Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qingyi Gu

Angle-based Search Space Shrinking for Neural Architecture Search


May 01, 2020
Yiming Hu, Yuding Liang, Zichao Guo, Ruosi Wan, Xiangyu Zhang, Yichen Wei, Qingyi Gu, Jian Sun

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Cluster Regularized Quantization for Deep Networks Compression


Feb 27, 2019
Yiming Hu, Jianquan Li, Xianlei Long, Shenhua Hu, Jiagang Zhu, Xingang Wang, Qingyi Gu

* 4 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-loss-aware Channel Pruning of Deep Networks


Feb 27, 2019
Yiming Hu, Siyang Sun, Jianquan Li, Jiagang Zhu, Xingang Wang, Qingyi Gu

* 4 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A novel channel pruning method for deep neural network compression


May 29, 2018
Yiming Hu, Siyang Sun, Jianquan Li, Xingang Wang, Qingyi Gu


  Access Paper or Ask Questions