Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Spike Calibration: Fast and Accurate Conversion of Spiking Neural Network for Object Detection and Segmentation


Jul 06, 2022
Yang Li, Xiang He, Yiting Dong, Qingqun Kong, Yi Zeng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Magic Pyramid: Accelerating Inference with Early Exiting and Token Pruning


Oct 30, 2021
Xuanli He, Iman Keivanloo, Yi Xu, Xiang He, Belinda Zeng, Santosh Rajagopalan, Trishul Chilimbi

* 8 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PAM: Understanding Product Images in Cross Product Category Attribute Extraction


Jun 08, 2021
Rongmei Lin, Xiang He, Jie Feng, Nasser Zalmout, Yan Liang, Li Xiong, Xin Luna Dong

* KDD 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types


Jun 24, 2020
Xin Luna Dong, Xiang He, Andrey Kan, Xian Li, Yan Liang, Jun Ma, Yifan Ethan Xu, Chenwei Zhang, Tong Zhao, Gabriel Blanco Saldana, Saurabh Deshpande, Alexandre Michetti Manduca, Jay Ren, Surender Pal Singh, Fan Xiao, Haw-Shiuan Chang, Giannis Karamanolakis, Yuning Mao, Yaqing Wang, Christos Faloutsos, Andrew McCallum, Jiawei Han

* KDD 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Non-Local Context Encoder: Robust Biomedical Image Segmentation against Adversarial Attacks


Apr 27, 2019
Xiang He, Sibei Yang, Guanbin Li?, Haofeng Li, Huiyou Chang, Yizhou Yu

* Accepted by AAAI2019 as oral presentation 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Non-locally Enhanced Encoder-Decoder Network for Single Image De-raining


Aug 04, 2018
Guanbin Li, Xiang He, Wei Zhang, Huiyou Chang, Le Dong, Liang Lin

* Accepted to ACM Multimedia 2018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email