongjian Ren, Xin Zhao, Kaiqi Huang

Figure 1 for PeLK: Parameter-efficient Large Kernel ConvNets with Peripheral Convolution
Figure 2 for PeLK: Parameter-efficient Large Kernel ConvNets with Peripheral Convolution
Figure 3 for PeLK: Parameter-efficient Large Kernel ConvNets with Peripheral Convolution
Figure 4 for PeLK: Parameter-efficient Large Kernel ConvNets with Peripheral Convolution
Viaarxiv icon

VisionLLaMA: A Unified LLaMA Interface for Vision Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Xiangxiang Chu, Jianlin Su, Bo Zhang, Chunhua Shen

Figure 1 for VisionLLaMA: A Unified LLaMA Interface for Vision Tasks
Figure 2 for VisionLLaMA: A Unified LLaMA Interface for Vision Tasks
Figure 3 for VisionLLaMA: A Unified LLaMA Interface for Vision Tasks
Figure 4 for VisionLLaMA: A Unified LLaMA Interface for Vision Tasks
Viaarxiv icon

MobileVLM V2: Faster and Stronger Baseline for Vision Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Xiangxiang Chu, Limeng Qiao, Xinyu Zhang, Shuang Xu, Fei Wei, Yang Yang, Xiaofei Sun, Yiming Hu, Xinyang Lin, Bo Zhang, Chunhua Shen

Viaarxiv icon

LiDAR-PTQ: Post-Training Quantization for Point Cloud 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Sifan Zhou, Liang Li, Xinyu Zhang, Bo Zhang, Shipeng Bai, Miao Sun, Ziyu Zhao, Xiaobo Lu, Xiangxiang Chu

Viaarxiv icon

SCTNet: Single-Branch CNN with Transformer Semantic Information for Real-Time Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Zhengze Xu, Dongyue Wu, Changqian Yu, Xiangxiang Chu, Nong Sang, Changxin Gao

Viaarxiv icon

MobileVLM : A Fast, Strong and Open Vision Language Assistant for Mobile Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 30, 2023
Xiangxiang Chu, Limeng Qiao, Xinyang Lin, Shuang Xu, Yang Yang, Yiming Hu, Fei Wei, Xinyu Zhang, Bo Zhang, Xiaolin Wei, Chunhua Shen

Viaarxiv icon

Lenna: Language Enhanced Reasoning Detection Assistant

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Fei Wei, Xinyu Zhang, Ailing Zhang, Bo Zhang, Xiangxiang Chu

Viaarxiv icon

RobustCalib: Robust Lidar-Camera Extrinsic Calibration with Consistency Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Shuang Xu, Sifan Zhou, Zhi Tian, Jizhou Ma, Qiong Nie, Xiangxiang Chu

Viaarxiv icon

Masked Autoencoders Are Robust Neural Architecture Search Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Yiming Hu, Xiangxiang Chu, Bo Zhang

Viaarxiv icon